S:1

Aşağıdakilerden hangisi öğrenmede sonuçlarınbilinmesi ilkesinin uygulanmasına yöneliktir?

Aşağıdakilerden hangisi öğrenmede sonuçlarınbilinmesi ilkesinin uygulanmasına yöneliktir? sorunun cevabı "Her testin arkasına cevap anahtarı koymak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıda verilenlerden hangisi tevekkülün sözlük anlamlarından biri değildir? İnsanı yaratılmış olan diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir ? 33:3-11+2.4=? işleminin sonucu kaçtır? İlköğretim Haftası ne zaman kutlanır?  • Eleştiri yapan kişiye eskiden seyyah, eleştirilere ise münekkit denirdi.• Resmî ve ticari kuruluşların aralarında yaptıkları yazışmalar özel mektup olarak kabul edilir.• Tanınmış kişilerin anıları, yaşadıkları devrin aydınlatılması için bir belge niteliği taşır.Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihçilerinin görevlerinden biri değildir? Türk beyleri, milleti bunu işitin! Türk milletini toplayıp il tutacağını burda vurdum. Yanılıp öleceğini yine burda vurdum. Her ne sözüm varsa ebedî taşa vurdum. Ona bakarak bilin. Şimdiki Türk milleti, beyleri! Bu zamanda itaat eden beyler olarak mı yanılacaksınız? Babam kağan, amcam kağan oturduğunda dört taraftaki milleti nasıl düzene sokmuş… Tanrı buyurduğu için kendim oturduğumda dört taraftaki milleti düzene soktum.Bilge Kağan Yazıtı’ndan alınan bu metinle ilgili aşa-ğıdakilerden hangisi söylenemez? They were sunbathing when………............... .  Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir? “ İpek, Sude ‘den hafiftir. Ayten, Sude‘den ağırdır. “ Buna göre en ağır olan hangisidir? Aşağıdaki müellif ve eser eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, şu anda yapılmakta olan eylem anlatılmaktadır? Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, anlamca “ Üzüm üzüme baka baka kararır.” atasözüne yakın anlamdadır? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıda verilen ayetlerin hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?  14 - 5 . 2 - 3 + 2 =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır?  Bir ormana ilk yıl 3986 ağaç, ikinci yıl , 2509 ağaç dikildi. Üçüncü yıl ise ikinci yıldan 1403 fazla ağaç dikildiğine göre üçüncü yıl kaç ağaç dikilmiştir? İşgal devletleriyle mücadele eden, gönüllü halktan oluşan düzensiz birliklere ne denir? Varlık adlarının yerini tutan, onları hatırlatan sözcük ve eklere zamir (adıl) denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varlığın adının yerine kullanılan sözcük vardır? Aşağıdakilerden hangisi bir şükür ifadesi değildir? Aşağıdakilerden hangisi alış verişlerden sonra mutlaka yapmamız gereken davranışlardan biridir?  Aşağıdakilerden hangisi “MedineSözleşmesi”nin şartlarından biri değildir? Aşağıda verilen cümleyi tamamlayan ifade hangi seçenektedir?She' s at the _____ . I. Sıcaklığın sürekli artmasıII. Ortamdaki suyun %15 altına düşmesiIII. O2 miktarındaki artışÖzelliklerinden hangileri hem O2 ’li solunum hem de fotosentezi olumsuz etkiler? Aşağıdaki altı çizili fiillerin hangisinde “tezlik, çabukluk” anlamı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bal” sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır? 52, 57, 55, 60, 58, ……örüntüsünü devam ettirecek sayı aşağıdakilerden hangisidir? Dünya’dan bakıldığında Ay’ın, Güneş’ten daha büyük görünmesinin sebebi nedir? Dünya petrol üretiminin kaçta kaçını İslam dünyası karşılar? “Makinelere olan ilgim nedeniyle onları inceler, mühendislere sorular sorardım. İnsanların kul- lanabileceği dayanıklı ve ucuz bir lamba yap- mak istiyordum. Bunun için başarısız geçen binlerce deney yapmama rağmen bıkmadım ve sonunda başardım.”Bu metinde bilim insanlarında bulunması gereken;I.  insanlara faydalı olma,II.  merak duyma,III.  sabırlı olmaözelliklerinden hangilerine yer verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi olumlu duygularımızdan biri değildir? Her bir sınıfında 34 öğrenci olan 23 sınıflık  bir okulda kaç öğrenci vardır? Aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır? 4688 Sayılı Kamu Görevlileri  Sendikaları ve Toplu Sözleşme  Kanun’a göre en az kaç Değişik  hizmet kollarında kurulmuş sendika bir araya gelerek konfederasyon kurabilir? 53 : ( 11 - 6) = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır ?  5 tane 4’ün çarpımı ile 7 tane 3’nin çarpımının toplamını gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir?  Kur’an’ın 113. suresidir. Mekke’de indirilmiştir. Beş ayettir. Sabah (şafak) manasına gelir. Sure- nin konusu, insana zarar verebilecek doğadaki olaylar, cehalet ve bilgisizlik, bozgunculuk ve kıskançlıktır. Ayrıca surede, bu tür kötülüklerden Allah’a sığınmamız gerektiği anlatılır. Bu tiyatronun göze çarpan yönü kalıplaşmış gerçeklere karşı çıkmak; tabiattan, mantıktan uzaklaşmak ve uzaklaştırmak, insanları düşündürmektir. Az olay ve sözle önemli şeyler anlatmak düşüncesi vardır. Sahne, perde düzeni, giriş-çıkışlar, serim, düğüm, çözüm bölümleri önemli değildir. Bu eserler; semboller, bilmeceler ve saçma tasarılarla doludur.Bu parçada sözü edilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir