S:1

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre istenecek bilgi veya belgenin niteliğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre istenecek bilgi veya belgenin niteliğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Kurumlar, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumlu cevap vermek zorundadırlar." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Kurallara uyulan bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez? Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemiyle ayrılır? 1- Selanikte doğmuş ve öğrenim hayatına burada baş- lamıştır2- Selanikten sonra İstanbula giderek öğrenimine bu- rada devam etmiştir3- Lise öğrenimini Manastırda tamamlamıştırYukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Barut, kâğıt ve pusulanın icadı, ipekli dokuma, Filozof Konfüçyüs ve çini sanatı hangi medeniyete ait izlerdir? Kuvvet uygulanan bir cismin hareket etmemesi durumunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Masallardaki Kaf Dağı, aşağıdaki dağlardan hangisidir? Aşağıdakilerden hangisine zekat verilebilir? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlar arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi orucun kişiye ve topluma kazandırdığı davranışlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemalin okuduğu okullardan bir değildir? Her icat edilen ürün bir çok alanda değişik amaçlar için kullanılmıştır.Aşağıdakilerden hangisi buhar makinesinin icadının değiştirdiği olaylardan değildir? IV. Murat döneminde Anadolu ve eyaletlerdeki isyanlar bastırılmış, hazırlanan risaleler rehberliğinde ıslahatlar yapılmıştır. Buna göre;I. Sorunlara çözüm bulunmaya çalışıldığıII. Merkezi otoritenin güçlendirilmeye çalışıldığıIII. Devletin eski gücüne kavuşturulduğuçıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın küreye benzediği ispatlar? Osmanlı Devleti, 1402 - 1413 yılları arasında yaşanan Fetret Devrine aşağıdaki hangi savaş sonunda girmiştir? Allahın tek olduğuna, eşi, benzeri ve ortağının olmadığına inanmaktır.Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dal sözcüğü mecaz anlamında kullanılmıştır? Yabancı sermayeli kuruluş olarak Bursa ilimizde kurulan ve sebze sosları, hardal, bulyon ve sebze çorbaları üreten Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ. adlı işletme hangi ülkeye aittir? Aşağıdakilerden hangisi gezi türü için söylenemez? Bir öğretmenin sınıfın en çalışkan öğrencisini başkan yapması aşağıdaki haklardan hangisini ihlal edildiğini gösterir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silahaltına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar? "Yağmur yağıyor." cümlesi kaç heceden oluşmuştur? - - - -, Fatımî Devletine son vererek Müslümanlar arasındaki mezhep kavgalarını önemli ölçüde önlemiştir.Verilen cümlenin doğru olabilmesi için boş yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Anla, kendime kurulan bir tuzağım ben Yetişemem taş kemerleri aşan yorgancıya Silemem, gözümden gitmez o dağ yolculukları Her sabah önüme düşen bir hayalin simsiyah olmuş kurumlarıBu dizelerde aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt kavramlara yer verilmiştir? ... 1937-1938 öğretim yılını İstanbulda geçirdim. Bir yandan okuyor, bir yandan da Sümerbankın İstanbul şubesinde her gün saat 13ten 18e değin çalışıyordum. Küçük bir görevde olduğum için de servisin bütün işini benim üstüme yıkıyorlardı. Yani o beş saati soluklanmadan tüketiyordum. Bu metin hangi tür ile ilişkilendirilir? 6548 < A < 6552Yukarıdaki sıralamada A yerine kaç tane sayı yazılabilir? Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütü değildir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? ......................... Yellow and red, you get orange. Göz sağlığımız için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? Aşağıdaki kelimeler bir grup oluşturursa hangisi grup dışında kalır? 0 ile 30 arasında kaç tane asal sayı vardır? 18 silginin bir kısmı satıldı. 7 silgi kaldı. Kaç silgi satılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi yazılı bir kural değildir? Dün sabah Cemil( )in yanında kim vardı ( )Yukarıda boş bırakılan yerlere hangi noktalama işaretleri gelmelidir? Cesaret kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? I. Ökaryot hücre yapısına sahip canlılarda görülmesiII. Oluşan bireylerin ebeveynlerinden farklı genetik yapıya sahip olmasıIII. Değişen ortam koşullarına karşı daha dayanıklı bireylerin oluşmasıYukarıda verilen özelliklerden hangileri eşeyli üremenin eşeysiz üremeye üstünlük sağlayan özelliklerindendir? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin özelliklerinden biri değildir? Coğrafya gezisi kapsamında Göller Yöresine giden bir öğrenci grubu burada bulunan Beyşehir Gölünün sularının tatlı, Burdur Gölünün sularının ise tuzlu olduğunu tespit etmişlerdir. Bu durumun nedeni ile ilgili aşağıdaki görüşleri ileri sürmüşlerdir.- Ali; göllerin büyüklüklerinin farklı olması bu duruma neden olmuştur- Azra; göllerin üzerinde oluştu-ğu kayaçların farklı olması bu duruma neden olmuş olabilir- Duru; göllerden birinin gide-ğeninin olması diğerinin olmaması bunun nedeni olabilir - Fatih; göllerin beslenme kaynaklarının farklı olması bu duruma neden olmuş olabilirBuna göre hangi öğrencinin ileri sürdüğü görüşün bu durum üzerinde daha çoketkili olduğu söylenebilir? Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisinin sonucu farklıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir