S:1

İnandığı hak yolda kararlılıkla yürüme azmi, güçlüklere dayanma gücü; Hakkı savunmaktan vazgeçmemek,başa gelen musibetlere Allah için göğüs germek, ba-şarı ve zafere olan kesin inanç, bu uğurda gösterilenkararlı tavır ve Allaha sığınıp kalp sükunetiyle ruh dengesini bozmadan ecrini Allahtan beklemek.
Bu metinde Peygamberimizin hangi ahlaki özelliğivurgulanmaktadır?

İnandığı hak yolda kararlılıkla yürüme azmi, güçlüklere dayanma gücü; Hakkı savunmaktan vazgeçmemek,başa gelen musibetlere Allah için göğüs germek, ba-şarı ve zafere olan kesin inanç, bu uğurda gösterilenkararlı tavır ve Allaha sığınıp kalp sükunetiyle ruh dengesini bozmadan ecrini Allahtan beklemek.Bu metinde Peygamberimizin hangi ahlaki özelliğivurgulanmaktadır? sorunun cevabı "Sabır" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akıl sayesinde yapabilir, bulabilir? Aşağıdakilerden hangisi dostluğun özelliklerinden değildir? Garipçiler, şiirle ilgili görüşleriyle edebiyat dünyasında ses getirmişti. Ölçü, uyak, sanat hatta şairane tavır olmadan şiir yazılabileceğini söyleyen Garipçiler, geleneksel olanı hırpalayarak yepyeni bir şiir anlayışı ortaya koydular.Bu parçada “geleneksel olanı hırpalamak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Ülke yönetimi ile ilgili yasa ve yönetim ilişkilerinin düzenlenmesi aşağıdaki kurumlardan hangisinin temel görevlerindendir? Peygamberimizin ilk eşi kimdir ? Türkiye’de sanayinin en fazla geliştiği şehrimiz İstanbul’dur.Aşağıdakilerden hangisi sanayi sektörünün İstanbul’da gelişmesinin sebeplerinden biri değildir? Emre : Şemsi Efendi İlkokuluİzel : Manastır Askeri İdadisiEren : Selanik Askeri RüştiyesiAtatürk, hangi öğrencinin söylediği okula en son gitmiştir?  Oynadığımız oyunlarda kural olmazsa aşağıdakilerden hangisi yaşanır? Bir tüketici aldığı malla ilgili bir sorunu, satıcı ile çözemez ise nereye başvurmalıdır?  Aşağıda verilenlerden hangisi kirlilik çeşidi değildir? A: Let’s go to the cinema.B: - - - - . I like watching movies. Ne olur, ne olmaz diye iki ekmek aldı. Yolculuk dedi, araca bir lastik daha aldı. Zaten hep böyledir. Yarını sürekli düşünür, başına gelecek olası bir olay için o bu günden hazırdır.Tanıtılan kişinin  en belirgin  özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki yüzlüğe yuvarlamalardan hangisi doğrudur?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? Ülkemizde halk oyunları, türküler yemekler, giyim kuşam gibi kültürel olgularda bölgeler arası farklılıklar görülmektedir.Aşağıdakilerden hangisi bu farklılıkların nedenlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi güvenli oyun alanlarından biri değildir?  Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşının sebeplerinden biri değildir? Trafik ışıklarında hangi renk olmaz? Okulumuzda 323 öğrenci var. Yarışma için 4’er kişilik takımlar oluşturulacak.Kaç öğrenci açıkta kalır? Aşağıdaki bilgilerin doğrularını ‘‘D’’, yanlışlarını ‘‘Y’’ ile işaretleyiniz. (...) Hayatımız kaderle programlandığına göre insan yaptıklarından sorumlu tutulamaz.(...) Ahiret inancı, insanın davranışlarında kontrollü olmasını sağlar.(...) Evrendeki düzen ve ahenk Allah’ın bir olduğunu gösterir.(...) Beka, Allah’ın varlığının sonsuz olmasıdır. Yapılan araştırmalara göre maden suyu mideyi rahatlatmakta, safra kesesinin daha fazla çalışmasını sağlamaktadır. Bunun nedeni maden suyunun içinde çözünmüş olarak bulunan CO2 gazıdır.Buna göre maden suyunun pH’ı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Cumhuriyet hangi tarihte  ilan edilmiştir? 123 x 50 = ? Yandaki çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisinin sonucuna eşittir ? Yaşadığımız olaylara karşı verdiğimiz ani tepkilere ne denir? Doğa ve emeğin birleşmesiyle üretilmiş olan, mal veya hizmet üretiminde kullanılan her türlü maddi araçlara sermaye denir.Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi sermayenin özelliklerinden değildir? Platin elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Amy : How - - - - cacao do you need to makea cake?Alice : Two spoons of cacao. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir? “Kenan okula gitti.” Bu cümlede gitme eylemi ne zaman yapılıyor? 95 472 346 sayısındaki 7 ve 2 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?           Aşağıdakilerden hangisi biyoteknoloji çalışmalarının amaçlarından biri değildir? Arkadaşımla farklı müzik türlerinden hoşlanıyoruz ama çok iyi anlaşıyoruz. Yukarıdaki açıklamayı yapan çocuk için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? “Besle kargayı oysun gözünü.  /  İyilik eden iyilik bulur.”    Yukarıdaki atasözleri anlamlarına göre nasıldır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi üç hecelidir? Mehmet çocuk haklarını araştırmıştır.’’ Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu haklardan biri değildir? Kabirde (mezarda) soru soracak meleklerin adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda Batılılaşma konusunu işleyen eserlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi hikayenin temel unsurlardan biri değildir?    Mark studies at Sun Shine Primary School. He’s a forth grade student. His school starts at 8:00 a.m. He has double Maths and double Science in the morning on Fridays. Then, he has Art and P.E in the afternoons . He’s good at sports, so he likes P.E, but he isn’t good at Maths because it’s difficult for him.Parçaya göre doğru olan seçenek hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir