S:1

Türkiye İstatistik Kurumunun 2015 yılı verilerine göre, yaşam memnuniyeti endeksi en yüksek olan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

Türkiye İstatistik Kurumunun 2015 yılı verilerine göre, yaşam memnuniyeti endeksi en yüksek olan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Sinop" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Hendek savaşında kazılan hendek ne kadar sürede kazılmıştır? Sevgi : Do you need help with the housework?Mehmet : .................. I’ve already finished it. Tanzimat Fermanı’nı ilanıla yöetimde ve toplumsalyaşmda değşmler başar. Mustafa Reşt Paş başaolmak üere Tanzimat yöeticilerinin çvresinde gelişnyenilikler yavaşyavaşhalkta da etkisini göterir.Tanzimat’la birlikte ortaya çıan yenilikç hava; edebiyatta,sanatta etkisini götermeye başar. Bu döemdeaydı ve sanatçıar Fransıca öğenir. Gazete çvresindegelişn tüler ve kitaplar ükemize girmeye başar;Batııeserlerin Tükçye çvrilmesi fikri doğr.Bu parçya göe aşğıakilerden hangisi TanzimatFermanı’ı etkilerinden biri değldir? Ali, güzel resim yapıyor ve bilgisayarı çok iyi kullanıyor. Ali için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, madencilik ve arıcılık gibi ekonomik faaliyetleri beşeri coğrafyanın hangi dalı inceler? İslam tarihinde inşa edilen ilk mescid hangisidir? "Çocuk Hakları Sözleşmesi" ne göre çocuk aşağıdakilerden hangisinde ailesinden alınır? (I) Kuşlarla ilgili yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye, kuş türlerini ve doğal yaşam alanlarını en hızlı kaybeden ülkelerden biri. (II) Rapora göre özellikle geçtiğimiz son 10 yılda doğal yaşam alanlarının kaybolması nedeniyle Türkiye’deki 465 kuş türünün en az %55’i ciddi oranda azaldı. (III) Buna rağmen Türkiye’de kuşların korunması için gerekli önlemler alınmıyor. (IV) Kuşların en iyi korunduğu ülke ise İngiltere olarak tespit edildi.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” yapılmamıştır? Ağacın dallarında 34 güvercin, güvercinlerden 18 fazla serçe vardır.Ağacın dallarında toplam kaç tane kuş vardır? 1.   Durup dururken yanındaki arkadaşına bağırmaya başladı.2.   Hiç hareket etmeden yolun kenarında bekliyordu.3.   Adam, kimseye fark ettirmeden içeri girmeyi başardı.4.   Kardeşim, hiçbir neden yokken gülmeye başladı.Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözlerin hangileri anlamca birbirlerine  en yakındır? Aşağıdakilerden hangisi farz namazlardan değildir? Bir haksızlığa uğradığımızda hakkımızı aramak için müracaat edeceğimiz yerler vardır. Hangisi bunlardan biri değildir?  Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır?  Göz yaşı döken bir çocuk bir damlada 2 mililitre göz yaşı dökmektedir. Dakikada 70 damla göz yaşı döken bir çocuk 5 dakika ağlarsa kaç mililitre göz yaşı dökmüş olur?  Her birinde 150 mL kolonya bulunan 8 şişede toplam kaç militlitre kolonya vardır? Kıyamet vakti Sur’u üfleyen melek hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söcük hâl eki almıştır?            İnsan, kendisi ve yaratılışı ile ilgili bilgi sahibi olmak ister. Hayatın amacı, ölümden sonra ne olacağı ve diğer canlılarla ilişkilerinin nasıl olması gerektiği hususunda sürekli sorular sorar. Bu ve benzeri soruları, en güzel şekilde Kur’an cevaplar.Bu metindeki düşünceyi destekleyen ayet aşağıdakilerden hangisidir? Bir basamaklı en büyük sayının 5 eksiği kaçtır? Çakıl taşı, yemek tuzu ve demir tozundan oluşan bir karışım ayrıştırılmak isteniyor. Önce mıknatıs kullanılarak maddelerden biri ayrıştırılıyor.Kalan karışımı ayrıştırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Osmanlı kültürü Balkanlar’a girdiğinde oradaki Slav kültürleri üzerinde büyük bir etki yarattı; Slav dillerine pek çok Türkçe kelime yerleşti, öte yandan Balkan kültürleri de Osmanlı kültürünü etkiledi.Bu durum aşağıdaki kültürel süreçlerden hangisine örnektir? Bir çıkarma işleminde çıkan 3458 , fark ise 2537'dir. Eksilen kaç olur? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak” fiiline aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin son harfi, sesli harf ile başlayan bir ek aldığında yumuşamaz? Derslerin 40, teneffüslerin 10 dakika sürdüğü bir okulda dersler 09.00’da başladığına göre üçüncü teneffüs saat kaçta başlar? 1. Orta Amerika’ ya yaptığım bir gezi sırasında ayaklarımın ucunda dev bir tarantula gördüm.2. Ama ben cesaret edip de elime alamadım.3.  Yanımdaki arkadaşım örümceği eline alıp sevmeye başladı.4.  Örümceği bana uzatıp “ Al, sev, bir şey yapmaz.” dedi.5. Görür görmez korkudan iki adım geri sıçradım.Numaralanmış cümleler, olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Aşağıdakilerden hangisinde hareket etme daha kısıtlıdır? Aşağıdakilerden hangisi bir vitamin çeşidi değildir? Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı 3 ve 5’e kalansız bölünebilen en bü- yük çift doğal sayı kaçtır? 1- Muhammeden abduhu          2- İlâhe illallah3- Eşhedü en lâ                        4- Ve resuluh5- Ve eşhedü enneBu kelimelerin kelime-i şehadet cümlesi olarak doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Kur’an’daki her bir cüzde kaç tane hizb vardır? Lînneaus'nin sınıflandırma sisteminde en geniş sınıflandırma basamağı (en üst basamak) aşağıdakilerden hangisidir? Kalker tabakalarının yaygın olduğu arazilerde oluşan toprakların kireç oranı diğer topraklara göre daha fazladır.Yukarıda verilen bilgi toprak oluşumunu etkileyen faktörlerden hangisine örnek oluşturur? Hava durumu haberlerinde, bulunduğu bölgede don olayı ve soğuk olacağını öğrenen bir domates üreticisi ne yapar? Aşağıdakilerden hangisi halk ilişkilerin kullandığı yazılı ve basılı araçlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi  güvenli bir yoldur ?  Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik hak ve ödevlerden biridir? Aşağıdakilerden hangisi grupla birlikte yaptığımız bir davranış değildir? Noktalı virgül, cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur.Noktalı virgülün bu işlevine uygun bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir