S:1

Tilavet secdesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisiyanlıştır?

Tilavet secdesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisiyanlıştır? sorunun cevabı "Tilavet secdesini yapmak  farzdır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
“ Selçuk, eşyalarını ……….. kullanıyor.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Tavuk hangi besin grubunda yer alır? "2005" doğal sayısının çözümlenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi vatan ve millet sevgisini gösterme yollarından biri değildir? Aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlamını değiştiren ek almıştır? Düşünce iyi anlatılamazsa yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz. Bunun sonucu olarak töre ve kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk, ne yapacağını bilemez. İşte bunun içindir ki...Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?  Babamın 950 lira parası vardır. 300 lirası ile mutfak robotu, 480 lirası ile elektrikli süpürge aldı. Geriye kaç lirası kalmıştır? Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi İslam’ın bilime verdiği değere örnek oluşturmaz? Elektrik devresinde güç kaynağı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerime karşı görevlerimizin en kapsamlısıdır? Aşağıdakilerden hangisi hak ve özgürlüklerin kullanımını engeller? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-mı / -mi”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? I. Tripl-X sendromuII. Down sendromuIII. Turner sendromuIV. Klinefelter sendromuYukarıda verilenlerin hangileri otozomal kromozomlarda ayrılmama sonucu oluşan bir durum değildir? ”ÇEKMEK ”sözcüğü hangi cümlede “bir yerden bir yere taşımak” anlamında         kullanılmıştır? 1. Doğal kaynakları korur.2. Enerji tasarrufu sağlar.3. Ekonomiye katkı sağlar.Verilen ifadelerden hangileri geri dönüşümün sağladığı faydalardandır? 25 : (-5) - 5 =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Peygamberimizin aile içindeki davranışlarıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’e göre bilgi edinme yollarından birine işaret etmez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?                        I. Hiç oturmayan o çocuk birden durdu.                     II. Her zamanki gibi yanıtlayıp sözünde durdu.                     III. Burası güzelliğini kaybetmeden en bakir haliyle duruyor.                     IV. Öğrenci,sınıfın önünde bir müddet durdu. “ Durmak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Araç içine binildiğinde ilk yapılması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir? “Yaş” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi kurban ibadetinin toplumsal faydalarından biri değildir?  PowerPoint 2007 programında yeni bir slayt eklemek için hangi yol izlenir? Temel ihtiyaçları karşılanmış ve tertemiz elbiselerle okula gelen , bir çocuk için hangisi söylenemez? Dünya Çocuk Kitapları Haftası ne zaman kutlanır? Özel isimlere gelen yapım ekleri kesme işareti ile ayrılmaz.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala uygun bir kullanım yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir vardır? Aşağıdakilerden hangisi 8 'erli ritmik saymadır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “yol” sözcüğü soyut anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir ifade kullanılmıştır? “ Ona baktım.”  Cümlesinde işi yapan kimdir? Aşağıdakilerden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinde farklıdır? Mine marketten 2 kg 150 gram tavuk eti, 3 kg 450 gram kırmızı et ve 1 kg 250 gram balık eti almıştır. Toplam kaç kilo kaç gram et almıştır? • Islahat hareketlerine girişen ilk padişahtır• Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünmüştür • Şeyhülislamın yetkilerini sınırlandırmıştır Yukarıda özellikleri verilen Osmanlı padişahı aşağı-dakilerden hangisidir? İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir.Sen kendini bilmezsin Ya nice okumaktır.Bu dörtlük Türklerin İslam anlayışının oluşma- sında etkili olan âlimlerden hangisine aittir? X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikle ilgili,• Birinci bileşik kütlece %50 X içermektedir.• İkinci bileşiğin 5 gramında 1 gram X vardır.Buna göre birinci bileşiğin formülü XY2 ise ikinci bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi Almanların Osmanlı devletini I. Dünya Savaşında kendi tarafında savaşa sokma sebeplerinden biri değildir?  Pirinç fiyatlarının aşırı yükselmesiyle tüketicilerin bulgulara daha fazla yönelmeleri aşağıdakilerden hangisine örnek olur? Herhangi bir canlının doğrudan sıvı bir ortam içinde mikroskopta incelenmesine ne ad verilir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir