S:1

Cumhuriyetçilik ilkesi; seçme ve seçilme hakkının tüm vatandaşlara verilmesini ve yönetimde eşitliği esas alır.
Buna göre ‘‘Cumhuriyetçilik ilkesinin aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilişkili olduğu söylenebilir?

Cumhuriyetçilik ilkesi; seçme ve seçilme hakkının tüm vatandaşlara verilmesini ve yönetimde eşitliği esas alır.Buna göre ‘‘Cumhuriyetçilik ilkesinin aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilişkili olduğu söylenebilir? sorunun cevabı "Halkçılık  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Peygamber Efendimiz (s.a.v), dedesi Abdulmuttalip vefat ettiği zaman kaç yaşındaydı? Prokaryot hücre tipine sahip bakteri ve arkeler ile ökaryot hücre tipine sahip amip, paramesyum ve öglena gibi protistlerdeki eşeysiz üreme tipi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Bir biberon 200 mL süt almaktadır. Günde iki biberon süt içen bir bebek bir haftada kaç mL süt içer? Aşağıdaki olayların hangisinde erime meydana gelir? Hangi cümlede el anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? • Zamanı hicri takvime göre belirlenir.• Senede bir ay yerine getirilmesi gerekir.• Sabrı ve zorluklarla mücadele etmeyi öğretir.• Dakkında bilgi verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin dünya üzerindeki önemini artırmaktadır? Ermeni Hükümetinin Sevr Anlaşmasının geçersiz olduğunu kabul ederek Doğu Anadolu üzerindeki bütün isteklerinden vazgeçtiğini belirten antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Yürütme yetkisi ve görevi aşağıdakilerden hangisine aittir? Toplumsal statü, bireyin toplumsal yapıda işgal ettiği konumudur. Toplumsal statüler elde ediliş biçimlerine göre iki gruba ayrılır. Verilmiş statüler ve kazanılmış statüler.Buna göre aşağıdakilerden hangisi kazanılmış statüye örnektir? Dünyanın ilk uzay mekiği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi oruç tutan bir kişiye yakışmayan davra­nışlardan biridir? Mekkeli müşriklerin peygamberliğe Velid b. Muğire ya da Ebu Mesudu layık görmelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre harcama yetkililerinin verdiği harcama talimatında aşağıdakilerden hangisine ilişkin bilgiler yer almaz? Konyada yaşayan Ayşe, Ankaradaki dedesini ziyarete giderse hangi hak ve hürriyetini kullanmış olur? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.(....) Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması, Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanmıştır.(....) Şamran, Frigler döneminde yaşamış tanrılardan biridir.(....) Frigler'in kralları ve soylu kişiler için inşa ettikleri tepe görünümlü mezarlara "Tümülüs" adı verilmektedir.(....) Ölümden sonra yaşama inandıkları için mezarlarını oda biçiminde yapan uygarlık Lidyalılar'dır.((....) Taş işçiliğinde çok ileri giden ve tarımı geliştirmek için Anadoluda "Şamran" adı verilen su kanalları kuran uygarlık Urartular'dır. Aşağıdaki örf ve adetlerden hangisi İslam dinince hoş görülmez? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 31 Mart Vakası sonucunda tahttan indirilen Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? Veziriazam, padişahtan sonra en yetkili devlet adamı olup padişahın vekiliydi. Büyük devlet memurlarını atama, ilerletme, görevden alma yetkilerine sahipti. Padişah sefere çıkmadığı zamanlarda orduyu komuta ederdi. Padişahın mührünü taşır, onun adına sözlü ve yazılı emirler verirdi.Buna göre veziriazam için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Aşağıda verilenlerden hangisinde kuvvet etkisiyle kalıcı şekil değişikliği gerçekleşmez? Türk dilinin tarihi gelişimi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin (sav.) hicret tarihidir? Atatürk ... Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyoruz. demiştir.Atatürkün bu sözünü, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilendirebiliriz? Osmanlı Devletinin Batıya yönelişindeki etken, devletin hükmetme yollarının uğradığı bozgun ve yıkımdır. 18 yy. boyunca yoğunlaşan ve üst üste gelen askeri başarısızlıklarla somutlaşan, 19. yüzyıl boyunca tartışılan durum bir ölçüde Osmanlı dünya görüşünün kendisini üreterek dönüştüremediği için gerçekleşmiştir. Batının siyasal ve sosyal baskısıyla egemenliği yitirmek, dolayısıyla yok olmak tehlikesi karşısında devlet bazı kurumları, Batılılaştırma yolunu seçer. Böylece kaybetmek üzere olduğu egemenliğini korumak için merkezîidareyi güçlü kılacaktır. Bu nedenle Tanzimattan sonra devleti kurmak ve modernleştirmek yolunda ortaya çıkan fikir akımlarından biri de Batıcılıktır.Bu parçadan Osmanlıdaki Batıcılık akımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Anlatımda anlamı bilinmeyen sözcüklerin kullanılmamasına ne ad verilir? Gazların bulundukları ortamda yayıldığını göstermek için hangisini kullanabiliriz? İki mıknatısın aynı kutuplarını yan yana getirdiğimizde nasıl bir sonuç ortaya çıkar? Çeyrek litresi 4 TL olan meyve suyunun 7 litresi kaç TLdir? ‘Kuvayi Milliye yi amil(etken) ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.Yukarıdaki bu karar hangi kongrede alınmıştır? Çevremizdeki insanlara sevgimizi yalnız sözle değil, davranışlarımızla da belli etmeliyiz. Buna göre hangi davranış sevgimizi belli etmez? Aşağıdakilerden hangisini yaparsak kaynaklarımızı israf etmemiş oluruz? Aşağıda verilen sayılardan hangisi 42 sayısının bir çarpanı (böleni) değildir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed için söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin görevlerinden biridir? Fatiha suresi:1. Bismillâhirrahmânirrahîm.2. Elhamdü lillâhi rabbil - - - -,3. errahmânir-rahîm,4. mâliki - - - -,5. iyyâke nabüdü ve iyyâke nestaîn,6. ihdinas-sırâtal - - - -,7. sırâtallezîne enamte aleyhim, ğayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn.Fatiha suresinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Kumbarasına her gün 4 lira atan biri iki haftada kaç lira biriktirir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir