S:1

• İleri sürülen varsayımların sınanması aşamasıdır.
• Araştırmacı bazı koşulları kendisi hazırlar.
• Daha çok doğa bilimlerinde kullanılır.
Verilenler aşağıdakilerden hangisine ait özelliklerdir?

• İleri sürülen varsayımların sınanması aşamasıdır.• Araştırmacı bazı koşulları kendisi hazırlar.• Daha çok doğa bilimlerinde kullanılır.Verilenler aşağıdakilerden hangisine ait özelliklerdir? sorunun cevabı "Deneyleme " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
(1) Bir öğle vakti, çocukların önünde çok güzel bir kuşuçmaya başlamış. (2) Çocuklar da bu kuşun peşindenuzun süre gitmişler. (3) Üç oğlu ve bir keçisinin dışındahiçbir şeyi yokmuş bu adamın. (4) Sonunda kuş, küçükbir eve varmış ve evin çatısına konmuş. (5) Kraliçebunu duyunca çok kızmış, öfkesinden gözüne uykugirmemiş. (6) Çocuklar bu evin pasta ve böreklerdenyapıldığını görmüşler ve çok sevinmişler. (7) Sofradaçeşit çeşit yemek, tatlı, meyve ve içecek varmış.Bu parçadaki cümleler farklı masallardan alınmıştır.Aşağıdakilerin hangisinde aynı masala ait cümlelerbir arada verilmiştir? ‘Yolun kenarında oturmuş annesini bekliyordu cümlesinde özne aşağıdakilerden hangisidir? Yer kabuğunun altında bulunan, sıcaklık nedeniyle erimiş kayalardan oluşan katman hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sofra adabına uygun değildir? Aşağıdakilerden hangisi hem DNAda hem de RNAda bulunan bir moleküldür? Aşağıdakilerden hangisi şimdiki zamanı bildiriyor? Avrupada kilise ve din adamlarına olan güvenin azalmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Aşağıdakilerin hangisinde anı – hatıra sözcükleri arasındaki anlam ilişkisine benzer sözcükler yoktur ? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin arkadaşlık ilişkilerinde önem verdiği konulardan biri değildir? Bir okulda 2 bina,her binada 11 sınıf ve her sınıfta 15 sıra vardır. Buna göre,bu okuldaki toplam sıra sayısı kaçtır? İslam tarihindeki ilk mescit aşağıdakilerden hangisidir? Dünyanın en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı farklı coğrafyalarda araştırmalar yapılmış. Aralarında çok fazla benzerlik olduğu saptanmış. Mesela, gidecekleri yere genellikle yürüyerek ve bisikletle gidiyorlar. Hemen hemen hepsinin uğraştığı bir bahçesi veya hayvanı var. Stresten uzak bir hayat yaşıyorlar. Torunlarıyla ve çocuklarıyla yakından ilgileniyorlar.Bu parçadan uzun ömürlü insanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Alevilikte kurban kesmeye ...............denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki deyimlerden hangisinin konusu yanlış verilmiştir? Where is the China ? Sorusuna en kötü-en yanlış cevap hangisidir? Hangi bölmede kalan 0 değildir? Grupları oluşturan kişilere ne denir? 10 000 TLnin yıllık %10dan 2 yıllık bileşik faizi kaç liradır? The - - - - you exercise, the - - - - weight you get. Aşağıda verilen dinler ve ibadet mekânları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Kişinin yaşıtları tarafından kendilerine benzer şekilde davranmaya zorlamasına ne denir? Konyadan İstanbula giden bir kişi hangi yöne gitmiş olur ? Halk Edebiyatı, Türkün öz malıdır. Çünkü millî kültürümüzden, gelenek ve göreneklerimizden, duyuş ve düşünüş tarzımızdan, dünya görüşümüzden, yaşama biçimimizden ve kısacası millî benliğimizden alır ilhamını. Yabancı etkilerden tamamen uzaktır. Bu edebiyatın yazılı ve sözlü ürünleri, süsten, yapmacıktan arınmış tabii, samimi, yalın, akıcı ve coşkun bir üslup ve sade bir halk Türkçesiyle meydana getirilmiştir. Halk Edebiyatı Türkün tarihî macerasını, sosyal yaşayışını bugüne aktarmakla kalmamış; Türk dilinin kelimelerinin de yaşamasını sağlamıştır. Bu yönden ben, Halk Edebiyatı sanatçılarını birer millî kahraman sayarım.Bu parçadan Halk Edebiyatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Fiziki haritalarda gösterilen yeşil ve kahverengi renkler aşağıdakilerden hangisini gösterir? A: Lets go to the cinema.B: - - - - . I like watching movies. Aşağıdakilerden hangisi ahirete iman etmenin insana sağladığı özelliklerdenbiri değildir? Aşağıdakilerden hangisi işitsel iletişim aracıdır? İslamın temel ilkelerine dayanarak nefsi arındırma, ahlakı güzelleştirme ve bu şekilde dini yaşayarak Allaha ulaşma yoludur.Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? % 36 kârla satış yapan manav satışlardan sonra elektronik terazisinin % 25 fazla gösterdiğini fark etmiştir.Buna göre manavın gerçek kârı yüzde kaçtır? Bir manav 10 kg elmanın sabah 3, öğleden sonra 5 kilogramını sattı. Manavda kaç kg elma kaldı? I. Anne II. ÖğretmenIII. Polis IV. ArkadaşV. TeyzeSevim Hanım, yukarıdaki hangi iki rolü aynıanda üstlenemez? Köye gittiği zaman yüzüne kan geldi. Cümlesindeki deyimin yerine aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse cümlede anlatılmak istenenin tersi anlaşılır? İşletme yönetiminin organizasyon işlevinde son olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır? Bir kenar uzunluğu 32 m olan kare şeklindeki arsanın çevresine 4 sıra tel çekilecektir.Bu işlem için kaç metre tel gereklidir? Isının etkisiyle maddenin hacminin artmasına ....................... denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ülkemizde alkol ve sigaranın zararlarına dair kampanyalar yürüten öncü kuruluşumuz hangisidir? İman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Peygamber Efendimiz (sav)e ilk vahiy nerede ve ne zaman gelmiştir? Alanı 75 cm2 olan çemberin yarıçap uzunluğu kaç cm dir? (π=3 alınız.) Dinimiz İslam ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir