S:1

Aşağıda verilenlerden hangisi atmosferin karbon kaynaklarından biri değildir?

Aşağıda verilenlerden hangisi atmosferin karbon kaynaklarından biri değildir? sorunun cevabı "Fotosentez tepkimeleri" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
İstanbul' un Fethi ne zaman kutlanır? Kullanmış olduğumuz kağıtları, kitapları hangi şekilde kullanmamız hatalıdır? Şu köşe yaz köşesi, Şu köşe kış köşesi, ortada şişe su şişesiYukarıdaki eser hangi halk kültürünün eseridir? Türk inkılabı yalnız ülkemizi canlandıran değil, aynı zamanda dünyaya yol gösteren bir devrimdir.Bundan sonra Doğulu uluslar Türkiyenin eserini izleyeceklerdir. Türkiye inkılaplarıyla dünya uygarlığına büyük hizmet etmiş oluyor.Atatürkün bu sözlerinde Türk inkılabının hangi özelliği vurgulanmıştır. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hareket bildirmez? Aşağıda verilen iletişim ögelerinden hangisi "gönderici"yi ifade eder? Aşağıdakilerden hangisi hayvan hücresi zarını oluşturan moleküllerden değildir? Hangisi mevsiminde meyve sebze tüketmenin faydalarından değildir? Bir sınavda her doğru soru için 10 puan verilmekte, her yanlış soru için 4 puan geri alınmaktadır. Bu sınavda 100 soru cevaplayan bir öğrenci 230 puan aldığına göre kaç soruyu doğru cevaplamıştır? Aşağıdakilerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir? 1. Ekmeğin küflenmesi2. Yoğurdun ekşimesi3. Kuru soğanın filizlenmesigibi olaylardan hangileri eşeysiz üreme sonucunda gerçekleşir? Kuran-ı Kerimde kıssaların anlatılmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen karışımların hangisi farklı bir yöntemle ayrılır? Aşağıdakilerden hangisi Türk vatandaşlarına tanınan siyasal haklardan biridir? Kuran-ı Kerimin ilk ayetleri aşağıdaki verilen yerlerden hangisinde indirilmiştir? Trafik kazasına sebep olan en önemli unsur hangi seçenekte verilmiştir? I. Olağan bilim dönemiII. Bilim öncesi dönemIII. BunalımlarIV. DevrimThomas Kuhna göre yukarıda verilen bilimin gelişim aşama- larının sıralaması hangisinde doğru olarak verilmiştir? Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadeleyi aşağıdaki şehirlerin hangisinde başlatmıştır? Kaza anında ağır yaralanmalarda yaralıya kimler müdahale etmelidir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi "telaşlanmak ne yapacağını şaşırmak" anlamında kullanılmıştır? İnsanların doğaya etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların selamet buldukları kişidir.Mümin ise insanların canları ve malları hususunda güvendikleri kişidir hadisinde asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 11-13-15-17-19-37-39-42-51-91 Yukarıda verilen sayılardan kaç tanesi asal sayıdır? Aşağıdaki kavimlerden hangisi dünyada Nagy Szent Miklos hazineleriyle ünlüdür? Miryokefelon savaşı hangi tarihde olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki maddelerden hangisi gaz halinde değildir? Kartallar soyundan bir kuş olan delice daha çok şahine, doğana, atmacaya benzer. Yuvalarını ağaçlıklarda, bir de üzeri kiremitle örtülü evlerin çatı aralarında yapar. Böcekleri, çekirgeleri, tırtılları yer. Deliceler, on beş yirmi yıl öncesine kadar oldukça çoktu. Şimdi bir tekini bile bulmakta zorlanırsınız.Bu parçada delicelerle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 6/A sınıfının mevcudu 42'dir. Erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilerin sayısının yarısından 9 fazladır.Buna göre, erkek öğrenci sayısı kaçtır? Yiğit, soğuk algınlığı geçirdiği için arkadaşlarına fazla yaklaşmıyordu. Yiğit için seçeneklerden hangisi söylenebilir ? • Omurgaya sahiptir.• Yumurta ile ürer.• Vücudu tüylerle kaplıdır.Özellikleri verilen hayvan aşağıdakilerden hangisi olabilir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından aşağıdakilerden hangisi üzerinden ödenmesi esastır? Düden Şelalesi hangi şehrimizdedir? Ses dalgalarının oluşması için dalga kaynağına ihtiyaç vardır.Buna göreI. RadyoII. TelevizyonIII. İnsanverilen örneklerden hangileri ses dalga kaynağı olabilir? İdari vesayet yetkisinin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 220 sayısının %35 kaçtır? Olgun alyuvarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki seçeneklerde yer alan melekler ve görevleri eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi değildir? I.Teyzem Manisada öğretmenlik yapıyor.II.Yaz tatilinde İstanbula geliyor.III.Teyzemi çok özlüyorum.Yukarıdaki cümlelerin hangisinde duygusal bir ifade vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir