S:1

Mehmet is very happy now. He- - - - the competition.

Mehmet is very happy now. He- - - - the competition. sorunun cevabı "has won" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Temel ihtiyaçları karşılanmayıp ihmal edilen,okula kirli elbise ile gelen bir çocuk için ne söylenebilir? Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri giz- li antlaşmalarla Osmanlı’ya ait Boğazları ve Doğu Anadolu’yu Rusya’ya vermiştir. Fakat Mondros Ateşkes Antlaşmasında böyle bir hüküm yer almamıştır.Bu durum;1- Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi2- Osmanlının bu toprakları bırakmaması3- İtilaf Devletlerinin savaştan yenik çıkmasıseçeneklerinden hangileriyle açıklanabilir? Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkçaiyiliğe eremezsiniz. Her ne harcarsanız,Allah onu hakkıyla bilir.”(Âl-i İmrân suresi, 92. ayet)Bu ayet Kur’an-ı Kerim’in aşağıdaki özelliklerindenhangisi ile daha yakından ilgilidir? 3 km 40 m kaç m eder? “Millî egemenlik uğrunda canımı vermek, benim için vicdan ve namus borcu olsun.”                                                                              Mustafa Kemal PaşaAşağıdaki gelişmelerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’nın bu sözünü destekler niteliktedir? Konfüçyanizm’e tepki olarak ortaya çıkan din aşağıdakilerden hangisidir? “(Rabb’imiz!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” (Fatiha suresi, 5. ayet)Yukarıda verilen ayet, ibadetlerin yapılış amaçlarından hangisini vurgulamaktadır? Aşağıda yer alan kuruluşların hangisi insanlara kötü günlerinde yardımı amaçlar? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz anlamlıdır? Pontuslu Rumların Karadeniz bölgesinde Türklere saldırmaları, buna karşılık Türkler’ in de kendilerini savunmak amacıyla karşı koyduklarını biliyoruz. İtilaf devletlerinin bu karışıklıklar üzerine Osmanlı Hükümetine bölgedeki karışıklıkların bitirilmesini aksi takdirde bölgenin işgal edileceğini bildirmesi Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi maddesiyle ilgili olabilir?   Çaydanlıkta kaynayan suyun bir süre sonra azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? “Senden önce gönderdiğimiz her peygambere: ‘Benden başka ilah yoktur, bana kulluk edin.” diye vahyetmişizdir.” (Enbiyâ suresi, 25. ayet)Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?  Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaka uygun bir davranış değildir? (1) Dedemin “C” harfi gibi bükülen bedenini tepeden tırnağa süzdüm. (2) Sonra acımayla karışık bir sevgiyle dedemin yüzüne baktım. (3) Dedemin yüzüne bakınca içimde garip bir duygu belirdi.(4) O da benim neler düşündüğümü hissedip beni alnımdan öptü.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? “Saçları çok uzadığı ………………… saçları gözünün önüne geliyor.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? islam dininde “zekât, sadaka, kurban, fitre” gibi ibadetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Kütle ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür?  Aşağıda verilen taşıtlardan hangisi trafikte geçiş üstünlüğüne sahip değildir? Hangisinin kullanıcısı kask, dirseklik ve dizlik kullanır? Proteinler, karbonhidratlar, yağlar, vitaminler, su ve mineraller aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sebep – sonuç” ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi kara yolu taşıtı değildir? Hangi cümlede el anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? 75 gramlık bir bardak kullanılarak tartılan fındığın kütlesi 315 gram gelmiştir. Buna göre fındığın net kütlesi kaç gramdır? Hayat ki akıp gider bulanık bir su gibi Korkulu rüyalarla geçen bir uyku gibi... Çabalama... Kabul et bunu olduğu gibi! Hayattan fazla bir şey bekleyenler delidir...Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Neşe, Kur’an-ı Kerim’de “ ...Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak! Bir bozukluk görebiliyor musun?” (Mülk suresi, 3. ayet) ayetini okuyunca “Ama insanlar hormonlu yiyecekler yüzünden kanser oluyor. Hayvanların nesli tükendiği için tabiatta dengesizlik oluşuyor. Güneş’in zararlı ışınları cilt hastalıklarına sebebiyet veriyor.” diye düşündü. Fakat daha sonra - - - - ayetini okuyunca zihnindeki bu tür sorular cevabını buldu.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki ayetlerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi MGK üyesi değildir? Aşağıdakilerden hangisi aile içi iletişimde kullandığımız nezaket ifadesi değildir? 4 tavuk ile 5 kedinin ayak sayısı toplamı nedir? 1. Çıkan 0 ise fark, eksilene eşittir.2. Çıkan ile farkın toplamı, eksilene eşittir.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Aşağıda biyoteknoloji alanında yapılan çalışmalardan örnekler verilmiştir.•  Mikroorganizmalara ve böceklere karşı dirençli olan bitkilerin üretilmesi•  Bazı hastalıkların tedavisi için ilaçların geliştirilmesi•  Gıda olarak kullanılan bazı bitkilerin genetik yapısının değiştirilmesi•  Böcek öldürücü ilaçların, deterjan, parfüm gibi kimyasal maddelerin üretilmesi•  Besin, vitamin, protein tabletlerinin üretilmesiBu örneklerden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? “Microsoft Office Word programı, kelime yanlış yazıldığında veya noktalama işaretleri yanlış şekilde yazıldığında kelimenin altını otomatik olarak çizer.” Aşağıdaki şıklardan hangisinde Word programı kelimenin altını kırmızı ya da yeşil renkle çizmez? I. Elektrik prizlerine dokunmak. II. Açık olan elektrikli aletlerle oynamak. III.Pencerede sarkmak.Yukarıda verilenlerden hangileri can ve mal güvenliğimiz için tehlikelidir? Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi’nin belli başlı şairlerinden değildir? Toplumsal alanda yapılan inkılaplarla günlük hayatı kolaylaştırmak amaçlanmıştır.Buna göre aşağıdaki inkılaplardan hangisi bu kapsamda değerlendirilemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir, ekeylem alarak yüklem olmuştur?   “Eşhedü ………… ilâhe illallah ve eşhedü ………… Muhammeden Abduhu ve Resûluhu”Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 7 on binlik +1 binlik + 5 yüzlük + 0 onluk + 5 birlik Çözümlemesi verilen sayı hangisidir? Otomobilde kullanılan far, klima ve akü gibi araçlar fiziğin hangi alt alanı ile ilgilidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir