S:1

• İspanyadaki Altamira Mağarası
• Fransadaki Lascaux Mağarası
Verilen mağaraların ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

• İspanyadaki Altamira Mağarası• Fransadaki Lascaux MağarasıVerilen mağaraların ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Paleolitik Çağa ait resimler içermeleri" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Jerry : ................ you drive a car?Tom : No, I cant. Allahı (cc) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birlemeye, onun tek ve eşsiz olduğunainanmaya, ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadeti yalnızca Allah (cc) için yapmaya.................denir.Yukarıdaki cümledeki boşluğa hangi ifade gelir? Bitkide solunumun ve besin üretiminin gerçekleştiği yer.........Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I. Bireysel farklılıklar önemsenir.II. Öğretmenin beklentileri önceliklidir.III. İletişim ve anlayış temelli bir süreç yürütülür.IV. Ceza ve ödüle dayalı bir disiplin anlayışı vardır.V.Olumsuz davranıştan çok olumlu davranış vurgulanır.Yukarıdaki ifadelerden hangileri çağdaş sınıf yönetimi anlayışının özelliğidir? Aşağıda yer alan ifadelerden doğru olanların başındaki yay ayracın içine D, yanlış olanların başındaki yay ayracın içine Y yazınız.(......) Herkesin kimlik belgesini yanında bulundurması yasal bir zorunluluktur.(......) İkiz kardeşlerin doğum tarihleri ve kimlik numaraları birbiriyle aynıdır.(......) Psikoloji, hayatımızdaki olayların sıralı olarak sunulmasıdır.(......) Yeni kimlik kartlarımızın geçerlilik süresi 10 yıldır.(......) Bizden farklı olanların da bizi farklı gördüklerini bilmeliyiz. Yazılı kurallara uymayan kişilere devletin ilgili kurumları tarafından yaptırım uygulanır.Aşağıdakilerden hangisi bu yaptırımlardan birideğildir? 11 yolcusu olan otobüse 9 yolcu daha bindi. Yolcu sayısı kaç olmuştur? Bir sayının 4 fazlasının 3 katı 42 dir. Bu sayı kaçtır? Hangisi maddi temizliktir? Azot elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Cumartesi, 6 Mart 1920Öğle üzeri fakülteye gittim. Doğru Ömerin odasına girdim. Bitap yatıyordu. Elini elime aldım. Ter içindeydi. Burnunun delikleri kararmış gibiydi. Nefesi de intizamsızdı. Hizmetçi kadınlara sordum. Gece çok sayıklamış: Burası hastane değil, tımarhane. Ben Canipe gideceğim! demiş. Dalgındı. Ömer, Ömer, diye seslendim. Gayet fersiz gözlerle bana baktı: ‘‘Tanıdın mı? dedim. Kendine mahsus çabuk ifadeyle kafasını sallayarak ‘‘Canip! dedi, yine daldı. Kâğıdına baktım: hararet 39,2 şeker litrede 200 miligram. Bir müddet bekledim. Sonra tekrar seslendim: ‘‘Ömer, konsültasyon günü yarınmış, erkenden gelirim. Artık gideyim mi? Kafasını salladı. ‘‘Git, git! dedi. Yeis içinde ayrıldım. Bu parçadan aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Yaz sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır? Yarısı 5 olan sayının kendisi kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin doğayı ve fizikî çevreyi korumakla ilgili uygulamasına bir örnek değildir. 2957 sayısının okunuşunu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının yararlarından değildir? İzmirden Ankaraya gidecek bir kişi aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisini kullanamaz? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre başarı ve üstün başarı belgesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ‘ ünsüz yumuşaması na örnek olamaz? 60 ‘a kadar olan doğal sayılardan kaç tanesi 2 ‘nin kuvvetidir? Adalet ve eşitlik toplumsal yaşamı düzenleyen iki temel ilkedir. Bu iki temel ilkenin eksikliği toplumsal hayatı ......... etkiler. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? I. Dört dizeden oluşan, uyak düzeni aaxa şeklinde olan halk şiirinin en küçük nazım biçimidir.II. Hece ölçüsünün sekizli kalıbıyla yazılan, dörtlük sayısı üç ile beş arasında değişen, kahramanlık temalı âşık tarzı halk şiiri nazım şeklidir.III. Türlü ezgilerle söylenen, bent ve kavuştak olmak üzere iki bölümden oluşan anonim halk şiiri nazım biçimidir.IV. Dört dizeli bentlerden oluşan, savaş, yangın, deprem, salgın hastalık gibi konuları işleyen, oldukça uzun bir nazım biçimidir.Numaralı cümlelerde aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı verilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir? Aşağıdakilerden internet adreslerinden hangisi yanlış yazılmıştır? Ramazandan sonra tutulamayan orucu günü gününe tutmaya ne denir? Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin doğru kullanılmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlardan değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sarmak sözcüğü mecaz anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisinde uzlaşıya gerek yoktur? Aşağıdakilerden hangisi gece yürüyüşlerinde fark edilebilmek için alınması gereken önlemlerden değildir? I. Şeker taneciklerinin küçültülmesiII.Suyun soğutulmasıIII.Şekerli suyun karıştırılmasıŞeker ve sudan bir çözelti oluştururken yukarıdakilerden hangileri uygulanırsa şekerin sudaki çözünme hızı artar? Taşıtlara biniş ve inişlerde dikkat edilmesi gereken kurallardan hangisi yanlıştır? Friglerin madencilikte ilerlediklerini gösteren icatları aşağıdakilerden hangisidir? I. Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda huzur olur.II. Hırsızlığın olduğu yerde insanlar birbirlerine güvenmez.III. Adaletin olmadığı toplumlarda karmaşa başlar.IV. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur.Evrendeki yasalarla ilgili numaralanmış örneklerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır? İl ve ilçelerin kurulması, kaldırılması, ad ve merkez sınırının belirtilmesi ve değiştirilmesi aşağıdaki hangi mevzuat ile yapılır? Sesin nerde kaldı, her günkü sesinUnutulmuş güzel şarkılar içinBu dizelerdeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır? Malazgirt Savaşının kazanılmasından sonra Anadoluda fethedilen bölgelerin fetheden komutanlara bırakılacağı ifade edilmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun amaçları arasında değildir? Aşağıdaki ayetlerin hangisi toplumsal yasalara işaret etmektedir? Bir çıkarma işleminde eksilen 9, fark ise 5 tir. Çıkan kaçtır? The new student solved all the problems easily. She is - - - - than we think. Aşağıda verilenelrden hangisi cinlerin özelliklerinden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir