S:1

Enerji iletim hızı,
I. Maddenin cinsi
II. Maddenin iki ucu arası sıcaklık farkı
III. Maddenin kalınlığı
faktörlerinden hangilerine bağlıdır?

Enerji iletim hızı,I. Maddenin cinsiII. Maddenin iki ucu arası sıcaklık farkıIII. Maddenin kalınlığıfaktörlerinden hangilerine bağlıdır? sorunun cevabı "I, II ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Suyun yapısını oluşturan elementlerden biridir. Kahvaltılık ve yemeklik yağlar gibi gıda ürünlerinin hazırlanmasında, gübre yapımında kullanılır. Ayrıca roketlerde yakıt olarak da yararlanılır. Yukarıda özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? Obam, yurdum talan oldu, Destanlarım yalan oldu,Yollar birer yılan oldu, Kervanlarım geçmez gayrı.Bu dörtlüğün uyak düzeni ve uyak türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki metinlerin hangisinde anlatım üçüncükişi ağzıyla yapılmıştır? Aşağıdakilerin hangisinde bilimsel yazılarla ilgili bir terim yanlış tanımlanmıştır? Ağlasam sesimi duyar mısınız, Mısralarımda;Dokunabilir misiniz, Gözyaşlarıma, ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu Bu derde düşmeden önce. Bu şiir aşağıdaki şiir geleneklerinden hangisine aittir? Genç Kalemler hareketi, edebiyatımıza özellikle dil konusunda yepyeni bir anlayış getirmiştir. Türkçe kendi benliğine yavaş yavaş dönmeye başlamış; halk, aydınların yazdıklarını anlar duruma gelmiştir. 1910lu yıllarda yazan Ömer Seyfettini, Ziya Gökalpi açıp okuyun; severek, anlayarak okursunuz yazdıklarını. Sözcükler, tamlamalar, cümleler... Hep anlayacağınız biçimdedir.Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır? Zeynep yuvarlak masada oturuyor. Cümlesinde varlığın hangi özelliği belirtilmiştir? İlk tercüme odası ve Yabancı Dil Okulu kimin zamanında açılmıştır? Müze salonlarındaki Türk halıları, birer birer gözümün önünden geçti.cümlesinin ögeleri aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru verilmiştir? Gazeteciler Günü ne zaman kutlanır? Hangi cümlede kelime sayısı en azdır? Yapılan açıklamalardan hangisi, bir işletmede performans değerlendirmenin çalışanlar üzerindeki etkilerinden birine yönelik değildir? Aşağıdaki kelime grupları anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturduğunda bunlardan hangisi baştan ikinci olur?1. Korka korka seyrederlerdi2. Çocuklar, kadınlar, gençler3. Havaya tüten kırmızı, mor, yeşil dumanları4. Sokakta küme küme dururlar Kenar uzunlukları 10-14-9 olan üçgenin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Üçgenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kemiklerimizin birbirine bağlandığı ve hareket etmemizi sağlayan yapıya ne denir? Şafak kelimesinin eş anlamlısı nedir? 18 litre kaç yarım litre eder? "Kitap" sözcüğüne hangi ek getirilirse kitap satan kişi anlamına gelir? Bir basamaklı en büyük tam kare sayı ile üç basamaklı en küçük tam kare sayının toplamı kaçtır? Kuran-ı Kerimin bir ayetinin veya suresinin benzerinin ortaya konulamaması Kuranın hangi özelliğinin sonucudur?A) İnsanları inanç konusunda aydınlatmasınınB) Mushaf olmasınınC) Mucize olmasınınD) Ayet ayet inmesinin Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde nüfus yoğunluğu daha yüksektir? I. Olgun alyuvar hücresiII. Yumurta hücresiIII. Sinir hücresiIV. Yaprak hücresiYukarıda verilen hücre çeşitlerinin hangilerinde sentrozom organeli bulunmaz? İlkokul 1.sınıfa giden Meliha annesine hangi işte yardım edebilir? Aşağıdakilerden hangisi vektörlerle bulaşan hastalıklardandır? Aşağıdakilerin hangisinde deyimin açıklaması vardır. 7 + 3 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi ahlaklı bir insanın davranışına örnek olamaz? Osmanlılar gündelik hayatta ay yılı esaslı Hicri takvimi kullanırken, 1839 yılından itibaren mali işlerde güneş yılı esaslı Rumi takvimi kullanmaya başlamıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir? ​Bir dosyanın özelliklerinden dosyayla ilgili hangi bilgiye ulaşamayız? ( 1100 - 0100 ) + (20-1000) = işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Hacı Bektaş-ı Veli için söylenemez? 14,01 + 100 + 0,008 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır? Steve : I love Sunday mornings. I dont have to wake up early and to go to work. I have a good breakfast with my family. I read a newspaper or a magazine. Then, I drink my Turkish coffee. This is happiness for me .Steve - - - - . • Hz. Muhammed• Hz. İsa• Hz. Musa• Hz. DavudVerilen bu peygamberlere gönderilen ilahi kitaplar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Stratejik yönetim sistemi içinde kullanılan araçlardandır? Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi etkileyen beşerî faktörlerden biridir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir