S:1

Mesleğinin yöntem ve tekniklerini sürekli olarak geliştirmek
•Görevle ilgili bilgi, beceri ve tutumları eksiksiz kazanmış olmak
•Görevini yerine getirirken kişisel yeteneklerini sonuna kadar kullanmak
•Mesleği daha iyi yapabilmek için sürekli olarak öz eleştiri ve değerlendirme yapmak
Yukarıdakiler bir bütün olarak ele alındığında, öğretmenlik meslek etiği ilkelerinden hangisinin kapsamında değerlendirilir?

•Mesleğinin yöntem ve tekniklerini sürekli olarak geliştirmek•Görevle ilgili bilgi, beceri ve tutumları eksiksiz kazanmış olmak•Görevini yerine getirirken kişisel yeteneklerini sonuna kadar kullanmak•Mesleği daha iyi yapabilmek için sürekli olarak öz eleştiri ve değerlendirme yapmakYukarıdakiler bir bütün olarak ele alındığında, öğretmenlik meslek etiği ilkelerinden hangisinin kapsamında değerlendirilir? sorunun cevabı "Profesyonellik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Hangisi 3 kelimeden oluşmuş bir cümledir? İnsanın ölümüyle başlayıp sonsuza kadar sürecek olan hayatın varlığına imanetmektir. Ses titreşim sonucu oluşur. Kuvvet uygulandığında çok titreşen cisimler yüksek, az titreşen cisimler düşük ses çıkarır.Verilen bilgilere göre hangi cisim diğerlerinden daha fazla titreşerek daha yüksek ses çıkaabilir? -Şeyh Sait isyanı -Menemen OlayıCumhuriyet in ilk yıllarında meydana gelen yukarıdaki olayların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? Sağlıklı bir yaşam için günde 2 litre su içen biri iki haftada kaç litre su tüketir? Aşağıdakilerden hangisi bir olguyu işaret etmektedir? Hangi seçenekte aile ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Bir canlının canlılık faaliyetlerini sürdürmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir ? Kuran-ı Kerim aşağıdaki halifelerden hangisi döneminde kitap hâline getirilmiştir? Aşağıdaki çıkarma işleminde noktalı yere aşağıdaki doğal sayılardan hangisi gelmelidir? 8235 - ..... = 2678 Bir bölme işleminde bölüm 9, bölünen 74 ve kalan 2dir. Bu bölme işleminde bölen sayı kaçtır? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde iyelik zamiri yoktur? Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiç kimse hiç kimseyi ne bir din ne de bir mezhebi kabul etmeye zorlayamaz...Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisine karşı olduğunu belirtmiştir? Karacaoğlan söyler sözün başarır Aşkın deryasını boydan aşırır Seni bir mecliste aciz düşürür Kötülerle konup göçücü olma Dörtlüğün konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi güvenli oyun alanı değildir? Peygamberlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 3 205 465 sayısının sayı değerleri toplamı kaçtır? Peygamberimiz (sas) in Enes b. Malik e 10 yıl boyunca hiç kızmaması onun hangi özelliğini gösterir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi Elhamra Sarayı ile ilgili değildir? Hz. Muhammed Mekkeden Medineye_______ yılında , ___________ ile birlikte hicret etti.Yukarıdaki boşluğa uygun kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘ki yanlış yazılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi I. TBMMnin ayaklanmalara karşı aldığı önlemlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olduğumuz rollerden biridir? Peygamberlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? Hangi cümlenin sonuna farklı bir noktalama işareti konulmalıdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yol sözcüğü soyut anlamda kullanılmıştır? İki basamaklı iki sayının farkı 37' dir. Eksilen 91 olduğuna göre çıkan kaçtır? Mustafa Kemal Paşa'ya hangi savaştan sonra Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi verilmiştir? Çekirdek ailede hangisi bulunmaz? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlı değildir? Zekât, fitre, kurban gibi ibadetler için konulan zenginlik ölçüsüne ne denir? Onlar basamağında 7, binler basamağında 2 olan, 5 basamaklı rakamları farklı en büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? Aşağıdaki sözcüklerde oluşan ses olaylarından hangisi yanlış verilmiştir? Peygamberimizin Busra Şehrinde karşılaştığı rahibin adı nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‟kinin yazımı doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi farklı bir elektrik kaynağı ile çalışır? 84 x 25 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Aşağıdaki sayılardan hangisinin milyonlar basamağında 5 (beş) rakamı bulunmaktadır? Sivas Kongresinde yurdun çeşitli bölgelerinde kurulan milli cemiyetlerin, Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesi kararlaştırılmıştır.Bu karar amaçlardan hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir