S:1

Işığın tam yansıma olayından
I. Sağlık sektörü
II. Haberleşme
III. Eğlence merkezlerinin süslenmesi durumlarından hangilerinde yararlanılır?

Işığın tam yansıma olayındanI. Sağlık sektörüII. HaberleşmeIII. Eğlence merkezlerinin süslenmesi durumlarından hangilerinde yararlanılır? sorunun cevabı "I, II ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Ural- Altay dillerinin özelliklerinden biri değildir? 39+41= ? işleminin sonucu kaçtır? Minik bir göçmen kuşun çığlığında yakaladım sabahı. Ne gece ne sabahtı zaman. Sonsuzluğun gri örtüsünü yırtmak üzereydi güneşin ilk ışıkları. Öylesine bir günü kucaklamak üzereyken aydınlık, evrenin sonsuzluğunda bir nokta gibiydim. Başımı pencereye çevirince göz göze geldik denizle ve denizin eşsiz mavisi ile. Henüz uyanmamıştı martılar, gemiler, balıkçı tekneleri, kayıklar. Her şey, her yer uykudaydı. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? x + 19 = 3 (1 – x) denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Dakikada 120 m yol giden bisikletli 4 dakikada kaç cm yol gider? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.(....) Kemiklerimiz cansız yapılarımızdır.(....) Kıkırdak, kemik kadar sert olmayan esnek bir dokudur.(....) Kalp kası, düz kaslar gibi isteğimiz dışında çalışır.(....) Düz kaslar, hızlı kasılır ve çabuk yorulur.(....) Kaburgalarla göğüs kemiği arasında bulunan eklemler yarı oynar eklemlere örnektir Aşağıdakilerden hangisi tüm canlılarda olan bir özellik değildir? Hangi öğrencinin söyledikleri hayal ürünüdür? Uzun kenarı 20cm ve kısa kenarı 10cm olan bir dikdörtgenin içine bir kenarı 5cm olan karelerden kaç tane yerleştirilebilir? 1. sıkıldım 2. sürecinden 3. yorucu 4. bu 5. karar Yukarıdaki numaralanmış kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? İslam Tarihinde ilk ezan hangi yılda okunmuştur? 'Kendine güvenen dünyayı yönetir.' Voltaire Bu özdeyişte aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur? Doğanın taklit edilmesine biyomimetrik denir.Buna göre,I. yusufçuk böceğinin uçuş stili ile helikopterlerin tasarlanması,II. arıların göz yapılarından teleskop aynalarının geliştirilmesi,III. yarasaların duyma prensiplerinden radarların geliştirilmesiverilenlerden hangileri biyomimetrik örneğidir? Uzun kenarı 25 cm, kısa kenarı 17 cm olan dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? 32b9a sayısı beş ile bölünebilen 5 basamaklı bir doğal sayıdır. Bu sayı 3 ile bölünebildiğine göre b yerine kaç farklı rakam gelebilir? Atatürkün gerçekleştirdiği yeniliklere ne ad verilir? Yakup Kadri Karaosmanoğlu edebiyatımızın önde gelen sanatçılarından biridir. Roman, hikâye, anı gibi değişik alanlarda eserler vermiş olan sanatçı daha çok romanları ile tanınmaktadır. Romanlarında önceleri kişisel konuları işleyen sanatçı daha sonra toplumsal konulara yönelmiştir. Kiralık Konakta nesiller arası duygu ve düşünce farklılıklarını işleyen sanatçı, Yaban romanında Kurtuluş Savaşı yıllarındaki köy yaşamını, köylü-aydın çatışmasını işlemiştir.Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır? Dedem 70, babam 52 yaşındadır. 4 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı kaç olur ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat bir soru yoluyla belirtilmiştir? Kız Kalesi hangi şehrimizdedir? Gerçek, ancak Rabbindendir. Artık, sakın şüpheye düşenlerden olmayasın. (Bakara suresi 147. ayet) Bu ayette aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır? Yanardağların patlaması sonucu ortaya çıkan akıcı sıcak maddeye ne denir? Aşağıdakilerden hangisi takım çalışmasına örnek olamaz? Aşağıdakilerden hangisi Dünyamızın gözlenen katmanlarından değidir? Yanlış yerde,yanlış yönde ve çok miktarda yapılan ışıklandırma neye sebep olur? Sınıf başkanlığına aday olan bir kişi hangi hakkını kullanmıştır? Devletin sağlık, güvenlik ve adalet gibi temel hizmetleri yerine getirmek için yaptığı harcamaların önemli bir kaynağı topladığı vergilerdir.Aşağıdakilerden hangisi devletin topladığı vergilerle yapılan hizmetler arasında değildir? Verilen kişisel özellikler ve meslek eşleştirmesinden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi somuttur? Peygamberimizin eşini ve amcasını kaybettiği yıla ne ad verilir ? Ahmet: Where ........you now?Sude: I ........ in the cinema. Aşağıdakilerden hangisi grupla birlikte yaptığımız bir davranış değildir? İnsanın duygu, düşünce, amaç ve deneyimlerini her türlü yolla başkalarına bildirmesine iletişim denir. İletişimde bilgiyi aktaran kişi - - - -; aktarılan bilgi, duygu ve düşünce - - - -; iletişime katılan unsurların birlikte meydana getirdikleri ortam- - - -; geri bildirim ya da mesaja verilen olumlu veya olumsuz tepki - - - - olarak tanımlanır.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilemez? I. Tuz oranıII. SıcaklıkIII. Yağış miktarıIV. Işık miktarıV. Suyun derinliğiVerilenlerden hangileri su ekosisteminde canlı çeşitliliğini belirleyen faktörlerdendir? Türkiyede çocuklar için edebiyat düşüncesi ve pratiği 1970lerin ortalarından itibaren bir atılım gerçekleştirir. Dönemin yazarları, bu bağlamda pek çok eser kaleme alır; uyarlamalar yapar; başka dillerden çevirilerle alanı daha da zenginleştirir. 1979 Dünya Çocuk Yılı ile birlikte Türkiyede çocuklar için edebiyat, süreli yayınlara da uzanacak şekilde, ciddi ölçüde edebiyat ortamının bir parçası olur. 1980ler, 1990lar bir bakıma sıçrama tahtası olur. 2000ler ise alanın özerkliğini tescil ettiği yıllar olarak tarihe geçer. Bununla birlikte eskiden kalma alışkanlıklar da devam eder. Çocuklar için olmayan, kahramanı çocuk olan veya çocuklardan bahseden öyküler de çocuklar için edebiyat kapsamında yayımlanmaya devam eder.Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? 2054-2504-2540-2450 sayılarının büyükten küçüğe sıralanışı hangisidir? Gülhane Hatt-ı Hümâyunu olarak bilinen belge aşağıdakilerden hangisidir? 11 Ayın Sultanı aşağıdakilerden hangisi için kullanılır? Denge profiline yaklaşan bir akarsu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir