S:1

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre ön incelemeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre ön incelemeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Ön incelemenin, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılması gerekir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Kimse bize gelmedi. Cümlesinde kullanılan adılın türü nedir? Aşağıdakilerden hangisi cisimdir? Peygamberimizin damadı olan Hz. Osman neden Bedir Harbine katılamamıştı? Aşağıda verilen özelliklerden hangisi mitoz bölünmenin amacıdır? Orta Asyada bulunan ve - - - - adı verilen yerlerde yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ilk Türkler ile ilgili önemli bilgiler öğrenilmiştir.Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? ‘Bir yerde bulaşıcı hastalık görür-seniz, oraya girmeyiniz. Bulaşıcı hastalık bulunan bir yerdeyseniz oradan da çıkmayınız.Bu hadiste Peygamber Efendimiz aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü isimdir? Eşit olan açılarından birisi 68 derece olan ikiz kenar üçgenin farklı açısı kaç derecedir? Katı-... Sıvı-.... Gaz-....Verilen boşluklara sırayla hangi maddeler örnek yazılabilir? "Where are the fish?" sorusunun cevabı hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden birisi değildir? Çözeltilerin kaynama ve donma noktaları ile ilgili; I. Çözeltilerin donma noktaları, saf çözücünün donma noktasından daha düşüktür.II. Çözeltinin derişimi arttıkça, kaynama noktası yükselir.III. Seyreltik çözeltilerin belli bir donma ve kaynama noktaları vardır.yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır? Koordinat düzleminde verilen bir KLM üçgeninin köşelerinin koordinatları K(- 2,3), L(- 3,2) ve M(- 1,1)' dir. Bu üçgen x ekseni boyunca 1 birim sağa y ekseni boyunca 3 birim yukarı ötelenerek K'L'M' üçgeni elde ediliyor. K'L'M' üçgeninin köşelerinin ordinatları toplamı kaçtır? Batı kaynaklarında Alfarabus adıyla anılır.• Mantık, felsefe, matematik, tıp ve musiki alanlarında önemli eserler vermiştir.• Aristonun eserlerini inceleyip yeni yorumlar getirdiği için ikinci öğretmen anlamına gelen Muallimi Sani unvanı verilmiştir.Hakkında bilgi verilen bilim insanı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi dünyamızın şeklini tam olarak anlatmaktadır? Hangisinin sonuna nokta konur? Aşağıda verilen halk edebiyatı ile divan edebiyatı karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi tutumlu bir kişi tarafından yapılmıştır? Hangi cümleden virgül çıkarılırsa cümlenin anlamı etkilenir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre, her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür? " 88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen süredealınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, anlamca Üzüm üzüme baka baka kararır. atasözüne yakın anlamdadır? Denge profiline ulaşmış bir akarsu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıda verilen;I. Kışın yolların tuzlanmasıII. Sıkıştırılan buzun erimesiIII. Yükseklere çıkıldıkça suyun kaynama noktasının düşmesiolayların hangilerinde basıncın hâl değişmesine etkisi gözlenir? Her kademedeki öğrencilere yönelik dernek ve vakıflar ile gerçek ve diğer tüzel kişilerce açılacak veya işletilecek yurt pansiyon ve benzeri kurumların açılması,devri,nakli ve kapatılmasıyla ilgili esasları belirlemek ve denetlemek işleri yürütme görevi MEB ‘nın hangi birimine/müdürlüğüne verilmiştir? Mustafa Kemal Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner. sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? 35 den başlayarak ileriye doğru beşer ritmik sayma yapan Garip 7. saymasında hangi sayıyı sayar ? Sosyal Bilgiler dersi, toplumu oluşturan insanların etkin ve üretken bir vatandaş olmasında en önemli derstir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bireylere sağladığı faydalardan biri olamaz? Bir baba, yeni doğan çocuğuna nüfus cüzdanı almak istiyor. Bunun için hangi kuruma başvurmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şık sözcüğü diğerleri ile sesteştir? Farklı büyüklükte katılardan oluşan karışımlar eleme yöntemi ile ayrılabilir. Aşağıdaki karışımlardan hangisi eleme yöntemi ile ayrılabilir? Evin içinde garip şeyler dönüyordu. Görünüşte her zamanki gibi idi sesler, çağırışlar, yemek zamanları hatta yüzler. Keşke bütün eşyalar yer değiştirmiş olsaydı da bu her şeyin her zamanki yerindeliğine bile karşı gelen hava olmasaydı. İnsan beklerdi o zaman masaların, bardakların, iskemlelerin yerlerinde yer etmesini. Hayır, her şey yerli yerinde idi. Küçük kardeşim sabahleyin aynı saatte uyanıyor. Çay aynı dakikada kaynıyor, küçüğün tabağına konacak ekmeğin kokusu yatakta burnuna geliyordu. Sobanın başında geçen küçük, kendi hâlinde sabahımız aynı idi.Bu metin aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir? Ezgi‘ nin boyunun 3 katının 15 fazlası 345 cm ediyor. Ezgi‘ nin boyu kaç m kaç cm ‘dir ? Şu anda saat 05:15 olduğuna göre 100 dakika önce saat kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir? Uygulanan kuvvet ortadan kalktığında hangi cisim eski halini almaz? Aşağıdakilerden hangisi, Kök Türk Devletine son veren Türk topluluklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin sonuçlarından değildir? Hangi sözcük neşeli anlamındadır? Peygamberler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir