S:1

Hz. Ömer Döneminde fetihler hız kazanmış; Mısır, Suriye, Irak ve İran fethedilmiştir.
Bu durumun İslam Devletinde hangi bakımdan değişikliğe neden olduğu iddia edilemez?

Hz. Ömer Döneminde fetihler hız kazanmış; Mısır, Suriye, Irak ve İran fethedilmiştir.Bu durumun İslam Devletinde hangi bakımdan değişikliğe neden olduğu iddia edilemez? sorunun cevabı "Dinî" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
İkbal:Peygamberimiz (sav.)in çocuklarından altısı, kendisi hayattayken vefat etmiştir. Sadece bir çocuğu kendinden sonra vefat etmiştir. İkbalin verdiği bilgiye göre Peygamberimizden sonra vefat eden çocuğu aşağı­dakilerden hangisidir? Hz. Muhammed (sav.)in , Medinede yaptırdığı mescidin bir bölümünü fakir ve kimsesiz Müslüman öğrenciler için ayırmış olması, Hz. Muhammed (sav.)in, müşriklerle yaptığı Bedir Savaşı neticesinde, alınan esirlerin her birinin on Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmaları, Verilen bu bilgiler, Peygamberimizin hangi yönüne işaret etmektedir? Aşağıdakilerden hangisi rakamları birbirinden farklı iki basamaklı en küçük tek sayıdır? Tek silindirli motora sahip bir motosikletin buji kablosu çıkmış ise aşağıdakilerdenhangisi meydana gelir? Aşağıdakilerin hangisinde bireysel farklılıklarından söz edilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne vardır? Bir gün nehirler gibi çağlayacak derindenDağlardan, ormanlardan sana akacak mıyım?Ey deniz, şöyle bir gün sana bakacak mıyım?Elma bahçelerinden, fındık bahçelerinden?Yukarıdaki dörtlükten aşağıdaki duyguların hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki hangisi Hz. Muhammedin peygamber olmadan önce ticaret ile meşgul olmasının kazandırdıklarından değildir? İnsanlar güzel ahlak ilkelerine uyduğunda toplumda aşağıdakilerden hangisi olmaz? - - - - ile panel, özellikleri yönüyle birbirine çok benzer, arada sadece üslup farkı vardır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ne sözcüğü zamir görevinde kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ABARTMA sanatı yapılmıştır? Hac ve umre ibadetinde Safa ve Merve tepeleri arasında yedi defa gidip gelerek yapılan görev aşağıdakilerden hangisidir? İslam devletinde ilk devlet hazinesi hangi halife döneminde oluşturuldu? Dinimize göre yemekten sonra ne söylemeliyiz? Aşağıdaki kelime çiftlerinin hangisi eş anlamlıdır ? Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümlü bir madde değildir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Hangi cümlede gerçek anlamının dışında bir sözcük kullanılmıştır? Kütüphane açma ilke ve standartları bakımından aşağıdakilerden hangisiyanlıştır? Aşağıdaki kanunlardan hangisi ile boşanma hakkı kadına da tanınmıştır? Mekkede bulunan Kâbeyi ve belirli kutsal yerleri, hac aylarında haccın gereklerini yerine getirerek ziyaret etmektir.Yukarıda belirtilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? 4 metre kumaşın 2 m 35 cm' sini kullanan terzinin kaç cm kumaşı kalır? Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Kanuna göre, memurların derece yükselmesi için aranan koşullar içinde yer almaz? Teknoloji ürünlerinin verebileceği zararlardan biri değildir ? Bir mıknatısta N harfi ile gösterilen kısım kuzey kutbu, ...............harfiyle gösterilen kısım güney kutbu olarak adlandırılır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ahmet Haşim, edebiyatımızın yakın tarihinde en çok tartışılan ve eleştirilen isimlerden biridir. Kısacası, her neslin sevdiği şairdir.Bu parçada altı çizili sözle şairin hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir? Bu müzenin bir diğer amacı da belli noktalara yeni ışık- lar tutmaktır. Böylelikle olayların ve yaşantıların farklı bir yönüne dikkat çekilmeye çalışılır.Bu cümledeki yeni ışıklar tutmak sözüyle anlatıl- mak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Kuran-ı Kerim ilk defa kim zamanında çoğaltıldı? Yağların rafinasyonu;I. Yağdaki istenmeyen safsızlıkları uzaklaştırmakII. Asitliği gidermekIII. Koku almayukarıda verilenlerden hangilerini sağlamak için yapılır? Osmanlılarda gelirleri sınır boylarındaki askerlere verilen toprak-lar, aşağıdakilerden hangisidir? Ünlü tıp bilgini ve filozofudur. Batılılar tarafından ‘Avicenna olarak tanınır. Tıp alanında yaptığı çalışmalar üzerine ‘El Kanun Fi-t Tıb(Tıbbın Kanunu) eserini yazmıştır. Bu eser Avrupada uzun yıllar boyunca tıp eğitimi için kullanılmıştır.Yukarıda verilen bilgiler hangi Türk-İslam bilginiyle ilgilidir? Bilgisayarımızı Zararlı yazılımlardan (Virüslerden) korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmamız uygun olmaz? İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı nasıl ayırt edebiliriz? İncil​ hangi peygambere indirilmiştir? Benim 54 tane balonum var. Balonların 18 tanesi patlayınca geriye kaç balon kalır? Annemin güzel yüzü bir türlü gözümün önünden gitmiyor. diyen bir kişi aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık anlamı vardır? Aşağıdaki dosyalardan hangisi Powerpoint programı ile hazırlanmıştır? Nüfusun dağılımını etkileyen faktörlerden insan etkisiyle olanlara .................. faktörler denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir