S:1

Merve Öğretmen, öğrencilerine toplama işlemini öğretirken sınıfa getirdiği elmalardan faydalanmıştır. Merve Öğretmen elmaları gruplara ayırarak öğrencilere toplama işleminin nasıl yapıldığını göstermiştir.
Buna göre Merve Öğretmen aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisini kullanmıştır?

Merve Öğretmen, öğrencilerine toplama işlemini öğretirken sınıfa getirdiği elmalardan faydalanmıştır. Merve Öğretmen elmaları gruplara ayırarak öğrencilere toplama işleminin nasıl yapıldığını göstermiştir.Buna göre Merve Öğretmen aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisini kullanmıştır? sorunun cevabı "Somuttan Soyuta" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi elektrik akımının manyetik etkisinden yararlanılarak çalışan araçlara örnek verilemez? Müslüman olmanın ilk şartı nedir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Nuri o gün erkenden kalktı.İlk olarak yatağını topladı. Sonra lavaboya gitti ve elini yüzünü yıkadı. Annesine yaradım etmek için mutfağa gitti.Beraber kahvaltı hazırladılar.Babası ve kardeşi de uyanınca hep beraber kahvaltı yaptılar.Yukarıdaki metinde hangi sorunun cevabı yoktur? Aşağıdakilerden hangileri sınıfta kullandığımız bilgi teknolojilerindendir ? Kuranın temel niteliklerinden biri olan açıklayıcı, aydınlatıcı anlamlarında kullanılan ve kelime anlamı olarak bildirmek, anlatmak, açıkça söylemek anlamlarına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem farklı bir kişi eki almıştır? Yeni Türk Devletindeki; I. 1924 Anayasasının kabulü,II. Seçmen yaşının düşürülmesi,III. Halifeliğin kaldırılması gelişmelerinden hangilerinin, Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili olduğu söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş sözcük yoktur? I. Ege Adalarının silahlandırılmasıII. Kıta sahanlığıIII. Kara sularının on iki mile çıkarılmasıIV. Ege hava sahasıYukarıdakilerin hangileri Türkiye -Yunanistan ilişkilerinde gerginliğin artmasına neden olmuştur? Büyük İskenderin Doğu ve Batı medeniyetini bir potada eriterek oluşturduğu yeni uygarlık aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir? Aşağıdaki terimlerden hangisi Hz. İsanın doğumu anlamında kullanılır? Soğanın soframıza ulaşım süreci aşağıdakilerden seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir ? Kim Allah için hacceder ve Allaha karşı gelmekten sakınırsa annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınmış bir şekilde hacdan döner. (Hadis-i şerif)Hadiste anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Mümin kendisiyle dostluk kurulabilen kişidir... (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 400.)Yukarıdaki hadiste bahsedilen dostluk bağını kurabilmek için aşağıdaki davranışların hangisinden uzak durulmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi adılı ( zamiri ) vardır? Arnavut Ahmet Paşanın 1524te Mısırda kendi adı-na hutbe okutup para bastırması üzerine sadrazam İbrahim Paşa Mısıra gelerek fakir çocukların eğitimi için bütçe ayırmıştır, dul ve yetimlere maaş bağlatmış, vergileri hafifletmiştir.İbrahim Paşa bu girişimiyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamamıştır? Kuran-ı Keriminayetleri hangi melek tarafından Peygamberimize iletilmiştir? Dün gece ne kadar güzeldi âlem,Göklerin şanlı bir mehtâbı vardı,Sevdânın topraktan taştığı bu demGünâh-ı aşkın da sevâbı vardı.Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Karlofça Antlaşması ile Mora ve Dalmaçya kıyıları aşağıdaki devletlerden hangisine bırakılmıştır? Bütün kenarları eş olan şekil hangisidir? Bir işçi ayda 20 gün çalışmaktadır. Bu işçi günde 35 Lira kazandığına göre iki ayda kaç lira kazanır? Peygamberimize "Muhammedül Emin" lakabının verilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Mercan Dağı hangi ilimizdedir? Osman Bey, oğlu Orhan Gaziye; İlim ehli insanlara rağbet et, askerine ve malına güvenip âlimlerden uzaklaşma! diye vasiyet etmiştir. Osman Beyin bu sözleriyle önemini vurguladığı erdem, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfini yazınız.[ .. ] Yeni kimliklerde (çip) yonga bölümü vardır.[ .. ] Kardeşlerin T.C. kimlik numaraları aynıdır[ .. ] Türkiyede yaşayan herkesin T.C. kimlik numarası farklıdır.[ .. ] İnsanların hepsi aynı fiziksel özelliklere sahiptir.[ .. ] Farklılıkları değiştirmeye hakkımız vardır. Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem de sözcüktür? Sıcak bir yaz mevsimiydi. Büyük bir kuraklık yaşanıyordu. Susuzluktan, zeytin ağaçları zarar görebilirdi. Yamaçlardaki ağaçlara su ulaştırmak çok zordu.Babam, her ağaca içi su dolu birer poşet bağladı. Altından küçük birer delik açtı. Artık, zeytin ağaçları, damlayan su ile susuzluğunu gideriyordu.Metinde, aşağıdakilerden hangisi tam olarak belli değildir? • Günlük sıcaklık farkından oluşmuştur.• Mevsimlik sıcaklık farkında oluşmuştur.• Kış aylarında Asya kıtası üzerinden Hint okyanusuna doğru eser.• 300 enlemlerinden 600 enlemlerine doğru esen rüzgarlardır.• Güneydoğu Asya kıyıları, Avustralya kıyıları ve Gine körfezi kıyılarında etkili olmaktadır.Yukarıda verilenlerden kaç tanesi muson rüzgarlarının özelliğidir? Peygamberimize Muhammedül - Emin lakabının verilmesinin temel sebebi nedir? Aşağıdaki doğal olaylardan hangisi alınacak önlemlerle engellenemez? Mevsimler nasıl oluşur? • Noel• Paskalya• Meryem Ana Günü• Haç YortusuBu kavramlar aşağıdaki dinlerin hangisi ile ilgilidir? Aylardan en güzeli, Ramazandır besbelli. Bu ay Kuran ayıdır, Oruç şükrün payıdır. Gündüz oruç tutanlar, Nimet kadrini anlar. Sahur gece ikramı, İftar sabrın bayramı. Yoksullar neşelenir, Gönül evi şenlenir. (Ali Sacit TÜRKER) Yukarıdaki şiirde Ramazan ayı ile ilgili kavramlardan hangisine değinilmemiştir? Tarihte güneş yılı esasına dayalı takvimi ilk bulan uygarlık hangisidir? Ülkemizin kıyılarında en yaygın olarak görülen yer şekilleri falezler ve kumsallardır. Aşagıda verilen şehirlerden hangisinin kıyılarında falez oluşumu diğerlerine göre daha fazladır? Bir kamyonet 7 ton 250 kg geldiğine göre bu araç kaç kgdır? Hz.Muhammed kendisine vahiy getiren melekle arasında geçenleri ilk defa kime anlatmıştır? Nurhak ve Berit Dağı hangi bölgemizdedir? 8-12-16-A-24-26 örüntüsünde A harfinin yerine hangi sayı gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir