S:1

• Sınıf yönetiminde sorunların artması
• Öğretmenin kendini yetersiz bulması
• Öğrenme-öğretme sürecinin verimsizliği
• Öğretmenin konuyu yetiştirmekte zorlanması
• Öğrencilerin kazanımlara ulaşmakta güçlük çekmesi
Bu durumlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde özellikle aşağıdakilerden hangisinin eksikliğine bağlı olarak oluşabilir?

• Sınıf yönetiminde sorunların artması• Öğretmenin kendini yetersiz bulması• Öğrenme-öğretme sürecinin verimsizliği• Öğretmenin konuyu yetiştirmekte zorlanması• Öğrencilerin kazanımlara ulaşmakta güçlük çekmesiBu durumlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde özellikle aşağıdakilerden hangisinin eksikliğine bağlı olarak oluşabilir? sorunun cevabı "Öğrenme-öğretme sürecini plansız yürütmek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
380 sayısının 9/10' u kaçtır? (2a + b - 1) · 4 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğa olaylarının etkisi sonucu oluşmamıştır? Büyük Selçuklu komutanlarından İbrahim Yınal ve Kutalmış tarafından Bizansa karşı kazanılan ilk önemli savaş, aşağıdakilerden hangisidir? Teknolojinin hayatımıza çok fazla dâhil olduğu bir dönemde yaşıyoruz. İnsanlar kitap okumak yerine bilgisayarla uğraşır oldu. Akıllı telefonlar her an elimizde. Bu yüzden kimse birbiriyle ilgilenmiyor. Özellikle çocuklar oyun konusunda teknolojinin kölesi olmuş durumda.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammedin aşağıdaki örnek davranışlarından hangisi engellilere destek olma ve onları toplum hayatında etkin kılmakla ilgili değildir? Osmanlı Devleti, aşağıdaki adalardan hangisinin fethi ile Doğu Akdeniz ticaretinin kontrolünü sağlamayı amaçlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi diğer insanların haklarına saygılı bir davranıştır? Aşağıdaki deyimlerden hangisi umduğunu elde edemeden geri gelmek anlamındadır? Cisim sonsuzda ise çukur aynadaki görüntüsü;I. Odak noktasında oluşur.II. Noktasaldır.III. Cisimden çok büyüktür.ifadelerinden hangileri doğrudur? Namaz ibadetinin insana kazandırdıkları arasında hangisi gösterilemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ismi birden fazla sıfat nitelemiştir? Pınar 6 yaşındadır. Pınar 3 sene sonra kaç yaşında olacaktır? 5850 kg fındığın 2 t 350 kgı satıldığına göre kaç kg fındık kalmıştır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır? 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3Yukarıdaki toplama işlemini ifade eden çarpma işlemi aşağıdakilerden hangisidir? Dinimiz borç alıp vermeyi serbest bırakmıştır. Ancak Peygamberimiz ödeme imkânı olduğu halde Borcunu ödemeyi geciktirmeyi .............. olarak görmüştür.Yukarıda boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir? Sand_ichBoş bırakılan yere uygun gelen harf hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı`nın nedenleri arasında gösterilemez? Kırsal alanlardan kentlere göç eden insanların ekonomik nedenlerle kentlerin çevresinde plansız bir şekilde kurdukları sağlıksız meskenlere ne ad verilir? - Genellikle merkezi planlama yoluyla gerçekleştirilir.- Bir liderin grubun veya bir devlet organının hazırladığı plan ve programların uygulanması sonucu oluşur.- Toplumun tercihleri dikkate alınmadan değişim programı uygulanır.Özellikleri verilen toplumsal değişim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Budizmdeki kavramlar ve anlamları ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Aşağıda bahsedilen özelliklerden hangisi miladi takvime ait değildir? Aşağıdaki sanatçı - eser eşleş-tirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi sanat felsefesinin temel kavramlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi, sözcükten ayrı yazılmaz? Ahmet, 35 kişilik sınıfın başkanı, aynı zamanda, 6 kişilik ailesinin en küçük bireyidir. Mahallesinde futbol takımının vazgeçilmez oyuncusudur. Bu bilgilere göre Ahmet kaç gruba üyedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık anlamı vardır? Bedenin, elbisenin ve namaz kılınacak yerin temiz olmasına ne ad verilir? Hangisi örgün eğitim değildir? Aşağıda görselleri verilen canlılardan hangisi omurgasız hayvanlara örnektir? Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Muharebesinin sonuçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi tren sürücüsünün adıdır? Ayın yapısı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? My sister treats people. She - - - - a doctor. Hindistanda meslek esasına dayalı olarak yapılan ve sınıflar arasında geçişin kesinlikle yasak olduğu sisteme ne ad verilir? 35 kilometrelik yol her gün bir önceki gün asfaltlanan yoldan 2 km fazla asfaltlanarak 5 günde tamamlanmıştır. Buna göre ilk gün kaç kilometre yol asfaltlanmıştır? Yatağımdan kalktım ve pencereye yöneldim. Kollarımı iki yana açarak mis gibi bahar havasını içime çektim. Cümlesinde anlatım kimin ağzından yapılmıştır? Bir çuval fındığın çeyreğini sattıktan sonra çuvalda 36 kg fındık kalıyor. Fındığın kilosu 24 lira ise kaç liralık fındık satılmıştır? SUDENİN SÜRPRİZİZilin çalmasına birkaç dakika kalmıştı. Sude anlatılanların birçoğunu dinlememişti. Çabucak eve gitmek, dedesinin armağanı olan sulu boyalarla resim yapmak istiyordu. Bu saatlerde annesi, mutfakta yoğun bir çalışma içinde olurdu. Sudeyi sevindiren de buydu. Kimsecikler görmeden en güzel resimleri yapıp dosyalayacaktı. Belki de bir gün, biriken resimleriyle, bir sürpriz yapıp herkesi şaşırtabilirdi. O zaman dedesi, annesi, babası, hele de mızıkçı kardeşi, nasıl da şaşkına döneceklerdi kim bilir. Sude neden dersi dinlemiyor? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir