S:1

Derinden derine ırmaklar ağlar
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi
Ey suyun sesinden anlayan bağlar
Ne söyler şu bağa çoban çeşmesi
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

Derinden derine ırmaklar ağlar Uzaktan uzağa çoban çeşmesi Ey suyun sesinden anlayan bağlar Ne söyler şu bağa çoban çeşmesi Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? sorunun cevabı "Teşhis  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
2847 sayısı hangi yüzlüğe yuvarlanır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mi sözcüğünün yazımı yanlıştır? Hangisi geri dönüşümü mümkün atıklardandır? Doğada belli bir hacmi ve kütlesi olan varlıklara....................denir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kısa sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi sayma sayılarına dahil değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalınlık-incelik uyumu vardır? Yarısı 7896 olan sayının 3574 fazlası kaçtır ? Bir kazaya tanık olduğumuzda yada bir kaza geçirdiğimizde öncelikle kimlerden yardım istemeliyiz? Sıvılar gibi davranmasına rağmen kumun hacminin dereceli kapla ölçülememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Abbasilerde askerlik işleriyle ilgilenen divan, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil işin her zaman yapılabileceğini anlatır? I- MoraII- TrabzonIII- EflakIV- BoğdanYukarıdakilerden hangilerinin alınmasıyla Bizansı diriltme umudu sona ermiştir? Müslüman olan Peygamber Efendimizin sohbetine katılan kişilere ne ad verilir? - Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.- Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. (Mevlâna)Mevlânanın güzel ahlakla ilgili bu sözlerinde aşağıdakilerden hangisinedeğinilmemiştir? Aşağıda verilen maddelerden hangisinin tanecikleri yalnız titreşim hareketi yapar? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak özelliklerinden biri değildir. Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilemez? A: - - - - do you live?B: I live in İzmir. Mustafa Kemal Atatürkün;I. Ne mutlu Türküm diyene!II. Mensup olduğumuz millet için elbirliği ile çalışalım, çalışmaların en büyüğü budur.III. Türk Milletinin temeli kültürdür.sözlerinden hangilerinin ‘‘Milliyetçilik ilkesiyle ilgili olduğu söylenebilir? Kuran-ı güzel bir şekilde (tertilile ) (ağır ağır, tane tane , anlayarak ve hissederek) oku ayetinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz ? Birler basamağında 7, onlar basamağında 4 olan doğal sayı kaçtır? v Evrensel ve barışçıdır.v Milli egemenlik ve bağımsızlık temeline dayanır.v Laik düşünce ve hukuka dayanır.v Akılcı ve bilimseldir.Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında, bu bilgilerin aşağıdaki durumlardan hangisinin açıklaması olduğu söylenebilir? .................... ve ........................ oyun oynamak için güvenli olmayan yerlerdir. Gün olur alır başımı giderim Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda Şu ada senin bu ada benim Yelkovan kuşlarının peşi sıra.Bu dizeleri söyleyen şairin nasıl bir duygu içinde olduğu söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında ve sonrasında yapmamız gerekenlerden biri değildir? Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerdenhangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir? Kızlar ve erkekler halat çekme yarışması yapmaktadır. Buna göre ipe uygulanan kuvvet hangisidir? İslam düşüncesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Hangi seçenekteki kelimelerle anlamlı bir cümle yapılabilir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş seslidir? Bir kenarının uzunluğu 2a + 1 olan düzgün altıgenin çevresinin uzunluğunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre soruşturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda kesinleşmesi üzerine dosyanın gönderileceği merci aşağıdakilerden hangisidir? Hangi antlaşmayla Rus Çarı ilk defa Osmanlı Padişahına protokol bakımından denk sayılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın küreye benzediği ispatlar? Aşağıdaki şıklardan hangisinde Peygamberimizin doğum ve vefat (Ölüm) tarihleri doğru olarak verilmiştir? I. Onları üzecek söz ve davranışlardan her zaman kaçınmakII. Onların tüm ihtiyaçlarını karşılamakIII. Karşılaştığımızda selamlaşmak; hâl ve hatırlarını sormakIV. Sevinçli ve mutlu günlerinde tebrik edip iyi dileklerde bulunmakYukarıdakilerden hangileri akraba ve komşuluk ilişkilerimizle ilgilidir? Mom: - - - -?Jane: I am looking for my puzzle but I cant find it.Mom: It is on the table.Jane: Thank you, mom. Kiramen Katibin adlı melekler tarafından yazılan ve insanın ömrü boyunca yaptığı her şeyi kaydeden şeye ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir