S:1

• Tanrının varlığı kabul edilmez.
• Yokun ispatlanması mümkün değildir.
• Nietzsche ve Sartre tarafından geliştirilen bu sistem bunalım felsefesi olarak da adlandırılır.
Hakkında bilgi verilen düşünce sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

• Tanrının varlığı kabul edilmez.• Yokun ispatlanması mümkün değildir.• Nietzsche ve Sartre tarafından geliştirilen bu sistem bunalım felsefesi olarak da adlandırılır.Hakkında bilgi verilen düşünce sistemi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Ateizm  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Fatiha suresi nerede indirilmiş ve kaç ayettir? 4 ha = ............... m2Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (.....) Gece-gündüz süreleri her zaman eşittir.(.....) Dönme hareketi sonucu mevsimler oluşur.(.....) Artık yıl 366 gündür.Verilen ifadelerin D-Y sıralaması nasıldır? Hangi cümlede sıfat kullanılmamıştır? Bulgaristan ın sınırlarının ilk defa Ege denizine çıkması ne ile gerçekleşmiştir? Çoğunlukla karton ya da plastik bir kapak içinde bulunan yazı yazmakta kullanılan, resim yapılan sayfalar anlamında kullanılan sözcük hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Şeytanın, Allahın huzurundan kovulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Tanım: Kendi kendini yönetme yeterliliğinde ol mayan milletler bir süre büyük bir devlet tarafından yönetilecektir.Buna manda ve himaye denmiştir. Durum: Erzurum Kongresi'nde manda ve himaye sistemi reddedilmiştir. Buna göre Erzurum Kongresi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi kaynama ve buharlaşma arasındaki farktır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Bir apartmanda 1.ay 2795 kilogram kömür, 2. ay 1903 kilogram kömür, 3 ay ise, 2. aydan 100 kilogram daha fazla kömür yakılmıştır. 3 ayda toplam ne kadar kömür kullanılmıştır ? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak görevi aşağıdakilerden hangisinindir? ... Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru. (Bakara suresi, 201. Ayet)... Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! ... Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği yükler yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı... (Bakara suresi, 286. ayet)Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Endüstri faaliyetleri ile çevre koşulları arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? I. İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.II. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.III. İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre yukarıdakilerden hangileri Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerinden eğitim hakkı ile ilgili hükümlerdendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? Ayşe eteğini ütüledi. Mutfak robotunda salata malzemelerini küçük parçalara ayırıp elektrikli çaydanlıkta suyu kaynattı.Ayşe bu faaliyetlerinde araçları,I.ısı,II.hareket,III.ışıkenerji çeşitlerinden hangilerini elde etmek için kullanmıştır? Kerem, aynı büyüklükteki iki balondan birini iyice şişirip, diğerini şişirmeden ayrı ayrı hassas teraziye koyarak ölçüm yaptı. Kerem bu deneyi hangi amaçla yapmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir