S:1

I.902: Standart Dosya Planı Kodu
II.00536/3678: Belge Kayıt Numarası
III.3678: Birim Evrak Bölümü Kayıt Numarası
IV.00536: Genel Evrak Bölümü Kayıt Numarası
V. 69471265: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelike göre 69471265 - 902 - 00536/3678 numaralı sayı örneğinde DETSİSte belirtilen şekliyle verilen rakamların anlamlarından hangileri doğrudur?

I.902: Standart Dosya Planı KoduII.00536/3678: Belge Kayıt NumarasıIII.3678: Birim Evrak Bölümü Kayıt NumarasıIV.00536: Genel Evrak Bölümü Kayıt NumarasıV. 69471265: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı NumarasıResmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelike göre 69471265 - 902 - 00536/3678 numaralı sayı örneğinde DETSİSte belirtilen şekliyle verilen rakamların anlamlarından hangileri doğrudur? sorunun cevabı "I, II ve V" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Bir bölgenin vergisinin ihale yoluyla peşin alınması esasına dayanan sisteme iltizam denilmiştir. İltizam sisteminde vergi kaynağı olan arazi aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir? “Okul.....   erken geldi.” cümlesinin anlamlı olabilmesi için “okul” sözcüğünün sonuna hangi ek gelmelidir?  “ Sen, ceylan bakışlı tatlı bir insansın.” Cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki piller ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi olumsuz ve devriktir?  Bir sürahi 8 fincan gelmektedir. Bir fincan 125 ml olduğuna göre bir sürahi kaç litredir? Toplumlarda farklı meslek dallarının oluşmasının nedeni hangi seçenekte doğru verilmiştir? Kaslarla ilgili olarak,I. Kaslar kasılınca kısalırlar.II. Kaslar gevşeyince kısalırlar.III. Kaslar gevşeyince normal hâllerini alırlar.verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, aşağıdakilerden hangisini tanımlar? Bilgisayarın elle tutulabilir, elektronik parçalarına ne ad verilir? Şakir , teneffüszili çalınca bahçeye çıkmak için hızlıca yerinden kalkınca ayağı sıraya takılarak  düştü. Arda’nın bu durumunu gören sınıf arkadaşları ise kahkahalarla gülmeye başladılar.Yukarıdaki olaya göre Şakir'in sınıf arkadaşları Kuran’ın hangi emrini dikkate almamışlardır? Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının özelliklerinden değildir? Ali Bey lastik fabrikasında çalışmaktadır. Buna göre Ali Bey, aşağıdaki ekonomik faali- yetlerin hangisini gerçekleştirmektedir? Aşağıdaki araçlardan hangisinde pil kullanılır? Erzurum Kongresinde:“kayıtsız şartsız bağımsızlık, kayıtsız şartsız milli hakimiyet ilkesi” onaylanmıştır.       Sivas Kongresinde:Kuvay-i Milliye’yi egemen kılmak” temel ilke  olarak benimsenmiştir.Bu maddelere dayanarak Erzurum ve Sivas Kongreleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?   Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir küme belirtmez? Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?  Kimi ad tamlamalarında tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu kural örneklenmiştir?   Osmanlı Devleti'nde; Esnaflar arasındaki dayanışmayı sağlamakKaliteli mal ve hizmet üretilmesini sağlamakÇırak yetiştirilmesini sağlamakYoksul halka yardım etmekamacıyla Ahi Teşkilatı kurulduğuna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?  Aşağıdakilerden hangisi Alevilik-Bektaşilik kültürüne ait bir kavram değildir? Çıkanı 438, farkı 5098 olan çıkarma işleminin eksileni kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi’nin özelliklerinden biri değildir? Düz kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Yaşamalıyız mutlulukla,Arı gibi çalışmalıyız.Sırasında vermeliyiz can,Bizimle var olur, şenlenir vatan.Şiirden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin incelediği konulardan değildir? Ay’a ilk ayak basan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki illerimizin hangisinde deniz turizmi diğerleri kadar gelişmemiştir? Doğu Roma ile yapılan Margos Antlaşması aşağıdaki hükümdarlardan hangisi döneminde imzalanmıştır?  “Yol” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmamıştır?           Bir depoda bulunan 40 kolinin 16 tanesi taşınmıştır.Depodaki kolilerin yüzde kaçı taşınmıştır?  Osmanlı Devleti’nin fethettiği şehirlerde farklı dinlere ait ibadet yerleri varlığını devam ettirmiştir. Egemenliği altındaki gayrimüslimler dinlerini serbestçe yaşamışlardır.Bu durum, Osmanlıların aşağıdakilerden hangisine önem verdiğine kanıt olarak gösterilebilir? 78 .... 35  sayıları arasına gelecek matematiksel sembol aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "terim" kullanılmıştır?  “ Ben ruhbanlıkla emrolunmadım; evlenirim, uyurum, uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi (ramazan ayı dışında) tutmadığım da olur.”Yukarıdaki sözü ile Peygamberimiz bizlere hangi yönünü vurgulamak istemiştir? Aşağıda bazı organellerin görevleri verilmiştir.I. Madde iletimi yapmak II. ATP üretim merkezidirIII. Bitkide nişasta, protein, yağ depolamakIV. Bitkilerin çiçek, meyve yapraklarına renk vermekBuna göre görevi verilmeyen organel seçenektekilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime kullanılmıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 1.  Bu projelerimi başkalarına anlattığımda hemen kendi fikirlerini söylüyorlar.2.  Son zamanlarda kendimce yeni bir karar aldım.3.  Onların bu fikirleri beni amacımdan uzaklaştırıyor.4.  Bundan sonra yeni projelerimden kimseye söz etmeyeceğim.Numaralanmış cümlelerle mantık akışına göre anlamlı bir metin oluşturulmak istense sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Güneş ışınları Ekvator’a yalnızca 21 Mart’ta ve 23 Eylül’de tarihlerinde 90°’lik açı ile düşer.Güneş ışınların Ekvator’a yıl boyunca dik açıyla gelmesi aşağıdakilerden hangisiyle mümkündür?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir