S:1

Kıyametin kopması, ölülerin sur sesiyle kalkması, cismen haşrolma, cennet-cehennem gibi konularda ortak anlayışa sahip iki din aşağıdakilerden hangileridir?

Kıyametin kopması, ölülerin sur sesiyle kalkması, cismen haşrolma, cennet-cehennem gibi konularda ortak anlayışa sahip iki din aşağıdakilerden hangileridir? sorunun cevabı "Hristiyanlık - İslamiyet" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Memlûk Osmanlı ilişkileri ilk defa hangi Osmanlı padişahı döneminde bozulmuştur? 1- Haniflik 2- Putperestlik 3- Hristiyanlık4- Budistlik 5- MusevilikHz. Muhammed doğduğunda yukarıda yazılan inanışlardan kaç tanesi vardı? +3, -18, -25, 0, -19 büyükten küçüğe doğru sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Resmî yazılarda "BAŞLIK" kâğıdın yazı alanının neresine yazılır? "Ali, sabah erkenden gezmeye gitti." Cümlesinde altı çizili ad yerine hangi kelime getirilirse uygun olur? Alinin dedesinin bahçesindeki ceviz ağaçlarından birincisinden 4875, ikincisinden 3276 tane ceviz topladılar. Cevizlerin 3456 tanesini eve ayırıp diğerlerini sattılar. Dedesi kaç ceviz satmıştır? Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir? Memleket mutlaka çağdaş, uygar, yepyeni olacaktır.Bizim için bu hayat davasıdır. Diyen Atatürk Türk milletinin refah seviyesinin yüksek olmasını istemiştir. Buna göre Atatürkün hangi kişisel özelliğinden bahsedilmiştir? Shop assistant :How can I help you, madam?Client :- - - - how much this cellphone costs. Aşağıdaki hadislerden hangisi istişare ile ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi sanayileşmenin toplum hayatına olumsuz etkisidir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından değildir? 9, 0, 7, 2, 8 rakamları birer kez kullanarak yazılabilecek 5 basamaklı en küçük doğal sayının en yakın yüzlüğe yuvarlanmışı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konur? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki nin yazımı yanlıştır? Uhud Savaşından sonra düşmanı takip etmek amacıyla düzenlenen seferin adı nedir? Kuran-ı Kerim kaç cüzden oluşmaktadır?A) 20B) 30C) 40D) 50 Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin aldığı ekte ses değişimi olmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmış bir sözcük yoktur. Hz. Muhammed (sav.)in insanları uyarmaya ilkin en yakınlarından başlamış daha sonra çevresine açılmış ve bunu gittikçe yaymıştır. Hatta Medine döneminde komşu ülkelerin devlet başkanlarını İslama çağıran mektuplar göndermiştir. Bu görevinde ümitsizliğe ve karamsarlığa kapılmamış aksine azim ve sabır ile çalışmıştır. Hiç kimseyi davetini kabul için zorlamamıştır. Tüm bunları yaparken de hiçbir ücret ve menfaat elde etmemiştir.Buna göre Hz. Muhammed (s.a.v) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir ülkede yaşayan tüm insanlar ırk ,dil, din farkı gözetmeksizin aynı haklara sahiptir. İfadesi ile hangi haktan söz edilmektedir? Ana dili, insanın içinde doğup büyüdüğü aile ya da toplum çevresinde ilk öğrendiği dildir. Çocuk çevresini, toplumunu ve bu toplumun koyduğu ve geliştirdiği kültürel birikimi ana diliyle algılayıp kavrar. Dil yetkinleştikçe bilgi ve kültür evreni de gelişir. Binyazara göre kültürel ortam, çevre, insanın yaratı kaynakları bu dille zenginleşir;bu dille biçimlenir. Kişiliği oluşturan etkenlerin başında ana dil gelir. Çünkü dil, toplumun değerler sistemini, dünya görüşünü yapısında barındırır.Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? If you eat too much fast-food, - - - - . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik yapılı fiil kullanılmıştır? Ömer 210 ceviz topladı. Osman ise Ömer' den 176 fazla ceviz topladı.İkisinin kaç cevizi oldu? Bilimsel araştırma yaparken birçok kitaptan yararlanılmaktadır. Bu bilgileri kullanırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması bilgi hırsızlığını önlemek içindir.? 6 x 10 + 1 x 1 + 3 x 0,01 + 5 x 0,001 = ?Çözümlenmiş hali yukarıda verilen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta konulmalıdır? Dünya'nın Güneş etrafında yaptığı harekettirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi kişilerin başka insanlardan kesin olarak ayırt edilmesini sağlar ? Ülkemizde ticaretin, sanayinin, ulaşımın ve hizmet sektörünün en fazla geliştiği illerden biri de İstanbuldur.Buna göre İstanbulda aşağıdaki mesleklerden hangisinin daha az olması beklenir? Aynı ırmağa iki kez giremezsiniz. Bu cümlede, aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi bitki hücresi ile hayvan hücresi arasında ortak olan yapı veya organeldir? "Makarna, patates, buğday ............... bakımından zengin olan ve enerji verici besinlerdir." Bu cümledeki boşluğa hangisi getirilmelidir? He - - - - to work in his new office yesterday. • Şekerli su• Ayran• Hava• SütYukarıda verilen madde örneklerinden kaç tanesi heterojen karışımdır? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir zarf kullanılmıştır? Bir sulu çözelti kırmızı turnusol kağıdını maviye boyamaktadır. Bu çözeltiye ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (-6+2) - (+9-2) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir