S:1

Türk toplumunda yaşlılara otobüste kalkıp yer vermek, saygıyı ifade eden önemli bir davranışken,Eskimolarda belli bir yaşa gelmiş insanı yardım etmeksizin kaderine terk etmek normal bir davranıştır.
Bu durum ahlaki yargıların hangi özelliği ile açıklanabilir?

Türk toplumunda yaşlılara otobüste kalkıp yer vermek, saygıyı ifade eden önemli bir davranışken,Eskimolarda belli bir yaşa gelmiş insanı yardım etmeksizin kaderine terk etmek normal bir davranıştır.Bu durum ahlaki yargıların hangi özelliği ile açıklanabilir? sorunun cevabı "Kültürden kültüre değişme" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
 5 farklı gömleği ve 3 farklı pantolonu olan Serkan 1 gömlek ve 1 pantolonu birlikte kaç farklı biçimde giyebilir? Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız. (....)  İnsanın Allah’a karşı ahlaki sorumluklarından biri de kulluk görevini yerine getirmektir.(....)  Müslüman; Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını kabul eden ve O’na teslim olan kimsedir.(....)   El- Aziz, emniyet ve selamet veren anlamına gelir.(....)   İffet, bir şeyi yerli yerine koymak, hak sahibine hakkını vermek anlamına gelir.     (....)   Kur’an okumak bir ibadettir. Aşağıdakilerden hangisi zekât verecek kimsede aranan şartlardan değildir? Halime, Ümmü Eymen, Fatma binti Esed, Süveybe. Yukarıda adı geçen kadınların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin cisimler üzerinde yaptığı etkilerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi kara yolu ulaşımı aracı değildir? Tahtaya çakılan bir çiviyi yerinden çıkartmak için kuvvetin hangi etkisini kullanırız? Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık sorumluluklarımızdan değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sesteş değildir? “….Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler. Kendilerine öğretilen ahkâmın (Tevrat) önemli bir bölümünü unuttular…”(Mâide suresi, 13. ayet)Bu ayet Yahudilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisini dile getirmektedir? Okulda yangın tatbikatı yapmak hangi sosyal kulübün görevleri arasındadır? I.  Derişim farkı arttıkça artar.II. Çok yoğun ortamın az yoğun ortama yapmış olduğu emme kuvvetinin sonucudur.III. Bitkilerin topraktan su emmesine sebep olur.Yukarıdaki yargılar dikkate alındığında aşağıdaki terimlerin hangisi açıklanmaya çalışılmıştır? İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü meclis aşağıdakilerden hangisidir? Yenilgiler sizi yıldırmasın, her yenilgi bir zafer fırsatıdır.Bu cümlede anlatılmak istenen, anlamca aşağıdakilerden hangisine en yakındır? I. Damarların tıkanmasıII. Bronşların genişlemesiIII. Midede gastrit ve ülser oluşmasıYukarıdakilerden hangileri sigaranın yol açtığı sağlık sorunlarındandır? Saatte 42 metre yol yürüyen bir karınca, günde kaç metre yol yürür? Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?   Hz. Peygamber İslam’ı tebliğden vazgeçmesi karşılığında kendisine teklif edilen dünyalıkları kabul etmediği gibi kendisine yapılan tehditlere de boyun eğmemiştir.Bu durum Hz. Peygamber’in aşağıdaki yönlerinden hangisine örnek gösterilemez? Cümlelerin hangisinde "anne" özne görevindedir? Aşağıdakilerden hangisi sanatın özelliklerinden değildir?  Hz. Muhammed'in sütanneye verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Farklı kıtalarda bulunabilen taygalar için,I. İğne yapraklı ağaçlar baskındır.II. Kışlar genellikle çok soğuktur.III. Doğu Karadeniz Bölgesi örnektir.verilenlerden hangileri doğrudur? Karahanlı Devleti, hangi özelliğinden dolayı kendisinden önceki Türk devletlerinden ayrılır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yoktur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A: Mom, I have a headache and I feel terrible.B: Oh, darling! You should - - - - . Aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir? Birbirinden farklı iki doğal sayıyı birbirinden çıkarırsak hangi sonucu elde edemeyiz? Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Ferman-ı aşka can iledür inkiyadımız Hükm-i kazaya zerre kadar yok inadımız Baş eğmeziz edaniye dünyayı dûn içün Allah’adur tevekülümüz i’timadımız Bu dizeler için aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir? Kur’an-ı Kerim’de her 20 sayfadan oluşan bölüme........... denir. Kur’an’ da ......... sure ve yaklaşık............... Ayet vardır. Boşlukları aşağıdakilerden hangisiyle doldurulduğunda anlam bütünlüğü oluşur, işaretleyiniz? Ekonomide fiyat artış hızının yavaşlatılması, fiyatlarda az çok uzun bir süre içinde büyük oranlı değişmelerin önlenmesi, aşağıda verilen ekonomi politikasının başlıca hedeflerinden hangisiyle ilgilidir? Peygamberimizin vefatından sonra ölen evladının ismi nedir? Allah’ın bize vermiş olduğu zenginlik ve nimetlere karşılık bir şükür ifadesidir. Malın şükrü ancak - - - - ile yerine getirilir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi hangisi “475” sayısının çözümlenmiş halidir? Bir tarladan iki yılda toplam 41 215 kilogram ürün alınmıştır. Birinci yıl 29 763kilogram ürün alındığına göre ikinci yıl kaç kilogram ürün alınmıştır? Aşağıda verilen bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Servetifünunun Halit Ziya’dan sonraki en iyi yazarı olarak kabul edildi. Eserlerinde hep aşk konusunu işledi. Çeşitli türlerde eserler verdi.Eserlerinden bazıları şunlardır: Eylül, Son Emel, Bir Aşkın Tarihi…Bu parçada bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? İki sayının farkı 375 tir. Çıkan sayı 504 ise eksilen sayı kaçtır?  3 saat 30 dakika =………. dakikadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir