S:1

İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü büyük meclislere verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü büyük meclislere verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Kurultay  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Sana bu kitabı; her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik. (Nahl suresi, 89. ayet)Verilen bu ayette Kuranın aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir? ‘ Küçüktüm küçücüktüm, Oltayı attım denize; Bir üşüşüverdi balıklar, Denizi gördüm. Yukarıdaki şiirde kökü isim olan kaç sözcük vardır? A: ............B: Yes, please. Aşağıdakilerden hangisi selamlaşmayı belirtmez? Tanesi 23 lira olan penyeden 2 tane, tanesi 10 lira olan kalemden 4 tane alan Elif, satıcıya kaç lira öder? Mevcudu 365 kişi olan bir okulda kitap fuarına gezi düzenlenecektir. Servis için ayarlanan araçlar 25 kişiliktir. Buna göre taşıma için en az kaç araç gerekldr? Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 12 ‘ye eşit değildir? Yeni bir klasör oluşturmak için hangisini yapmak gerekir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sesli harf daha fazladır? It is on your face and between your eyes. It has got two small holes. It is your - - - -. Aşağıdaki cümlede hangi kelimenin anlamı yoktur?Berrin ve Ergin ödevlerini bitirdi. Evreni incelediğimizde her şeyin bir düzen ve uyum içinde bulunduğu ve görülüyor ve karışıklık bulunmuyor. Bütün bunlar bize neyi gösterir? Sizce mutluluk nedir ( ) diye soran birine on beş yıl önce şöyle demiştim ( ) Mutluluk insanın içini ısıtan ( ) aydınlatan bir şeydir ( )Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktala- ma işaretleri sırasıyla getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır? Altı basamaklı iki doğal sayının farkı en çok kaç olur? 112 numarası hangi birime aittir? Alkolden bütün vücudumuz olumsuz etkilenir; fakat bir organımız alkolden daha fazla etkilenir. Bu organımız aşağıdakilerin hangisidir? Aşağıda numaralandırılarak verilen yapı veorganlarımızdan hangileri solunum sistemindeyer alır?1- Kalp2- Akciğer3- Karaciğer4- Bronş5- Mide Bilimsel adlandırma yöntemine göre safran çiğdeminin latince yazılışı hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen metinlerden değildir? 8 binlik + 9 yüzlük +7 onluk + 2 birlik şekilnde çözümlenen doğla sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sanatçılardan hangisi günlük türünde eser vermemiştir? İbadetler, helaller- haramlar, evlilik- boşanma, miras vb. konular hakkında açıklayıcı bilgiler veren ilim dalı hangisidir? Galip kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Sahip olduğumuz resmî kimlik belgelerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Güzel şeyler düşünelim diye Yemyeşil oluvermiş ağaçlarBu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? Dalgalan al bayrağım. cümlesinde geçen al sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Bizi aldatan bizden değildir. (Hadis-i şerif)Verilen hadis-i şerif aşağıdaki ahlaki değerlerden hangisiyle ilgilidir? Büyük Taarruzla İzmirin kurtarılmasından sonra, İtilaf Devletlerinden ateşkes teklifi gelmiş ve 11 Ekim 1922 tarihinde de Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır.Bu antlaşmaya göre;• Türkiye ile Yunanistan arasındaki silahlı çatışmalara son verilecek,• İstanbul ve Boğazlar, TBMM Hükûmeti yönetimine bırakılacak ancak İtilaf Devletleri barış antlaşması imzalanana kadar buralarda kuvvet bulundurmaya devam edeceklerdi.Bu bilgilerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Kalem 5 TL, defter 7 TL, silgi 3 TL satılmaktadır. 3 kalem, 2 defter, 5 silgi aldığımda kaç lira öderim? I. İzmirII.GaziantepIII.BursaIV.KahramanmaraşYukarıda verilen illerden hangileri TBMMnin kurduğu düzenli ordular tarafından kurtarılmıştır? Ülkemizde çok partili ilk seçim hangi yılda yapılmıştır? Bir yakıt olarak etil alkol ve benzin kıyaslandığında, aşağıdakilerden hangisi etil alkolün benzine göre zayıf yönlerinden biridir? I. Türkler, İslamiyetle birlikte Arap ve Fars kültüründen etkilenmeye başlamıştır.II. İslamiyetle birlikte Buhara, Semerkant, Taşkent, Farab, Balasagun gibi kültürel, dinî ve ticari merkezler kurulmaya başlamıştır.III. Orta Asyada başlayan Müslümanlaşma ve yerleşik hayat, 11. yy.da Anadolunun kapılarının Türklere açılmasıyla bu coğrafyaya da uzanmıştır.IV. Türk dili, İslamiyetle birlikte büyük oranda saf bir nitelik kazanmıştır.V. Türklerin İslamiyeti seçmesiyle birlikte mesnevi, gazel, kaside gibi yeni edebî tür ve biçimler edebiyata girmiştir.Yukarıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz sorunların çözümünde hukukun bize tanıdığı hakları kullanmalıyız.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu düşünceye uymaz? Alıcıda bir tepki veya davranış değişikliği meydana getirmeyi amaçlayan; siyasi söylev, reklam metinleri ve el ilanlarında kullanılan dil işlevi aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki cephelerden hangisinde bulunmamıştır? A: Mom, I have a headache and I feel terrible.B: Oh, darling! You should - - - - . Hızlı adımlarla işe gidenler, fabrikanın önünde biraz dinlenirlerdi. cümlesininöznesi, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 5550 - A = 1110 işleminde, verilmeyen terim aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir