S:1

Defterimi aldım. En beğendi-ğim manzum menkıbeyi açtım. Yavaşça okumaya başladım. Bu, yerde bulduğu kırık bir kalkanla zırhlı iki düşman süvarisine hücum eden ihtiyar bir sipahinin hikâyesiydi. Genç doktora, bu kahramanın yiğitliğini iyice duyurabilmek için sesime bir ahenk vererek okuyor, çarpışmanın heyecanını tasvir eden yerlerde duruyordum.
Bu parçada kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

Defterimi aldım. En beğendi-ğim manzum menkıbeyi açtım. Yavaşça okumaya başladım. Bu, yerde bulduğu kırık bir kalkanla zırhlı iki düşman süvarisine hücum eden ihtiyar bir sipahinin hikâyesiydi. Genç doktora, bu kahramanın yiğitliğini iyice duyurabilmek için sesime bir ahenk vererek okuyor, çarpışmanın heyecanını tasvir eden yerlerde duruyordum.Bu parçada kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Öyküleyici  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Çöpçü – Senin adın ne?Yeniçeri – Hüseyin oğlu Hasan. Ya senin? Çöpçü – Hasan oğlu Hüseyin. Ula bu ne aca- yip kılıktır, nedir bu böyle yahu?Yeniçeri – Kanuni Sultan Süleyman Efendimizin serdengeçtileri böyle giyinirler.Çöpçü – Ha anladım, sen Faschinge (Faşinge) geldin Viyanaya.Yeniçeri – Sen ne saçmalarsın bre zevzek, biz fütuhata (fethetmek) geldik buraya.Çöpçü – Kim getirdi sizi?Yeniçeri – Serdar-ı Ekrem Kara Mustafa Paşa! Çöpçü – Bu yeni bir turizm acentesi ola-cak. Biz German Airle (Cerman Eyir) geliriz. Dolmuş uçağı 170 marka.Bu metinde verilen tiyatro türüyle ilgili aşa- ğıdakilerden hangisi söylenemez? eksik – noksan sözcükleri arasında bir anlam ilişkisi vardır. Aynı ilişki aşağıdaki hangi sözcük çiftleri arasında vardır? Aşağıdaki bilgilerden hangileri Ramazan ayıyla ilgili değildir? Aşağıdakilerden hangisi hafif yaralanmaya örnek olarak verilemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Daha önceden Yunan filozofları doğayla ilgilenirken M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren sofistler, felsefenin merkezine insanı, değerleri, ahlakı ve toplumu koymuşlardır.Çünkü bu yüzyılda Yunan toplumu demokratik bir yönetim şekline kavuşmuştur.Buna dayanarak felsefe hakkında aşağıdaki yargılardan öncelikle hangisine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım çantasında bulundurması zorunlu malzemelerdendir? Bir ürün alırken dikkat etmemiz gereken özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi dikkat etmemiz gereken özelliklerden biri değildir? Allah'ın dilediği emir ve yasakları Cebrail meleği aracılığıyla peygamberlerine bildirmesine ne ad verilir? Bir bölme işleminde bölen sayı 9, bölüm 7dir. Kalan sayı en çok kaç olabilir? İnternete bağlanabilmek için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur? Din, insanın olduğu her yerde var olan, insanın doğumundan ölümüne kadar hayatının her evresinde karşı- sına çıkan ---- bir olgudur.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) İnsanın temel haklarının kullanımı ne zaman başlar ve biter? "Gece gündüz durmadan çalışıyordu." cümlesinde altı çizili kelimeler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bir depo 6 kova su alıyor. Depodan önce 2 kova sonra 3 kova su boşaltırsak depoda kaç kova su kalır? Yerel seçimler kaç yılda bir yapılır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli (sesteş) kelime yoktur? Niçin güneşi aydan daha küçük görürüz? Aşağıda verilen sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlı değildir? Aşağıda örnekleri verilen kaslar hangi şıkta doğru bir şekilde verilmiştir?Kalp kasları kol kasları mide kasları A) Düz Kas Çizgili Kas Kalp KasıB) Kalp Kası Düz Kas Çizgili KasC) Çizgili Kas Düz Kas Kalp KasıD) Kalp Kası Çizgili Kas Düz kas Bir kimsenin Müslümanlığı ne ile başlar ? Islak kanatlarında bahar taşıyor kuşlar, Badem çiçeklerine yağmur yağıyordu. Kadersiz şarkılar söylüyor rüzgar, Ümidin pembe eli gökten uzanıyordu. Dörtlükte aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmiştir? Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine göre insanlar kaç yaşına kadar kanunlar karşısında çocuk kabul edilmiştir? Teknolojik gelişmeler hayatı nasıl etkiler? Aşağıdaki limanlardan hangisinin ülkemizin iç ve dış ticaretindeki önemi daha azdır? Hak ve sorumluluklarını bilen biri için hangisi kesin olarak söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamasının özelliğidir? I.Yıl boyu güneş ışınlarını büyük açı ile alır ve yıl boyu yaz mevsimi yaşanır. II.Muz kakao, kahve gibi ürünler yetiştirilir. III.İnsanlar yerleşim alanı olarak yüksek yerleri tercih ederlerYukarıda özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı devletinde Tımar ve Zaamet sistemi ilk defa kimin zamanında kaldırılmıştır? Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(....) Mayoz bölünme sonucu oluşan yumurta ve sperm hücreleri üreme ana hücresi ile aynı sayıda kromozoma sahip olur.(....) Tüm canlıları oluşturan hücreler aynıdır.(....) Mikroskopla ilgili ilk çalışmaları İngiliz bilim insanı Robert Hooke yapmıştır.(....) Çok hücreli canlıları oluşturan hücrelerin hepsi aynı yapıda ve görevde değildir.(....) Kalıtsal özellikler genlerle nesilden nesile aktarılır. Yaratıcının bilgisi elde edilemez. Duyularımızın kavrayamadığı şeyler vardır. Yaratıcı duyusal deneylerimizin dışında kaldığı ve duyularımız ile algılanamadığı için, var olup olmadığı konusunda bir yargıya varamayız.Bu parçada ifade edilen görüş aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bozmak sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? Platon Yöneticiler filozof ya da filozoflar yönetici olmalı sözüyle yöneticilerin öncelikle hangi özelliğe sahip olması gerektiğini ileri sürmüştür? Toprak kirliliğine,I. Ağır metallerII. İnsektisitlerIII. Septik tanklarverilenlerden hangileri neden olabilir? Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.T.C. Anayasasına göre yukarıda hangisi açıklanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Kadir gecesiyle ilgili olarak söylenemez? If you - - - - harder, you - - - - the exam. Hangi cümlede birleşik sözcük vardır? Hangi seçenekte verilen sözcükler zıt anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisi bir bulut depolama hizmeti veren servistir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir