Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Abiyotik faktörlerden olan sıcaklığın, ekosistemdedeğişmesi canlılarda,
I. Göç etme
II. Kış uykusu
III. Aktif hareket
davranışlarının hangilerinin de değişmesine nedenolur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Abiyotik faktörlerden olan sıcaklığın, ekosistemdedeğişmesi canlılarda,I. Göç etmeII. Kış uykusuIII. Aktif hareketdavranışlarının hangilerinin de değişmesine nedenolur? sorunun cevabı "I, II ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıda verilen meleklerin özelliklerinden hangisi yanlışıtr? Aşağıdakilerden hangisinde sıfat yoktur? Peygamberimiz(sas) bir adamla oturuyordu. Adamın yanına oğlu geldi. Adam oğlunu kucağına aldı, öptü. Kucağına oturttu. Sonra kızı geldi. Onu öpmeden önüne oturttu. Peygamberimiz(sas) bu durum karşısında adama ne söylemiştir? Aşağıdaki sözcüklerden kaçı büyük ünlü kuralına uymaz?( Selçuk, Ayşe, fırın, Bahadır, Leyla, Barbaros, Fersan, Aynur, Mükü ) ’’ Herkes düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkına sahiptir. ‘’Yukarıdaki ifade haklarımızdan hangisine karşılık gelmektedir? Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre ilköğretim kurumlarının işleyişi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen  cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi koyunuz(.....) Aile bütçesinden artan parayı zor zamanlar için ayırmalıyız.(.....) Ekmek israfı, su israfı, elektrik israfı, kağıt israfı sadece bizim bütçemize zarar verir.(.....) Bilinçli tüketici ürünün son kullanma tarihine dikkat etmelidir.(.....) Evimizde üstlenmemiz gereken sorumluluklardan biri de bulaşık yıkamaktır.(.....) Çocuklar da bir işte çalışarak aile bütçesine katkıda bulunmalıdır.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük, soyut anlam kazanmıştır?   Aşağıdaki gezegenleden hangisinin uydusu yoktur? Kuran-ı Kerim’in ilk ayetleri aşağıdaki verilen yerlerden hangisinde indirilmiştir?  Kes, Kopyala, Yapıştır”  işlemlerinin kısayol tuş takımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hz. Muhammed (sav.) gözleri görmeyen Abdullah b. Ümmi Mektum’u diğer sahabelerden ayırmamıştır. Üstelik ona öğretmenlik görevi vermiş ve bir defasında sefere çıkarken şehirde kendi yerine onu vekil olarak bırakmıştır.Bu metinden Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?