Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
A: - - - - ?
B: It is rainy and windy. Youshould take your umbrella.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
A: - - - - ?B: It is rainy and windy. Youshould take your umbrella. sorunun cevabı "What is the weather like   outside" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“…Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız.”(Nahl suresi, 93. ayet)Bu ayette insanın davranışlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?  I. Yatılı bölge ortaokullarında etüt için her gün iki ders saati süre ayrılır.II. Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için en az 15 dakika ayrılır.III.  Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 30, en çok 75 dakika süre verilir.IV. İkili öğretim yapılan ilköğretim kurumlarında sabahçı ve öğlenci grup öğrencilerinin çıkış ve girişleri arasında en fazla 30 dakikalık süre ayrılır.V.Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında dersler, öğretmenler kurulu kararı ile blok olarak da yapılabilir. Ancak her blok ders, iki ders saati süresini aşamaz.Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre ilköğretim kurumlarında “etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “  şişe  ” kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır? Hz. Muhammed(s.a.v.), Mekke’den Medine’ye kiminle birlikte hicret etti? ''Size taarruzu emretmiyorum ölmeyi emrediyorum. ''Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde başka kuvvetler ve komutanlar olabilir.. Mustafa Kemal Atatürk yukarda ki sözü hangi savaşta söylemiştir Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karanlık” sözcüğü mecaz anlamıyla           kullanılmıştır?           Aşağıdakilerden hangisi, büyük ünlü uyumuna uymaz? Türkiye’nin iki kıtada toprağı vardır. Bu kıtalar aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin ümmeti hakkında korktuğu şeylerden değildir? Aşağıdaki besin içeriklerinden hangisinin en temel görevi vücudumuzun direncini artırmaktır? Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili keli­melerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışımlardan biri değildir?