S:1

Medine döneminde devlet işlerinin görüşüldüğü yer aşağıdakilerden hangisidir?

Medine döneminde devlet işlerinin görüşüldüğü yer aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Mescid-i Nebevi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Sevdim en çok çilekli pastayı. Cümlesinde eylem hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarında yapılan yanlış bir davranıştır? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin zararlarından değildir? (-1) + (-5) . (-2) - (-3) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır? I. Göğüs kafesi genişlerII. Diyafram kası kubbeleşir.III. Akciğerlerin hacmi küçülür.Akciğerlerimizin içerisindeki basınç artarken, yukarıdakilerden hangileri gerçekleşir? Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Orta Asyada kurulan diğer Türk devletlerinin aksine tarımla uğraşıp, yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir? Deneysel çalışmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 6 tane 20 TLden 3 tane 10 TL çıkarsa kaç TL kalır ? Aşağıdaki olayların hangisinde eşitlik kavramından söz edilebilir? Derste Ramazan ayını anlatan bir öğretmeninaşağıda vermiş olduğu bilgilerden hangisi buay ile ilgili değildir? Kuranı güzel bir ses ve tarzla okunmasına ne denir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uymaz? Osmanlı Devletinde Lonca Teşkilatı ürünlerin fiyatlarını kontrol etmekteydi. Böylece hem üretici hem de tüketicinin zarar görmesi engellenmekteydi.Metinde Lonca teşkilatının hangi özelliği üzerinde durulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir? İznik medreselerinde öğrenim görmüş, öğrenimini bitirdikten sonra da yine İznikte Çelebi Mehmet Medresesinde müderris adayı olmuştur. 15. yy. tasavvuf şairlerinden olan sanatçı, Hacı Bayram Veliye damat ve derviş olmuştur. Yunus Emrenin izinden yürümüş hem aruz hem de heceyle şiirler yazmıştır. Bir divanda topladığı şiirlerinde tasavvuf ilkelerini yaymaya çalışmıştır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Allahtan başka ilah olmadığını ve Hz. Muhammedin Allahın elçisi olduğunu ifade eden söz aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır? Hangi cümlede bir terim geçmektedir? Yüce Rabbimizin bütün isimlerini içinde barındıran zatına ait özel ismi hangisidir? İnsanlarda çevre bilinci oluşturmak için yapılacak bir araştırmada aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusu olarak kullanılamaz? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? İlk ayetler indiğinde Hz. Muhammed kaç yaşındaydı? Strateji plan da "Nereye gitmek istiyoruz?" sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? 4 deste kitap, 1 düzine kitaptan kaç fazladır? Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır Yukarıdaki ifadeyi en iyi açıklayan hangisidir? Zamanı ölçmek için kullanılan ilk saat aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu değildir? Aşağıdakilerden hangisi kurban ile ilgili haram bir davranıştır? Yüzey gerilimi ile ilgili olarak; I. Su örümceğinin su üzerinde batmadan yürümesini sağlar. II. Gemilerin suda batmadan suyun üzerinde kalmalarını sağlar.III. Ebru sanatında özkütlesi sudan fazla olan boyaların su üzerinde kalmasını sağlar.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi düşünce ve ifade özgürlüğünün bireye sağlamış olduğu haklardan biri değildir? Hz. Muhammedin son peygamber olması demek, neyin yeniden ortaya çıkamayacağı anlamına gelmez? Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur? Biz onları (peygamberleri) yiyip içmeye ihtiyaç duyma­yan bir yapıda yaratmadık. (Onlar), ölümsüz de değil­lerdi. (Enbiyâ, 8) Bu ayetin ana mesajı aşağıdakilerden hangisidir? Kişisel görüş ve düşüncelere yer verilir.• Ele alınabilcek konuların sınırı yoktur.• Anlatımında içtenlik ve doğallık önde gelir.• Kesin sonuçlara ulaşılma zorunluluğu yoktur.Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir? Bilgi ve iletişim teknolojileri aşağıda yer alan hangi alanlarda kullanılmaktadır? Bir kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesine ne denir? Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin temel özellikleri arasında yer almaz? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi astigmatlık göz kusuruna ait değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir