S:1

Aşağıdaki eserlerden hangisi soyut ressam Yüksel Arslana ait değildir?

Aşağıdaki eserlerden hangisi soyut ressam Yüksel Arslana ait değildir? sorunun cevabı "“Üç Güzeller”" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Hangisi mıknatıs çeşitlerinden değildir? 864 sayısının yüzler basamağı 2, onlar basamağı 3 eksilirse yeni sayı kaç olur? Selim 6 yaşındadır. Abisi Selimden 4 yaş büyüktür. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi kasırga, hortum, tayfun gibi meteorolojik olayların oluşumunda etkili olan faktördür? A :________B : They are my family.İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Atomdan daha küçük veya atomu oluşturan parçacıklara atom altı parçacıklar denir.Buna göre;I. Baryonlar ve mezonlar hadronları oluşturur.II. Kuarklar doğada diğer kuarklarla birlikte gruplar halinde bulunur.III. Bir kuark ve anti kuarkın birleşimi ile baryonlar oluşur.atom altı parçacıkla ilgili ifadeler- den hangileri doğrudur? Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında savaştığı ilk taarruz cephesi hangisidir? 1200 gram cevizi 150 gramlık paketlere koyduk. Paketini 14 liradan sattık.Kaç TL gelir elde ederiz? Bir cismin elektrikle yüklü olup olmadığını, yüklüyse hangi cins yükle yüklü olduğunu anlamamızı sağlayan aracın adı hangisidir? Aşağıda verilen dizelerde altı çizili kelimelerden hangisi farklı bir kökten türemiştir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır? I. Doğal afetlerII. Kanuni grevIII. Genel salgın hastalıkIV. Kısmî veya genel seferberlik ilanı4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre yukarıdakilerden hangileri mücbir sebep olarak kabul edilebilecek hâllerdendir? Amasya Genelgesinin;• Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.• Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.maddelerinden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangilerine ulaşılabilir?I. Kurtuluş Savaşının sebebi ortaya konmuşturII. Milli mücadelenin amaç ve yöntemi belirlenmiştirIII. Millet iradesine dayalı devlet düşüncesi vardırIV. Padişaha doğrudan tepki vardır Ben, Şehitkamil Ortaokulu 6. sınıf öğrencisiyim. Annem, babam, ninem ve kardeşimle beraber yaşıyorum.Metne göre aşağıdakilerden hangisi Melikenin üstlendiği rollerden biri değildir? Zıt anlamlı kelimeler hangi seçenekte bir arada verilmiştir? ağır kelimesi aşağıdaki cümlelerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmamıştır? Ayşe :Peygamberimizin adı geçtiğinde söylediğimiz bir sözdür.Elif : Allahın selamı onun üzerine olsun anlamına da gelir.Kübra :Peygamberimize olan sevgi ve bağlılığımızı ifade eder.Aleyna: ‘Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed şeklinde söylenir.Ayşe, Elif,Kübra ve Aleyna aşağıdaki kavramların hangi­sinden söz etmektedirler? O sırada sınavda ne yapacağımı düşünüyordum.Bu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur? Sihizmin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi farklıdır? 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre İtiraz usulüne ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Tuz ruhu (HCl) ve sirke ruhu (CH3COOH) için;I. pH değerleri sıfır ile yedi aralığındadır.II. Tadları ekşidir.III. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.IV. Metal kaplarda saklanabilir.V. Sentetik olarak elde edilebilinir.verilen açıklamalarından hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi anne babanın çocuklarına karşı olan görevlerinden biri değildir? Sema Öğretmenin, Egeye ev ödevi vermesindeki amaç aşağıdakilerden hangisi olmamalıdır? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurdur? İsmail, Elazığdan yeni geldi. Cümlesinde İsmail ismi yerine aşağıdakilerden hangisini koyarsak cümlenin anlamı bozulmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konmalıdır? Özneler, her zaman açık olmaz. Kimi zaman yüklemdeki kişi eklerinde gizlenir.Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde böyle bir özne vardır ? Dünya rezervinin yarısından fazlasının ülkemizde bulunduğu maden aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik kavramının açıklanmasında yer alan unsurlardan değildir? Aşağıdaki bilgilerden hangisini fosillerden edinemeyiz? Aşağıdakilerden hangisi özel isim olarak da kullanılır? Sakarya Savaşında Başkomutan olarak ordunun başında bulunan Mustafa Kemal Paşa, savaş sırasında orduya verdiği Savunma hattı yoktur, savunma sathı vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. emriyle dünya askerlik literatürüne Topyekûn Savaş kavramını kazandırmıştır.Mustafa Kemal Paşanın savaşın kazanılmasında etkili olan bu emri, onun aşağıdaki özelliklerinden hangisini yansıtmaz? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevleri arasındadır? Bu gün çok çalıştık( ) Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Tevhit, kelime olarak kimi birlemek anlamına gelir? Küpü 150 den küçük kaç tane rakam vardır? Aşağıdakilerden internet adreslerinden hangisi yanlış yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri nazım biçimidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir