S:1

Aşağıdakilerden hangisi kültürü tanımlar?

Aşağıdakilerden hangisi kültürü tanımlar? sorunun cevabı "Bir grup insanın bireysel ve toplu yaşamalarında etkili olan değerler  bütünüdür." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki dizelerin hangisinde zamir yoktur? “Bu sabah spor salonunda çalıştık ( )” Cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti yazılmalıdır? Osmanlı Devleti  XIX. yüzyılda imzaladığı en ağır koşullar içeren antlaşma hangisidir? Sayı doğrusunda m ve n tam sayılarının arasındaki uzaklık 6 birim olduğuna göre bu sayılar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi pil ile çalışmaz? “ 1-bahçesine    2- diktik     3-evimizin      4-ağaç”Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturabilmek için nasıl sıralamalıyız? I. İnönü Savaşı’nda Türk birliklerinin galip gelmesi İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarını artırdı. I. İnönü Savaşı’nın aşağıdaki sonuçla­rından hangisi İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları yaşandığının gösterge­sidir?  Atatürk’ün yakalandığı hastalığı ilk teşhis eden doktor, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi "ibadetin" kelime anlamlarından değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş anlamlı bir sözcük değildir? Aşağıdakilerin hangisi temel insan haklarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili kelimenin sesteşi vardır? İslam tarihinde inancından dolayı şehit edilen ilk Müslüman erkek aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu en küçüktür?  1. Kişisel bakım    2. Spor yapmak   3. Dengeli ve düzenli beslenmek.Yukarıdakilerden hangileri sağlıklı büyümemiz ve gelişmemiz için gereklidir? Beslenmek için aldığımız yediğimiz çeşitli maddelere ne denir? Vahiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Can’ın ailesi; * Afet planı hazırladı.            * Acil çıkış planı yaptı.       * Evdeki güvenli yerleri saptadı.Can’ın ailesi bu hazırlıkları niçin yapmış olabilir? 0, 9 | 0, 15 işleminin sonucu kaçtır? Bir bölme işleminde bölen 56, bölüm 24 olduğuna göre bölünen en fazla kaç olabilir? “O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet;bağışlanmaları için dua et; iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah,kendisine dayanıp güvenenleri sever.” (Âl-i İmran suresi, 159.ayet)Bu ayete göre, Peygamberimizin davranışları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi cennetin isimlerinden biri değildir? Kelime-i Şehadet’in anlamı aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatta kullandığımız günlük ifadelerden biri değildir? Aşağıda bölünebilme kuralları ile ilgili verilen ifadelerde doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.(..) Birler basamağı “0” olan her sayı 5 ile tam bölünür.(..) Bütün çift sayılar 4 ile kalansız bölünür.((..) 3. 2 ve 5 ile aynı anda bölünebilen bütün sayılar 10 ile kalansız bölünür.(..) 4. 3 ile bölünebilen bütün sayılar 6 ile kalansız bölünür.(..) 5. Rakamları toplamı 67 olan doğal sayı 9 ile tam bölünür. 11 + 7 = 187 + ?  = 18Yukarıdaki toplama işlemlerini inceleyelim. Soru işareti olan yere hangi sayı gelmelidir? "Böyle bir antlaşmaya çağrılsam derhal kabul ederim” dediği, gençlik döneminde haksızlığa uğrayanlara destek olmak için kurulan erdemliler birliğinin diğer adı hangisidir? İslamda temizlik kaça ayrılır? Aşağıdaki kavramlardan hangisi sanat metinleri için söylenemez? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin “eş seslisi” (sesteş) yoktur? Aşağıdakilerden hangisi "bir futbol maçıyla" ilgili sabitler arasında yer alır? 587,691 ondalık kesrinde onlar basamağındaki rakamın sayı değeri, binde birler basamağındaki rakamın basamak değerinden ne kadar fazladır? Peygamberimizin ‘‘konuşurken insanların yüzüne bakması, onların sözünü kesmemesi’’ hangi özelliğinin bir sonucudur?  Okulumuzu ve sınıflarımızı hangi zamanlarda süsleriz? Uzaktan gelirken bir şarkı sesi, duysam yüzümde nefesini…. Mahmut’un şiirinde, hangi duyu organlarını kullanmıştır? Sabah okula geldiğinde en iyi arkadaşının sesinin kısıldığını gören Mustafa, hangi duyu organı sayesinde bunu anlamıştır?  Aşağıdaki türlerden hangisi öğretici metin değildir? 5 – 10 – 20 – 25 – 50 - ? Hangi sözcük satır sonuna sığmadığında kısa çizgi kullanılarak ayrılabilir? "Kendi zarara uğrayınca insanlık savunucusu kesilip, başkasının başına aynı zarar gelince oralı olmamak; içtensizliktir, gösteriştir. Başka yerlerdeki insanların acılarına benim yakınımda değil deyip aldırış etmemek, uygarlıktan uzak olmaktır."Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir