Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Eylemi belirleyen bir takım etkenler olsa da özgürlük kişisel olarak elde edilir. Kişi ahlaki bir özerklik içindedir. Kişi kendi değerlerini oluşturabilme olanağına ve gücüne sahiptir.
Bu parçada açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Eylemi belirleyen bir takım etkenler olsa da özgürlük kişisel olarak elde edilir. Kişi ahlaki bir özerklik içindedir. Kişi kendi değerlerini oluşturabilme olanağına ve gücüne sahiptir.Bu parçada açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Otodeterminizm" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi bireysel düzeyde çatışma yönetimi unsurlarından birisi değildir?  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Mutluluk eninde sonunda senin de kapını çalacak. Bu cümledeki altı çizili kelime grubu yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişir? Aşağıdakilerden hangisi geniş aileye örnek olabilir?  Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ne ihracatında ilk sırayı alan ürün hangisidir? •  Millet Mekteplerinin açılması•  Okuma yazma seferberliğinin başlatılmasıVerilen gelişmeler, aşağıdaki inkılaplardan hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir? Yürü bre Dadaloğlu'm yürü gitDertli dertli Çukurova yolun tutBunda suçun varsa Hak'a tövbe et(Dadaloğlu)Bu şiirin uyak türü, aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yüksek okulu nerede açılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma ifadesi vardır? paragrafın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi işaretleyin(I) Ömer Seyfettin is one of the greatest modern Turkish authors. (II) He tried to simplify the Turkish language from the Persian and Arabic words. (III) His father was an official in the army. (IV) He wrote novels, a lot of short stories, articles and poems. (V) Some of his most important works are Efruz Bey, Yalnız Efe, Kaşağı, Yüksek Ökçeler and Topuz. Bir giysiyi dikmek için terzilerin yaptığı pek çok iş var ( ) ölçü almak, kalıp çıkarmak, kumaşları kesmek ( ) Bu nedenle terzilere dikiş makinesi, ütü, metre, makas gibi aletler ( ) kumaş, iplik, düğme gibi malzemeler gereklidir ( )Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? Büyük Selçuklu hükümdarı Berkyaruk Döneminde devleti tehdit eden iki tehlike, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?