S:1

John Nash, Bir grubun en yüksek performansını sergileyebilmesi, üyelerin her birinin kendi başarıları için ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına bağlıdır. biçimindeki teoriyi Bir grubun en yüksek performansını sergileyebilmesi, üyelerin her birinin kendi başarıları ve grubun toplam başarısı için ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına bağlıdır. şeklinde düzenlemiştir.
Bu parçada İşbirlikli Öğrenmeyi etkili kılacak hangi ilkeye vurgu yapılmıştır?

John Nash, Bir grubun en yüksek performansını sergileyebilmesi, üyelerin her birinin kendi başarıları için ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına bağlıdır. biçimindeki teoriyi Bir grubun en yüksek performansını sergileyebilmesi, üyelerin her birinin kendi başarıları ve grubun toplam başarısı için ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına bağlıdır. şeklinde düzenlemiştir.Bu parçada İşbirlikli Öğrenmeyi etkili kılacak hangi ilkeye vurgu yapılmıştır? sorunun cevabı "Olumlu bağlılık" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Bana özgü, sana özgü, ona özgü davranışlar öylesine az ki. Yaşam deyince ortada herkesçe bilinenler, herkesçe söylenenler, herkesçe istenenler, yapılanlar var yalnızca. Tek bir kaygı kol geziyor: Başkası ne der?Paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir uygulamadır? Sanayi Devrimi ile birlikte endüstrileşen ülkeler ham madde ve pazar ihtiyacını karşılamak amacıyla aşağıdakilerden hangisine yönelmişlerdir ? Alfabemizin ilk ve son harfi hangi şıkta doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Döneminin roman yazarlarından değildir? 9 tane 150 g, 1 kg dan kaç gram fazladır? Aşağıdakilerin hangisinde koyun kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır? Futbol yeteneği olan öğrencileri tespit etti. cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişir? 12. Michael : - - - -?Pablo : It is the tenth of June. Yapacağımız araştırmada izleyeceğimiz yol bilimsel olursa, ulaşılacak olan bilgi o ölçüde gerçekçi olacak ve ulaşılacak olan sonuçlar da o derece gerçeğe yakın olacaktır.Bunları söyleyen kişinin araştırmasında aşağıdakilerden hangisine değer verdiği söylenebilir? Belli mevsimlerde üretilen çay yaprağının depolarda saklanarak ihtiyaç duyulduğu zamanlarda üretim için fabrikalara gönderilmesinin pazarlama açısından sağladığı fayda aşağıdakilerden hangisidir? Bilmezler yalnız yaşyanlarNasıl korku verir sessizlik insana;İsan nasıl konuşr kendisiyle,Nasıl koşr aynalaraBilmezler.Bu şirin ana duygusu aşğıakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda iç açı ölçüleri verilmiş üçgenlerden hangisi dar açılı bir üçgendir? Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.Yukarıda verilen ayette Kuranın temel konularından hangisine değinilmiştir? (12a - 5) - (5a + 8) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkçaiyiliğe eremezsiniz. Her ne harcarsanız,Allah onu hakkıyla bilir.(Âl-i İmrân suresi, 92. ayet)Bu ayet Kuran-ı Kerimin aşağıdaki özelliklerindenhangisi ile daha yakından ilgilidir? İhtiyaçlarımızı ve isteklerimizi karşılarken en çok neye dikkat etmeliyiz? Hangi cümlede deyim yoktur? Aşağıdakilerden hangisi dürüst bir insanın yapması gereken davranışlardan biri değildir? Aynı kitapları okumaktan sıkıldım artık.Yukarıdaki cümle hangi anlamı taşımaktadır? İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü büyük meclislere ne ad verilirdi? Bir doğru açının içinde kaç tane dik açı vardır ? Gerçekte aslı ve esası olmayan ancak dinde varmış gibi kabul edilen yanlış davranışlara ................. denir.Yukarıda verilen bilgide boş bırakılan yere hangi kavram gelmelidir? I. Güneş orta sıcaklıkta olan ve Dünya'ya en yakın yıldızdır.II. Dünya'nın çekim gücü Güneş'in çekim gücünden fazladır.III. Güneş'in çapı, Dünya'nın çapının yaklaşık 109 katıdır.Yukarıdaki bilgilerden hangisi yada hangileri doğrudur? Milli kültür kaynaklarımız adeta bile bile ihmal ediliyor. cümlesinde altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Tevhi-i Tedrisat Kanununun amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin yapılış amaçlarından biri değildir? İslam dini ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumların özelliklerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kara sözcüğü gerçek anlamının dışında kullanılmıştır? 250 : 10 =... bölme işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem işareti getirilmelidir? Annesi, Ahmet Ozanı içeri çağırdı. tümcesinde hangi sözcüğün karşıt anlamlısı vardır? ................... bu yüzden alışveriş yaptık.Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I. Alaeddin Keykubat Döneminde merkezî yönetime bağlanan uc beyleri, aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra yeniden bağımsız hâle gelmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının temel kavramlarından değildir? Dost kara günde belli olur. atasözü kaç sözcükten oluşmaktadır? 100'den başlayıp 10'ar geri sayarken 5. sırada hangisini söyleriz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir