Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi MekkeDöneminde indirilen ayetleringenel özelliklerinden biri değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi MekkeDöneminde indirilen ayetleringenel özelliklerinden biri değildir? sorunun cevabı "Toplumsal düzenlemelere yer verilmesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

... kalbi olan adamlar çıkarıyor, yaşatıyor, insanoğlunun durumunu, insan kalbinin en seçkin duyguları, insanlığın en önemli hâlleri hikâyelerde inceleme terazisinden geçiriliyor.Hikâyeler öyle bir insan hayatının aynası olarak görülüyor ki psikoloji ilminin sorunlarından en önemlilerine araştırma konusu oluyor. Ortaya gerçek insanlar birer kalbi olan adamlar çıkıyor, yaşatıyor, insanoğlunun du- rumunu her hâliyle her şekilde anlatıyor.Hali Ziya UşaklıgilBu parçadan yazarın hikâyeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir. “Buzağı da kuzu gibi yavru hayvandır.” Cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamdadır? I. Makale yazmak için geniş bilgi ve kültür birikimine ihtiyaç vardır.II.  Ele alınan konu işlenirken öznel bir tutum  takınılmalıdır.III. Gazete makalelerinde günlük olaylar  işlenir.IV.  Anlatımda sanatlı, süslü bir dil kullanılmalıdır.Numaralanmış cümlelerin hangilerinde makale ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Hz. Peygamber (sav) ashabıyla umre yapmak maksadıyla gittiği Mekke’de Kureyşlilerin engeliyle karşılaşmış, anlaşma sağlamak amacıyla Hz. Osman’ı elçi olarak göndermişti. Daha sonra Hz. Osman’ın şehit edildiği haberi gelince Hz. Peygamber’in (sav) ashabından, Kureyşlilerle savaşmak üzere aldığı biate ne ad verilir? “Bir yaygın eğitim faaliyeti olan Muhtarlar Akademisi ile yıllar önce örgün eğitim çatısından ayrılmış muhtarlar, bilgi ve yeterliliklerini arttırma fırsatı yakalamıştır. Bu durum bize eğitimin yalnızca hiyerarşik yapılandırılmış ve kronolojik derecelendirilmiş bir sisteme ihtiyaç duymadığını, yaşamın her anında ve alanında devam eden bir süreç olduğunu göstermektedir.”Bu paragrafta vurgulanan öğretim modeli aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerinden biri değildir?  Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu bilincini arttırır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem büyük hem de küçük ünlü uyumuna uymaz?  Uyuşmazlık mahkemesinin başkanlığını kim yapar? Sabah 8.15 de işe gitmek için yola çıktım. 1 saat 45 dakika sonra işe başladım.İşe başladığımda saat kaç olmuştur? “Şair Evlenmesi ” adlı eser için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?