S:1

Aşağıdakilerden hangisi, ergenlik döneminde görülen sorunlardandır?

Aşağıdakilerden hangisi, ergenlik döneminde görülen sorunlardandır? sorunun cevabı "Ana-babanın uyarılarına birden tepki gösterip ters yanıtlar vermesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre, muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan tebliğe rağmen okula göndermeyen veli veya aile başkanlarına, okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği her gün için kaç TL idari para cezası verilir? Hz. Muhammedin doğduğu toplum için hangisi yanlış bilgidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce yer alır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kurân-ı Kerimin ilk emri ve içinde bulunduğu sure aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Türkiyenin matematiksel konumuna göre ,Türkiye aşağıda verilen hangi boylamlar arasında bulunur? Dünya modelinde mavi ile gösterilen alanlar neyi ifade eder? Nilay, içeceği sütün soğuk veya sıcak olduğunu hangi duyu organıyla anlar. 0, 4, 6, 9 rakamları ile yazılabilecek en büyük ve en küçük dört basamaklı sayıların toplamı kaçtır ? Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinde halkın yaşayış biçimlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Döneminde Batıdan tercüme edilen eserlerden değildir? Hangisi Peygamberimizin Medineye hicret ettikten sonra toplumsal barışı sağlamak için yaptıklarından biri değildir? Kutsal kitaplarla ilgili olarak asağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yarısı 145 olan sayının 90 eksiği kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir uygulamadır? Hac veya umre ibadeti sırasında Kabenin yanında bulunan Safa ile Merve tepeleri arasında dört gidiş, üç geliş olmak üzere yapılan yürüyüşe ne ad verilir? --- Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.--- En çok yağış ilkbaharda görülür.--- Ülkemizde en yaygın görülen iklim tipidir.--- Doğal bitki örtüsü kısa boylu otlardan oluşan bozkırdır.Yukarıdaki açıklamalar ülkemizde görülen aşağıdaki hangi iklime aittir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli bir kelimedir? Parmak iziSoyadGözdeki iris tabakası AdYukarıdakilerden hangileri kişiye ait özelliklerdendir? Avukatların bağlı olduğu meslek kuruluşuHukuk ve ceza mahkemelerinin kararlarına itiraz halinde itirazı inceleyen yargı kurumu Yukarıdaki durumların karşılığı aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? dal sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? Lügât bir isim ver bana hâlimden.Herkesin bildiği dilden bir isimEski esvaplarım, tutun elimden.Aynalar söyleyin bana, ben kimim.Bu dörtlükte kişileştirilen varlıklar aşağıdakilerden hangileridir? Söz vermiştim kendi kendime: Yazı bile yazmayacaktım. Yazı yazmak da bir hırstan başka ne idi? Burada namuslu insanlar arasında sakin ölümü bekleyecektim. Hırs, hiddet neme gerekti? Yapamadım. Koştum tütüncüye, kağıt kalem aldım. Oturdum. Adanın tenha yollarında gezerken canım sıkılırsa küçük değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkardım. Kalemi yonttum. Yonttuktan sonra tuttum öptüm. Yazmasam deli olacaktım.Parçada konuşan kişinin ruhsal durumunu en iyi yansıtan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi (eş seslisi) yoktur? Namaz vaktinin girdiğini belirtmek amacıyla müezzinin ezan okuduğu yere ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ......................... bilimi, insanların olayları eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla değerlendirmesine katkı sağlar.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Günlük hayatta sorun olan bazı durumlar yaşanır. Böyle bir durumda çözüm yolu olarak yapacağımız ilk iş ne olabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de nin yazılışı yanlıştır? Efes, Milet, Foça ve İzmir de şehir devletleri kurmuşlardır. Sanatsal eserler ve büyük tiyatrolar inşa etmişlerdir.Yukarıda anlatılan Anadolu medeniyeti hangisidir ? Sabit hacimli kapalı bir kapta 127°C de bir miktar gazın basıncı 0,4 atmdir. Gazın sıcaklığı 227°C ye çıkarıldığında basıncı kaç atm olur? Ocak ayı sonunda kumbarasında 16 lira bulunan Nehir, şubat ayından itibaren her ay sonunda kumbarasına, o anda kumbarasında var olan paranın yarısı kadar para atacaktır.Buna göre mayıs ayı sonunda Nehirin kumbarasında kaç lira birikir? Leyleklerin göç etmeye başlamasıyla sonbaharın geldiği bilgisi gündelik bir bilgidir. Gündelik bilgi neden-sonuç ilişkisini bilimsel olarak açıklamayan kişinin öznel algı ve yargılarına dayanır.Bu durumda gündelik bilgi için aşağıdakilerden hangisi söylenirse doğru olmaz? Aşağıdakilerden hangisi deride vücut sıcaklığının sabit kalmasına yardımcı olan yapılardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir? Kuranda ve hadislerde bize bildirilen Allahın isimlerine ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi ortak kültürel eserlerimiz arasında yer almaz? Hz. Muhammed (SAV) ‘in doğum tarihi kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir