Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Küçük dozlarda madde kullanımına bağlı olarak kişinin bedenindeortaya çıkan etkiyi yakalayabilmek için maddenin dozunu zaman içerisinde artırma gereksinimine - - - - denir.
Bu ifadede boş bırakılan yereaşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Küçük dozlarda madde kullanımına bağlı olarak kişinin bedenindeortaya çıkan etkiyi yakalayabilmek için maddenin dozunu zaman içerisinde artırma gereksinimine - - - - denir.Bu ifadede boş bırakılan yereaşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? sorunun cevabı "Tolerans gelişimi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Mustafa Kemal’in şiddetle karşı çıktığı Sevr Barış Antlaşması’nın kararlarından bazıları şunlardır:• Boğazlar Bölgesi, bayrağı ve bütçesi olan uluslararası bir komisyonun denetimine bırakılacaktır.• Boğazlar savaşta ve barışta bütün devletlerin gemilerine açık olacaktır.Bu kararların,I.  BağımsızlıkII.  Ülke bütünlüğüIII.  Egemen devletIV. Millî eğitimanlayışlarından hangilerine aykırı olması, Mustafa Kemal’in antlaşmaya karşı çıkışında etkili olmuştur? I-. Ekonomik büyümeII- Orta tabakalaşma III- Toplumsal bütünleşme IV- Toplumsal çözülme V- DemokratikleşmeToplumsal gelişme hem ekonomik büyümeyi hem de sosyal ve kültürel gelişmeyi kapsar. Buna göre yukarıda verilenlerden hangisi toplumsal gelişmeyle birlikte görülmez? Türkiye İnternete ilk olarak hangi yılda ve neredenbağlanmıştır? “…………works at hospital.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelemez? Aşağıdaki eserlerden hangisi diğerlerinden farklı bir miras ürünüdür? Koskoca okyanusu aşıp cennet gibi bir ada olan Martinik’e ayak bastıktan sonra keşif turlarına çıkmamız birkaç gün gecikti. Neyse ki kendimizi yollara vurabildik. Yeşil... Buradaki adaları tasvir etmek için söylenebilecek tek sözcük. Martinik’in de yer aldığı ada grubu Küçük Antiller, dağlık bir yapıya sahip ve çok yoğun bir yeşil örtüyle kaplı. Kristof Kolomb’un Asya zannederek ayak bastığı Karayip (Antil) Denizi’ndeki adalar, cennet yakıştırmasını belki de dünyada en çok hak eden yerler.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad kullanılmıştır? Peygamber Efendimizin (s.a.v) babası ne zaman vefat etti? Kuvvet uygulandığında şekillerin­de değişiklik meydana gelen varlık­lardan hangisi kuvvetin etkisi kalkın­ca eski haline dönmez? Aşağıdakilerden hangisi, dünyada müteşebbisliğin önemli bir konuma sahip olmasının nedenlerinden biri değildir? Ayşe : Peygamberimiz’in adı geçtiğinde söylediğmiz bir sözdür.Elif : “Allah’ın selamı onun üzerine olsun” anlamına da gelir.Zeynep : Peygamberimize olan sevgi ve bağlılığımızı ifade eder.Ayşe, Elif ve Zeynep aşağıdaki kavramların hangisinden söz etmektedirler?  Tüm dünyadan çocukların ülkemize gelerek kutladığımız milli bayramımız aşağıdakilerden hangisidir?