S:1

She - - - - the room before we got there.

She - - - - the room before we got there. sorunun cevabı "had left " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi cennetin isimlerinden biri değildir? Motosiklette tahrik zincirinin kullanım ömrü uygun yağlama ve ayarına bağlıdır.Buna göre, yetersiz tahrik zinciri bakımı aşağıdakilerden hangisine neden olur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır? • Noel• Paskalya• Meryem Ana Günü• Haç YortusuBu kavramlar aşağıdaki dinlerin hangisi ile ilgilidir? Osmanlı Devletinde egemenliği tek elde toplayarak devletin sürekliliğini sağlama amacıyla hangi alanda düzenleme yapılmıştır? Namaz kılacak kişinin örtünmesi anlamına gelen şartı hangisidiri? 4789 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda oluşan sayı kaçtır? Ardışık iki kenar arasında oluşan ve çokgenin içinde kalan açılara ............................ denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I. Bazı canlıların eş bulmaya gerek olmadan çoğalmasına olanak sağlamasıII. Yavru bireylerin çok kısa sürede meydana gelebilmesiIII. Gen çeşitliliğinin ortaya çıkmasını sağlamasıYukarıda verilenlerden hangileri eşeysiz üremenin avantajları için doğrudur? Dokuz yaşındaki Mete kendi hayatını kronolojik bir sıraya koymuştur. Aşağıdakilerden hangisi Metenin hazırlamış olduğu kronolojide yer almaz? Bir yazarın güncel bir konu hakkındaki kişisel görüş, anlayış ve düşüncelerini kanıtlama gereği duymadan, akıcı bir üslupla yazdığı, gazete köşelerinde yayımlanan kısa fikir yazılarına ---- denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Rönesansın başlamasınınnedenlerinden biri değildir?A) Reformun etkisiB) Matbaanın bulunmasıC) Okuma - yazma bilenlerin sayısının artmasıD) Zenginleşen Avrupanın bilim ve sanata önem vermesi Aşağıdakilerden hangisi aile bütçesi hazırlanırken en son düşünülmelidir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal alanda kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yöneliktir? T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi siyasi haklar ve ödevlerden değildir? Bir gömleğin matrahı 50 TL dir. Gömleğin KDV oranı % 18 olduğuna göre KDV tutarı kaç TL dir? Hastalıklardan korunmak için bir takım önlemler almalıyız. Bu önlemlerden biride dengeli beslenmedir.Aşağıdakilerden hangisi dengeli beslenme kuralına aykırıdır? Ben senin de onun da ne kadar iyi insan olduğunuzu biliyorum. cümlesinde kaç adıl vardır? Kamil pazardan yarım kilosu 5 TL olan muzdan 3 kilo, çeyrek kilosu 4 TL olan fıstıktan 2 kilo alıyor. Pazarda kaç TL harcamıştır? Aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerimizden biridir? Aşağıdaki harflerden hangisi "ince" harftir? Ali: Allahın (c.c.) güzel isimleriyle dua etmeliyiz.Erdem: Temiz ve güzel olan şeylerden istemeliyiz.Dilek: Sadece kendimiz için dua etmeliyiz.İbrahim: Gönülden ve gizlice dua etmeliyiz.Öğretmen sınıfa Nasıl dua etmeliyiz? sorusunu yöneltmiştir. Öğrencilerden hangisi bu soruya yanlış cevap vermiştir? Aşağıdakilerin hangisinde tutmak sözcüğünün cümlede kazandığı anlamla ayraç içinde verilen anlamı uyuşmamaktadır? Dünyanın kutuplardan basık Ekvatordan şişkin kendine özgü şekline geoid denir.I. Yer çekimiII. Eksen eğikliğiIII. Ekvator yarıçapıIV. Yörüngenin şekliYukarıda verilenlerden hangileri üzerinde Dünyanın şeklinin etkisi vardır? Peygamberimiz (sas) in Enes b. Malik e 10 yıl boyunca hiç kızmaması onun hangi özelliğini gösterir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçedir? Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir? Bozuk bir tartı 2 kg eksik tartmaktadır. Bozuk olmayan bir tartıda Hakanın kütlesi 72 kg gelmektedir. Çantasıyla birlikte bozuk tartıya çıktığında bu tartı 77 kg göstermektedir.Buna göre Hakanın çantası kaç kilogramdır? Eğer sınıfını geçemezsen yandın! cümlesindeki, yanmak sözcüğü, aşağıdaki hangi cümlede aynı anlamda kullanılmıştır? (8 + 4) - (5 + 4) = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Kate was in Antalya on her summer holiday. Yukarıdaki cümleye göre Kate aşağıdaki aktivitelerden hangisini yapmamıştır? Ben doğduğumda annem 28, babam 32 yaşındaydı. Şimdi 8 yaşımda olduğuma göre üçümüzün yaşları toplamı kaçtır? Avrupa Hun Devletinin dış politikasının esasları, hangi Hun hükümdarı döneminde belirlenmiştir? TRT( )nin yayınladığı çocuk programlarını dikkatle izliyor( ) birini bile kaçırmı-yordu( )Yukarıda ( ) ile gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konul-malıdır? Yeryüzündeki diller, ses sistemi, biçim yapısı ve söz dizimi bakımından bazı yakınlıklar ve benzerlikler göstermektedir.Diller arasındaki bu yakınlık vebenzerliğe ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün kişisel özellikleri arasında sayılamaz? İnternet üzerinden hukuki bilgi paylaşımı yapan kamu kurum ve kuruluşları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 3 birlik ve 6 yüzlükten oluşan sayıyı çarparsam sonuç kaç eder? Melih : - - - - ?Liz : Well, its Turkish Pilaf.I tried it in Turkey two years ago. I like it very much and I usually cook it for my family. The children are playing snowball - - - - the garden. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir