S:1

I. Kimyasal atıklar
II. Tarım ilaçları
III. Çöpler
IV. Asit yağmurları
Verilenlerden hangileri toprak ve tatlı su kaynaklarındaki pHı değiştirerek canlıların yaşamını tehlikeye sokabilir?

I. Kimyasal atıklarII. Tarım ilaçlarıIII. ÇöplerIV. Asit yağmurlarıVerilenlerden hangileri toprak ve tatlı su kaynaklarındaki pHı değiştirerek canlıların yaşamını tehlikeye sokabilir? sorunun cevabı "I, II, III ve IV" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları sözleşmesine yön veren temel değerlerden değildir? “Bir” sözcüğü, hangi cümlede “eş, aynı” anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki altı çizili kelime ve kelime gruplarındanhangisi zarf değildir? Bir öğrenci, su ve zeytinyağında çözünmeyen K cismini,bu sıvılar içine tamamen daldırarak ağırlığını ölçüyor. Özdeş dinamometreler ile yapılan ölçümlerde, su içerisinde dinamometre sıfırı, zeytinyağında ise sıfırdan büyük değer gösteriyor.Bu durumla ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabilir?  Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin ekonomik nedenlerinden biridir? “Sizi bir tek candan yaratan, kendisiyle huzur bulsun diye ondan da eşini yaratan O’dur…”(Arâf suresi, 189. ayet)Bu ayetten aile ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisine ulaşılabilir? Büyük Hun İmparatorluğunun kurucusu kimdir? Aşağıdaki durumların hangisinde hızlanma hareketi vardır? O - 27 = 56 işleminde     O     yerine gelecek sayı kaçtır?            Aşağıdakilerden hangisi okulda uymamız gereken bir görev ve sorumluluktur? Bir ağıldaki keçilerin ayakları sayılınca 40 olduğu görülmüştür. Bu ağılda kaç keçi vardır? Aşağıdakilerden hangisi demokratik devletlerde görülen bir özellik değildir?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük kökü bakımından diğerlerinden farklıdır?   Aşağıdaki anlatımlardan hangisi ihtiyaç kavramına bir örnektir?  Aşağıdaki kelime çiftlerinin hangisi eş anlamlıdır? Oda sıcaklığında açıkta bırakılan yiyecekler çok kısa sürede tadını, kokusunu kaybedip bozulmaktadır.Besinlerin bozulmasına sebep olan canlılar hangi canlı grubuna ait olabilir?  Kazada yaralanan biri için öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Yeni kimlik kartımıza akıllı kart özelliğini ne kazandırmıştır? “Bana şunlar hakkında söz verin, ben de size cenneti müjdeleyeyim:-   Konuştuğunuz zaman doğruyu konuşun!-   Söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin!-   Size emanet edileni koruyun!...”Peygamberimiz bu sözü ile insanlar arasında aşağıdakilerden hangisini tesis etmeyi hedef- lemiştir? Aşağıdakilerden hangisi maddenin plazma halini gaz halinden ayıran özelliklerden biridir? Ses dalgaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir fabrika her gün 320 adet çatal ve 185 adet kaşık üretiyor.Bu fabrika 23 günde toplam kaç adet ürün üretir? Aşağıdakilerden hangisi cümledir? Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu ilk yıllarda, “Kendi liman ve kıyılarımızda gemi işletme hakkı- na sahip değiliz. Bu hakka sahip olan yabancılar ve azınlıklar bize ciddi zorluklar çıkarıyorlar.”diyen bir gemi tüccarının bu sıkıntısı, aşağıdakilerden hangisiyle çözüme kavuşmuştur? 789 sayısı için hangisi söylenmez? KULAK kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Atatürk’ün inkılaplar yapmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?  Eski çağlardaki insanların aydınlanma sorununu çözen buluş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in çalışmayı sevmesine bir örnektir? Karşılıklı konuşmalarda konuşanların sözlerinin başına hangi noktalama işareti konur? Bir çiçekli bitkide çiçek kısmı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün sosyal bilgilere önem verdiğini gösterir? Kaynağın gönderdiği iletiye hedef olan kesime ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakımla ilgili değildir? Şekli üçgensel bölgeye benzeyen trafik levhaları ne ifade eder?     Deniz, bir kutuyu yatay doğrultuda 100 m ileriye götürmek istiyor.Kutuyu aşağıdakilerden hangisindeki gibi götürürse, fiziksel anlamda en az iş yapmış olur?  Aşağıdaki cümlelerden  hangisinin yüklemi çatı  bakımından diğerlerinden farklıdır? İnsanların geçinmek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptıkları etkinliklere ekonomik faaliyetler denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir ekonomik faaliyet değildir?  Ali Kuşçu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdakilerden hangisi kültürel mal olarak kabul edilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir