S:1

Trikosist adı verilen zehirli ipliksi zıpkınlar sayesinde düşmanlarına karşı savunma yapan, aynı zamanda bu yapıları avlanmada kullanan protista grubu aşağıdakilerden hangisidir?

Trikosist adı verilen zehirli ipliksi zıpkınlar sayesinde düşmanlarına karşı savunma yapan, aynı zamanda bu yapıları avlanmada kullanan protista grubu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Silliler  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelike göre, resmi yazışmalarda kullanılacak kağıtların boyutları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Uygurların özellikleri arasında gösterilemez? İnanç esaslarının ilki ve temeli aşağıdakilerden hangisidir? 1970 yılında Ermenekin bir dağ köyüne öğretmen olarak atanmıştım. Öğretmenliğe başladığım ilk günü hiç unutamam. Otomobille gidebileceğimiz bir yol olmadığı için patika yoldan katırlarla beş saatte köye varmıştık.Köylüler, köylerine öğretmen atandığını öğrenince çok sevinmişler. Beni görünce çok mutlu oldular. Beş yıl boyunca o köyde çalıştım. Acısıyla, tatlısıyla güzel günler geçirdim.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir kelime türüdür? Eşit kenarlarından biri 25 cm olan ikizkenar üçgenin çevresi 67 cm ise bu üçgenin diğer kenarı kaç cm'dir? Azm-i sefer ettin dil-i nâçârı unutma Gittin güzel ammâ bu dil-efkârı unutma Esrar DedeSînede bir lahza ârâm eyle gel cânım gibi Geçme ey rûh-i revân ömr-i şitâbânım gibi NedîmAşağıdakilerden hangisi divan şiirine ait olan bu dizelerin ortak özelliği değildir? Aşağıdakilerden hangisi devletin varlığı için zorunlu bir öğe değildir? Osmanlı Devleti' nde kardeşini öldürerek tahta çıkan ilk padişah kimdir? Aşağıdakilerin hangisi bir hecelidir? • 16. yüzyılda Amerika kıtasını içine alan bir dünya haritası çizdi• Kitabı Bahriye adlı eserinde Akdeniz çevresindeki kara ve limanları tanıtırak coğrafya alanına önemli katkıları oldu.Hakkında bilgi verilen ünlü bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Kuranın indirilmeye başlandığı geceye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin yapılışı diğerlerinden farklıdır? Einstein was born in Germany on 14th March,1879. He went to school in Munich. Hecouldnt speak until the age of 5. His familywas really worried about him. He trained asa teacher in Physics and Mathematics but hedidnt get a job as a teacher. He worked forSwiss Patent office. He got his doctoratesdegree in 1905. He married twice and hadchildren. He became Professor of Physicsat the university of Prague. He worked atdifferent universities and immigrated to theUSA. He retired in 1945. He wrote a lot ofscientific works and got lots of awards, suchas the Nobel Prize. He died on 18th April,1955.Which one is about his family life? Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşının sonuçlarından değildir? Altun Yaruk (Altın Işık) adlı metin Türk dilinin gelişim aşamalarının hangisine aittir? Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise ‘D yanlış ise ‘Y yazınız.(.......) Dilekçe hakkı, sorunlara cevap almak için bilgi edinmeyi, şikâyette bulunmak suretiyle denetlemeyi, dilek ve öneride bulunmak suretiyle de demokratik katılımı sağlayan siyasal haklardandır.(.......) Demokratik toplumlarda işbirliği ve iş bölümü önemlidir.(.......) Ülkemizde temel hak ve özgürlükler anayasa ile güvence altına alınmıştır.(.......) Sorunları şiddet ve hukuk dışı yöntemlerle çözmeye çalışmak yeni sorunların ortaya çıkmasına sebep olur.(.......) Demokratik toplumlarda insanlar sorunlarını şiddetle çözer Kim bir mümin kardeşinin sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet günü onun bir sıkıntısını giderir. Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Hidranın tomurcuklanması sonucu oluşan ve ana bireye bağlı kalarak yaşayan canlıya a, koloniden eşeysiz çoğalarak ayrılan ve serbest olarak yaşayan bireylere de b denildiğine göre, a ve b için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi istihdam şekli değildir? (1) Türkiyede deniz turizmi birçok Avrupa ülkesine göre daha fazla gelişmiştir. (2) Her yıl milyonlarca yabancı turist, deniz turizmi için Türkiyeyi tercih ediyor.(3) Hatta bazı turistler Türkiyeye hayran kalıyor. (4) Türkiyeden konut edinip her fırsatta buraya tatile geliyor.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur? Cebimde 30 liram vardı. Annem 28 lira, babam 20 lira verdi. Kaç liram oldu? Ey iman edenler Allahın emirlerine karşı gelmekten sakının.ve doğrularla beraber olun) ( Tevbe:119) Yukarıda verilen ayette Müslümanlara hangi güzel davranış öğütlenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Allaha (c.c.) şükretmek amacıyla kullandığımız ifadelerden biridir? Sûra üflenince Allahın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir.Sonra ona bir daha üflenince bir de ne görürsün, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar! (Zümer suresi, 68. ayet) Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiş- tir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün aldığı ekle anlamı değişmiştir? Sahabelerden biri, Hz. Peygambere; ‘Yâ Rasûlallah,bana İslâm ı öyle tanıt ki, senden başka birine (başkasoru) sorma ihtiyacı duymayayım deyince, Rasûlullahşöyle buyurmuştur: ‘‘Allah a inandım de, sonra dadosdoğru ol! (Müslim, İman 62)Bu rivayette altı çizili sözcük peygamberlerin aşağıdaverilen sıfatlarından hangisine karşılık gelmektedir? Peygamber Efendimizin (s.a.v.) aile fertlerini ve ev halkını ifade etmek için kullanılan bir kavram aşağıdakilerden hangisidir? "Dünyamızın kendi etrafında dönüşünü 24 saatte tamamlar. Bu süreye ..........denir"Yukarıdaki cümle hangisiyle tamamlanmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne ait unsurlardan birisi değildir? Karaciğerde üretilen ve safra kesesinde depolanan safra sıvısı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Kendi yapmış olduğu oyuncağa aynı anlama gelen kelimeleri isim olarak vermek isteyen Sıla, hangi kelimeyi kullanmamalıdır? Kısa kenarı 5 cm , uzun kenarı 7 cm olan dikdörtgenin alanı kaç cm2 ‘dir? Belgin her hafta 3 kitap okuyor. Bülent ise her hafta 4 kitap okuyor. 6 haftanın sonunda Belgin, Bülent ten kaç fazla kitap okumuş olur? Yaratıcı müteşebbisliğe yönelik yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır? Hüzün yılı kimlerin vefat ettiği yıldır? Mom : Im going out. Would you like to come with me?Son : - - - -Mom : Ok. When you want to eat something, you can find a sandwich in the fridge. Din ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisidoğrudur? Kast sistemi gibi kapalı, değişmeye dirençli tabakalaşma sistemlerinde birey hangi kastta doğmuş ise o kastın içinde yaşamını sürdürmek zorundadır. Oysa açık sınıf tabakalaşma sisteminin olduğu toplumlarda bireyin ailesi hangi konumda ve tabakada olursa olsun, birey kendi çabasıyla sistemin her tabakasında yer alabiir.Bu parçaya göre açık sınıf tabakalaşma sistemini, kapalı tabakalaşma sisteminden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? Bize zor bir durumda yardım eden kişiye ne deriz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir