S:1

Kanta göre bir eylem; bir eğilimden ya da kişisel bir duygudan dolayı değil de , bir ödev bilincinden dolayı gerçekleşmişse ahlaki bir eylem olabilir. Buna göre bir kişi örneğin, bir yoksula kendi içindeki acıma duygusundan dolayı para vermişse bu eylem ahlaki değildir. Ancak aynı kişi, ‘yoksullara yardım etmek gerekir. diyen bir ödev bilinciyle yoksula para vermişse, o zaman bu kişinin eylemi ahlaki bir eylem olur.
Kanta göre, bir eylemin ahlaki değerini belirleyen temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

Kanta göre bir eylem; bir eğilimden ya da kişisel bir duygudan dolayı değil de , bir ödev bilincinden dolayı gerçekleşmişse ahlaki bir eylem olabilir. Buna göre bir kişi örneğin, bir yoksula kendi içindeki acıma duygusundan dolayı para vermişse bu eylem ahlaki değildir. Ancak aynı kişi, ‘yoksullara yardım etmek gerekir. diyen bir ödev bilinciyle yoksula para vermişse, o zaman bu kişinin eylemi ahlaki bir eylem olur.Kanta göre, bir eylemin ahlaki değerini belirleyen temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Eyleme hangi ilkeden hareketle karar verildiği" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi tiyatro eserini oluşturan ögelerden değildir? Akşam yemeği için 4 kg pirinç aldık.1376 gramını tükettik. Geriye kaç gram pirinç kalmıştır? Sınırları belli bir bölgede yaşayan insan sayısıdır.Yukarıdaki tanımın karşılığı olan kavram hangi seçenekte verilmiştir? Uykumu aldığım zaman kendimi çok hafif hissediyorum. Bu cümledeki koyu yazılmış sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki tamlamalardan hangisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden çok varlığı ifade eder? okul – mektep sözcük çifti arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır? Sert sularla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi din ile birlikte topluma yön veren etkenlerden biri değildir? Ülkeler ve milletler seçeneklerde verilmiştir. Verilenlerden hangisi YANLIŞTIR? Tatlı yemeyi seven birinin kilo almaktan korkması aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur? Aşağıda verilenlerden hangisi simyacıların kimya bilimine aktardığı bulgulardan biri değildir? Cisim, maddenin şekil verilmiş hâlidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi için cisim diyebiliriz? ( ) Ses teknolojisi telefon ile başlamıştır.( ) Radyo, görüntü ve ses verir.( ) Video kameralar sayesinde ses ve görüntü kaydı yapılabilir.( ) Pikap, kasetlerin dinlendiği alettir.Verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazarsak, hangi seçenek doğru olur? Çivi yazısını icat ederek insanlık tarihine önemli katkılar sağlayan uyglar aşağıdakilerden hangisidir? Bakıma muhtaç çocuklar ülkemizde hangi kurum tarafından korunmaya alınmaktadır? Nazlı, yüksek bir tepeye çıkıp köyünü seyretti.Bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamca karşıtı aşağıdakilerden hangisidir? Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadoluyu işleyen yazarımız kimdir? Dünya devletleri Yeni Türk Devleti'ni hangi olayla tamamen tanımıştır? doğru kelimesinin zıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? The park is - - - - the market and the post office. Özel girişimin başardığı en önemli sanayi kuruluşu ve ilk şeker fabrikası aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Yemek yerken görgü kurallarına uymamızın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma anlamı vardır? Her birinde 44 kibrit çöpü bulunan 8 kutudaki kibrit çöplerinin 137 tanesini kullandık. Geriye kaç adet kibrit çöpü kalmıştır? De ki: O, Allah birdir. Allah Sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.Anlamı verilen sure aşağıdakilerden hangisidir? I. Madeni paraII. Kemikten süs eşyalarıIII. Parlatılmış toprak kaplarIV. Kil tabletlerYukarıda verilen buluntulardan hangilerinin Tarih Öncesi Çağlara ait olması beklenemez? I-7I, 0, -5, -2 Yukarıdaki tam sayıların sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Eski edebiyatımızda bugünkü romanın yerini tutan - - - -, - - - -, - - - - gibi uzun kahramanlık hikâyeleri vardır. Bu hikâyeler evlerde, konaklarda, hanlarda, kervansaraylarda anlatılır; uzun kış gecelerini keyifli hâle getirirmiş.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Ahmet bir cismin özkütlesini hesaplamak istiyor. Buna göre Ahmet bu cismin hangi niceliklerini ölçmelidir? Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? 10 ile 1 sayısı arasında kaç fark vardır? Okuma kültürü küçük yaşlarda edinilir. Çocuğa daha iki üç yaşlarında iken, bol bol resimli kitaplar göstererek bu resimleri bıkmadan bir bir anlatarak, yine kitaplardan kısa kısa hikayeler, masallar okuyarak, onlarda kitaba karşı bir merak uyandırmak gerekir.Parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? Gecenin karanlığında loş bir kayıkhanede mehtabı izliyordu. Bu mutlulukla yüzü de tıpkı mehtap gibi aydınlatıyordu gölü.Bu parçada kendisine benzetilen varlık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi maddi temizlikle ilgili değildir? Alınacak tedbirlerle depremin zararları önlenebilir veya azaltılabilir.Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesinde alınabilecek önlemlerden biridir? Çokgenlerde kenarların birleştiği noktalara ..................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir