S:1

İslam gelmeden önce, pek çok Arap kabilesi çöllerin yoğun olduğu Arap yarımadasında göçebe hayatı yaşamaktaydı; pek azı ise yerleşik hayata geçmişti ve olaylara bakışları buna göre şekillenmişti. Siyasî hayat, kabilecilik esasına göre şekillenmişti. Kureyşin iki büyük kabilesi arasında köklü bir siyasî rekabet yaşanmaktaydı. Toplum köleler ve efendilerden oluşuyordu.
Bu paragrafta İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının sebeplerinden hangisine değinilmemiştir?

İslam gelmeden önce, pek çok Arap kabilesi çöllerin yoğun olduğu Arap yarımadasında göçebe hayatı yaşamaktaydı; pek azı ise yerleşik hayata geçmişti ve olaylara bakışları buna göre şekillenmişti. Siyasî hayat, kabilecilik esasına göre şekillenmişti. Kureyşin iki büyük kabilesi arasında köklü bir siyasî rekabet yaşanmaktaydı. Toplum köleler ve efendilerden oluşuyordu.Bu paragrafta İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının sebeplerinden hangisine değinilmemiştir? sorunun cevabı "Dini metinler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Artı kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Bir bölgede yapılan kazılarda ortaya çıkarılan aşağıdaki buluntulardan hangisi, o bölge halkının Tarih Çağlarında yaşadığını kanıtlar? Siyah beyaz filmler bir çeşit dinlenme vesilesi oluyor benim için. Bir defa eski İstanbulu temiz çehresiyle görmek gibi bir güzel duygu yaşıyorsunuz. Ne bir gece- kondu mahallesi ne mahvedilmiş tepeler... Orada eski İstanbulla birlikte eski bir terbiyeyi de buluyorsunuz. Sonra bugün- kü hayatımızın kötü bir taklidi olan sözde esprilerle donatılmış dizilerin saçmalıkları yok onlarda.Bu metin siyah beyaz filmlerle ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek amacıyla yazılmıştır? İnsanlar yüzyıllardan beri geleneksel yöntemlerle ıslah çalışmaları yaparak, istenilen özellikte bitki ve hayvanlar üretmiştir.I. Küçük ve tatlı erikle, büyük ve tatsız eriklerden büyük ve çok tatlı eriklerin üretilmesiII. Farklı karakterler bakımından homozigot ırkların çaprazlanmasından melez bireylerin elde edilmesiIII. İstenilen farklı özelliklere sahip canlılar seçilip eşleştirilerek beğenilen özellikte bireyler oluşturmasıVerilenlerden hangileri geleneksel ıslah yöntemleri için doğrudur? Ege bölgesine özgü olan halk oyunu hangisidir? Ülkemizde denizden uzak iç kesimlerde görülen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Güçlü bir karikatürün yazıya ihtiyacı yoktur. Anlatılmak istenen düşünce ya da espri, çizgilerle anlatıldığı oranda karikatür güçlenir; sanatsal boyutuna ulaşır. Parçaya göre güçlü bir karikatürün en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Döneminin genel özelliklerinden biri değildir? I dont know. Where is the boat ?sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Aşağıdakilerden hangisi Kuranda adı geçen peygamberlerden değildir? iyi-insanın-en-kitap-dostudur kelimeleri ile anlamlı bir cümle kurulduğunda hangi kelime en sonda yer alır? Gentile-Hristiyanlığı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki deyimlerden hangisi Bir işi ince ayrıntısına kadar incelemek. anlamında kullanılmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? 0, 9 | 0, 15 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat birden fazla ismi nitelemiştir? Düşünme sanatını öğretmek,uzun süren ve zor bir iştir.Uzun vadede amacımız,ne düşüneceğini değil, nasıl düşüneceğini ne bilmesi gerektiğini değil, bilgiye nasıl ulaşması gerektiğini kazanmış insanlar yetiştirmektir.Bireysel mutluluğun ve üretkenliğin yanında ülkemizin her alanda gelişmesi ve kalkınması da düşünen,yaratan,uygulayan,ihtiyacı olduğunda bilgiye ulaşma süreçlerini kullanabilen insan tipi ile mümkündür. Paragrafa göre düşünme konusunda önemli olan aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki durumların hangisi elektrik enerjisinin güvenli kullanımına örnektir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi çekimli bir fiildir? Harita üzerindeki uzunlukların gerçek uzunluklara olan oranına ne denir? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? I.Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti önce İtilaf Devletlerinin yanında yer almak istemiş fakat İtilaf Devletleri, Osmanlı Devletinin bu isteğini geri çevirerek, tarafsız kalmasını istemişlerdir.İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devletini tarafsız bırakma sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi olamaz? Kütüphanelerin ödünç verme hizmeti ve kuralları bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden maddelerden hangisi kırılgan özellik gösterir? Bir tren yolcu indirmek ve bindirmek için istasyona yaklaşmaktadır. Bu trenin yaptığı hareket türü aşağıdakilerden hangisidir? Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Antep, Urfa ve Maraşı işgal eden İngiltere, daha sonra bu yerleri aşağıdakilerden hangisine devretmiştir? Hangi cümlede, özel isimlerin yazımında bir yanlış vardır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.( ) Hızlanma, yavaşlama, sallanma ve dönme birer hareket türüdür.( ) Ses ve ışık da bir çeşit enerjidir. .( ) Karışımı oluşturan maddeler kendi özellikleri kaybeder.( ) Sürtünme, hareketi hızlandıran kuvvettir.( ) Titreşerek ses üreten cisimlere ses kaynağı denir Hava küre içinde hangisi bulunmaz ? Aşağıdakilerden hangisi evdeki kaynakları bilinçli kullanmaya örnek değildir? Çevre kirliliği hava, su ve toprakta meydana gelebilmektedir.Aşağıda verilen olayların hangisinde farklı bir çevre kirliliği meydana gelir? II. Kök Türk Devletine Kutluk isminin de verilmiş olmasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? 8 . 4 + 52 - 60 : 3 = işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi iletişimin özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü addır? Ergenlik döneminde fizyolojik faktörlerin etkisi aşağıdakilerin hangisinde en azdır? Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini yükseltmeye yarayan bir alet değildir? Hz. Peygamberin (s.a.v.) Hicretten bir buçuk yıl kadar önce Mekkeden Kudüsteki Mescid-i Aksaya Allahın (c.c.) izniyle götürülmesine ............., oradan da göğe yükseltilerek Allahın (c.c.) ayetlerinin ve olağanüstü nimetlerinin gösterilmesine ............... denir.Yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir? 1.Ödevini ilk bitiren Ebru oldu. 2.Dört arkadaş birlikte ödev yapmaya karar verdi. 3.Ödevlerin bitmesiyle oynamaya başladılar. 4.Gülizar ise ödevini en son yaptı. Yukarıdaki cümleleri olayların oluş sırasına koyarsak sıralama nasıl olur? Planlı olmakla ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir