S:1

Aristoteles, ahlaklı ve erdemli bir hayatın amacının mutluluk olduğunu söyler. İnsanın mutlu olabilmesi için kendi içindeki özü ya da formu gerektiği gibi gerçekleştirmesi zorunludur. İnsana özgü olan, onun asıl özünü ve amacını meydana getiren akıldır. Öyleyse mutlu yaşamak, aklı ile hareket eden kişinin ulaşabileceği bir durumdur.
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Aristoteles, ahlaklı ve erdemli bir hayatın amacının mutluluk olduğunu söyler. İnsanın mutlu olabilmesi için kendi içindeki özü ya da formu gerektiği gibi gerçekleştirmesi zorunludur. İnsana özgü olan, onun asıl özünü ve amacını meydana getiren akıldır. Öyleyse mutlu yaşamak, aklı ile hareket eden kişinin ulaşabileceği bir durumdur.Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Ahlakın akla dayalı bir eylem alanı olduğu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Hristiyan inanç sistemindeki baba-oğul-kutsal ruh üçlemesi hangi kavramla ifade edilir? Sabit süratle hareket eden bir bisikletli 10 ve 11. saniyeler arasında 10 metre yol aldığına göre bisikletlinin sürati kaç m/sn. dir? “Hep birlikte oyunlar oynadık” cümlesindeki  “oynadık” eylemi hangi zamana aittir? Kütüphanecilik konusunda eğitim almak amacıyla yurt dışına gönderilen ve Milli Kütüphanenin kurulmasında çaba gösteren kültür adamımız aşağıdakilerden hangisidir? 1504 sayısındaki rakamlardan hangilerinin yerleri değiştirilirse oluşan sayı 4819 sayısından büyük olur? Bir oturma grubunun fiyatı 3754 lira,  bir yemek masası 1648 liradır. Oturma grubu ve yemek masası alan kişi yaklaşık olarak kaç lira ödeme yapar? Bir çıkarma işleminde fark 416’dır. Çıkana 120 eklediğimizde yeni fark kaç olur? Miraç hadisesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir ekosistemde canlıların üstlendiği göreve “ekolojik niş” denir.Bir canlının ekolojik nişinin belirlenmesinde,I. Solunumda enerji üretmesiII. Besinini büyük katı parçalar halinde almasıIII. İnorganik maddeden organik madde sentezlemesiverilenlerden hangileri kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel farklılıklarımızdan birisidir? Aşağıdaki seçeneklerde yer alan melekler ve görevleri eşleştirmelerindenhangisi doğrudur? "Emek vermeden sonuç alınmaz.'' anlamına gelen atasözü hangisidir? • Bilim bir  üründür.• Bilim bir  etkinliktir.Verilenler bilim felsefesinin hangi sorusuna verilmiş yanıtlardır? • Laikliğin benimsendiği ülkelerde bütün vatandaşlar her türlü hak ve özgürlüğe sahiptir.• Herkes istediği inancı ve dini benimseyip benimsememekte serbesttir.• Kişiler, inanç ve düşüncelerini özgürce ifade edebilir.Verilen bilgilere göre Laiklik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin kaynaklarından biri değildir? Arkadaşlar benim ismim Kadir.  Bugün okulumun ilk günüydü. Bu yüzden çok heyecanlıydım. Sabah uyandım. Elimi yüzümü yıkadım. Kahvaltımı yaptım. Okula gitmek için hazırlandım.Kadir uyanınca ilk ne yapmıştır?  Bir sanat eserinin en temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi heyelana karşı alınacak önlemlerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılar için söylenemez? Aşağıdaki mesleklerden hangisi “adalet” alanında  çalışmaktadır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi olumsuz bir davranıştır? Özel sektörün yetersiz kalması sonucu, ekonomik alanda belirli bir dönem ülkemizde uygulanan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bulunan insanlığın ortak mirası sayılan doğal ve tarihi varlıklardan biri değildir? 98’den önce gelen tek doğal sayı hangisidir? Göğüs kafesinin görevi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad (sıfat) yoktur? 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre valiler, il teşkilatında çalışan memurlara kaç günlüğe kadar aylıktan kesme cezası verebilir? Türkiye İnsan Hakları Kurumu kaç yılında kurulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi haccın yapılış amaçlarından biri değildir?          Martin :I like playing football. How about you?Adam  :Well, - - - - .Martin :Then which sport do you like?Adam  :Basketball.   “İman edip salih ameller işleyenlere gelince halkın en hayırlısı da onlardır… Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah’tan hoşnut olmuşlardır.”(Beyyine suresi, 7-8. ayetler)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin teşvik ettiği davranışlar arasında yer almaz? İnsanın ölümüyle başlayıp sonsuza kadar sürecek olan hayatın varlığına iman etmektir.Yukarıda bahsedilen İslam’ın inanç esası aşağıdakilerden hangisidir? (4 x 100 000) + (5 x 10 000) + (4 x 1000) + (6 x 10) + (4 x 1) şeklinde çözümlemiş sayı aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi elektriğin doğru kullanımı ile ilgili bir açıklamadır? ‟Akşam” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı olarak kullanılmıştır? Bir çiftlikte 6 keçi, 9 tavuk, 3 inek vardır.Çiftlikteki hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır? Adam  :Where is the nearest - - - -? I will buy a ring for my fiancée.Sezgin :There is one over there. You can find everything you want. Yaya kaldırımında yürürken aşağıdakilerden hangisini yapmamız doğrudur? Cam şişe gibi baktığımızda içini görebildiğimiz maddelere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru ise cümlenin başına (D), yanlış ise (Y) yazınız. (      )  Uzlaşı sürecinde karşımızdaki insanın görüşünü almaya gerek yoktur.(      )  Demokratik bir toplumun üyeleri şiddetten uzak, barış içinde yaşamalıdır.(      )  Bir kişinin duygusal olarak kendisini başkasının yerine koymasına empati denir.(      )  18 yaşın altındaki herkes çocuk sayılır.(      )  Anlaşmazlıkların çözülebilmesi için  uzlaşı  sürecinde  insanların hak ve özgürlüklerine saygılı olmamalıyız. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir