Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Buzluktan çıkardığımız-15cCdeki 100 g kütleli buzparçasının tamamının eriyebilmesi için kaç kalori enerjigerekir?(Cbuz =0,5cal/g°C, Le =80cal/g)

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Buzluktan çıkardığımız-15cCdeki 100 g kütleli buzparçasının tamamının eriyebilmesi için kaç kalori enerjigerekir?(Cbuz =0,5cal/g°C, Le =80cal/g) sorunun cevabı "8750" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Don’t cheat during the exam, will ……..….?  10 yarım portakal kaç bütün eder? Aşağıdakilerden hangisi kazalara neden olan sürücü davranışlarından değildir? “ Aklı olmayanın dini de yoktur.”Bu hadisteki temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? I. SağlıkII. TarımIII. ÇevreVerilenlerden hangileri biyoteknolojinin çalışma alanlarındandır? Derin vadileri, akarsuları, dağları ve geçitleriyle sert bir coğrafya... Sevgi, hoşgörü ve dayanışmayı yaşamın sırrı olarak bellemiş bir halkın yaşadığı bölge... Dost ve misafirperver insanları; dillerde dolaşan türkü, mâni ve efsaneleri; tadına doyum olmayan yemekleri, kendisine has giyim kuşamı, mimari yapıları ve yaşam tarzıyla ona yaklaşan herkese ku- cak açıyor bu şehir.Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi sözü edilen şehrin özelliklerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem söylenişten önce yapılıp bitirilmiştir? Kuranı sevmenin en doğru şekli hangisidir? Ruhun, bedenin ölümünden sonra başka bir bedenle dünyaya tekrar geldiğine inanıldığı inanç biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Allah’ın varlığı ve birliği, esi, benzeri ve ortağı olmadığından bahseden sure hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı türlerden değildir? Yazar bu romanda Bihruz Bey tipi ile mirasyedilik anlayışını ve Batılılaşmayı giyim, kuşam ve gerekli gereksiz yerlerde Fransızca sözcükler kullanma olarak algılayan anlayışı eleştirmektedir. Bu tür Batılılaşmanın insanı gülünç durumlara düşüreceği vurgulanmaktadır.Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?