Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Hz. Muhammedin Allahı görüyor gibi kulluk yapmandır, senOnu görmesen de O seni görüyor. diye tarif ettiği kavramaşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Hz. Muhammedin Allahı görüyor gibi kulluk yapmandır, senOnu görmesen de O seni görüyor. diye tarif ettiği kavramaşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "İhsan  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Hinduizm de insanların çeşitli sosyal sınıflara  ayrıldığı ……sistemi vardır. ……..lar arasında geçiş yoktur. Bir kişi ancak kendi …….ından biri ile evlenebilir. ………..seçilmez, babadan oğla geçer.Yukarıdaki boşluklara uygun olarak hangi kavram gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Balıkesir Hutbesi’nde dile getirdiği hususlardan biri değildir? Orhan’ın notlarının ortalaması 71,8 Nihat’ın notlarının ortalaması 76,45’tir.Buna göre Nihat’ın notlarının ortalaması Orhan’ın notlarının ortalamasından ne kadar fazladır? Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, zorunlu olmayan husustur? I. Tuz ruhuII. Yağmur suyuIII. Sud kostikYukarıda verilen maddelerin pH değerleri büyükten küçüğe sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur? ‘‘Derin’’sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘Adam derin bir sessizlik içindeydi.’’cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?  Aşağıdakilerden hangisi soyut isimdir?  Tanzimat gazeteciliği için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir? Enfeksiyon etkenlerinin sağlam kişilere bulaşmasında rol oynayan eklem bacaklılara vektör denilmektedir.Buna göre, verilenlerden hangisi vektörlerle bulaşan hastalıklardandır? Deprem sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?