S:1

Aşağıdakilerden hangisi bilişsel öğrenme türlerindenbiri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi bilişsel öğrenme türlerindenbiri değildir? sorunun cevabı "Koşullu Öğrenme" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz hakkında edebî eserler yazmış biridir?  Dürüstlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan biri değildir? Atatürk eğitimine niçin ara vermek zorunda kalmıştır? “ Apartmandaki” kelimesinin hecelerine doğru ayrılışı aşağıdakilerden hangisidir?   “Polis” adı verilen şehir devletleri halinde yaşadılar. Güçleri denk olduğundan birbirlerine üstünlük sağlayamamaları nedeniyle ilk çağda milli bütünlüklerini sağlayamadılar. Sadece ülkelerini ele geçirmeye çalışan Perslere karşı birlik sağlayan bu medeniyet hangisidir? It’s raining outside. - - - - !  ▪ Duygusallık bildiren cümle▪ Hayal ürünü cümle▪ Karşılaştırma cümlesi▪ Abartı bildiren cümleAşağıdakilerden hangisi, bu cümle çeşitlerinden herhangi birine örnek olamaz?. I. Maddenin kimyasal yapısı değişir.II. Cam çubuk pozitif elektrik yükü ile yüklenir.III. İki madde arasında atom alış-verişi ile gerçekleşir.Sürtünme ve elektriklenme olayı ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Bir işyerinde çalışan baba neyi hak eder? Aşağıdakilerden hangisi sunumdan önce yapılması gerekenlerden biri değildir?  Aşağıdakilerden hangisi geçişli bir fiildir?   Şafii mezhebinde bir meselenin çözümü için başvurulan kaynak sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi 17 Şubat 1923 tarihinde İzmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresi’nde alınan kararlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Üçlü İtilaf Devletleri’nden değildir? Aşağıdakilerden hangisi nazımda dizelerin uyduğu kalıba verilen isimdir?  Bir yıl kaç gündür? Aşağıdakilerden hangisi katıdır? Mustafa Kemal ................................ Meydan Muharebesi’nin ardından ordu-muza “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini vermiştir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır? Kısa kenarı 12 m, çevresi 80 m olan dikdörtgen şeklindeki bahçemizin uzun kenarı, komşumuzun kare şeklindeki bahçesinin bir kenarına eşittir. Komşumuzun bahçesinin çevresi kaç cm dir? • 751 yılında Abbasilerle Çinliler arasında yapılmıştır.• Bu savaşta Türkler Abbasilerin yanında yer almıştır.• Türkler İslamiyet’i daha iyi tanımış ve Müslüman olmaları hızlanmıştır.Bu bilgiler aşağıdaki savaşlardan hangisi ile ilgilidir?  Aşağıdaki besin gruplarından hangisi kahvaltıda yenilebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’ki’’ yanlış yazılmıştır.   543. GünMilliyet Sanat’a uğradım. Fethi Naci‘‘Eleştiri Günlüğü’’nü yollamış. TV’de, sekiz otuz haberlerinde, birden, Edip Cansever’in ölüm haberi verildi. Bu haber inanılmaz ölçüde sarstı beni. Rastlanmadık bir biçimde ve yüksek sesle ağlamaya başladım. Oğlum fazla kaygılanmış, gelip avutucu şeyler söyledi. Turgut’ta bunca sarsılmamıştım. Üst üste gelişte bir şey var belki. Otuz yıllık arkadaşımdı. Yalnız sanat serüvenimiz değil, hayat serüvenimiz de iç içe durumlar yaşamıştır.Bu parçanın yazarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi olumsuz iletişime neden olur? Sallana sallana gelen sonayıSelbi’ye benzettim güller içindeAk kaftana yeşil kırabı tahmışDurnaya benzettim göller içindeBu dörtlük aşağıdaki edebî geleneklerin hangisiyle oluşturulmuştur?  1. Tohum ya da meyve oluşturma2. Döllenme3. Çimlenme4. Genç bitkinin oluşması5. Tozlaşma6. Olgun bitkinin oluşmasıBir bitkinin hayat döngüsü düşünüldüğünde geçirdiği evrelerin doğru sıralaması nasıl olmalıdır?  4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanun’a göre Toplu sözleşme hükümleri, sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden kaç mali yıl için geçerlidir?    I-Doğum yeri        II-Kimlik Numarası      III-Doğum Tarihi        IV-Dede adıYukarıdakilerden hangileri nüfus cüzdanında bulunur? Arkadaşlıkla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Anlaşması’nın maddelerinden biri değildir?  Hangi seçenekteki ifade doğru değildir? Aşağıda verilen bilim insanlarından hangisi hem atomla ilgili bir teori öne sürmüş hem de kimyanın temel yasalarından birini bulmuştur? Hangisi cümle değildir? Aşağıdaki uzunluk ölçme birimlerinden hangisi daha kısadır? Aşağıdakilerden hangisi masal için söylenemez? Disiplin Kurulların görüşme usulü ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 953 – 300 = ?Yukarıda verilen çıkarma işlemini zihinden yaparsak sonucu kaç olur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğru yazılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir