S:1

I. Besinlerin sindirimi
II. Vücut ısısının denetimi
III. Eklemlerin kayganlığının sağlanması
Yukarıdaki görevlerden hangileri suya yaşam sıvısı denilmesinin nedenlerindendir?

I. Besinlerin sindirimiII. Vücut ısısının denetimiIII. Eklemlerin kayganlığının sağlanmasıYukarıdaki görevlerden hangileri suya yaşam sıvısı denilmesinin nedenlerindendir? sorunun cevabı "I, II ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bir tencerede iki yumurtayı 8 dakikada pişirebiliyorum. Buna göre aynı tencerede 8 yumurtayı kaç dakikada pişirebilirim? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylemdir? Çeşitli mutfak aletlerinin ve dekorasyon malzemelerinin ana yapım maddesidir. Başta füze ve uçak yapımı olmak üzere pek çok alanda bu element kullanılır. Yukarıda özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinde öğrenebileceğimiz bir kavram değildir? Aşağıdaki dizelerin hangisinde cinaslı uyak kullanılmıştır? 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanun’a göre Sayıştay, merkezîyönetim kapsamındaki kamu idareleri için düzenleyeceği genel uygunluk bildirimini, kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç kaç gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar? Arkadaşlarımla yiyeceğimi paylaştım' Cümlesinin sonuna hangi noktalama işaretleri konulmalıdır? Üst üste dizilmiş keseciklerden oluşur. Hücrede ter, süt gibi salgı maddelerinin üretiminden ve paketlenmesinden sorumludur. Bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunurYukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir? Selimiye Cami' si hangi şehrimizdedir? Aşağıdaki sıralamalardan hangisi büyükten küçüğe doğru yapılmıştır? “Dışarı çıkarken kalın giysiler giymelisin.” cümlesinde altı çizili sözcüğün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Emperyalizm bir devletin başka bir toprak parçasını ve kaynaklarını kullanması ve yayılmacılıktır.Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in emperyalizme karşı ilk tepkisidir?   Olayları oluş sırasına koyarken hangi kelime en sonda yer alır? - - - - Elif got up, she had a shower. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç birlikte verilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Soğutucu bir akışkan için;I. Uygulanabilen basınç altında buharlaşmalı veya sıvılaşmalıdır.II. Kritik sıcaklığı düşük olmalıdır.III. Düşük kaynama noktasına sahip olmalıdır.yargılarından hangileri doğrudur? Bir çıkarma işleminde eksilen 13 artırılır, çıkan 13 azaltılırsa fark nasıl değişir? Babam tarlanın 3/5 ‘ini 12 günde yabani otlardan temizleyebildi. Geri kalan kısmını kaç günde temizleyebilir? Allah’ın insanları iyiye ve doğruya yöneltmek için peygamberler aracılığıyla göndermiş olduğu kurallar bütününe ne denir?   Annemizin erkek kardeşine ne deriz? “ Babam üç aydan beri iş arıyor.” cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli bir sözcük kullanılmıştır? Kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla idare tarafından hazırlanan ya da toplanan her türlü bilgi, aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? Temiz ve dikkatli kullanılmayan sınıf eşyalara ne olur ? Bir devletin bağımsızlığın sembolü nedir?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi İhlas suresinde bulunmaz?  Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Askerlikte yükselmenin tek yolu kurmaylık sınavını kazanmaktı. Böylece Harp Akademisine gidebilecekti. Bir gün: --‘Kurmay subay olmazsan ne yaparsın?’ diye yarı ciddi yarı şaka takılan sınıf arkadaşı Arif’i derhal susturmuştur. --‘ Seni bilmiyorum fakat ben muhakkak kurmay subay olacağım’’ diyerek cevap vermiştir. Mustafa Kemal’in vermiş olduğu cevapla ilgili aşa- ğıdakilerden hangisi söylenebilir? Anadolu’da birçok medeniyetin kurulup gelişmesinde aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkisi bulunmaz?  ‘Gençlerin aynada göremediğini yaşlılar, bir tuğla parçasında okur.’         Bu cümledeki öğelerin dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir.                 Ali is my brother and - - - - is an engineer. Futbol oynamayı çok seven ama bir türlü okul takımına seçilemeyen Ali, aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? H_n_ballBoş bırakılan yere hangi harf gelmelidir? Kutsal kitaplarla ilgili olarak asağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın günlük hareketinin sonuçlarından biri değildir? Yarısının 3 fazlası 8 olan sayının 4 katı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin sonuçlarından biri değildir? 1. Atatürk,Selanik’te dünyaya geldi.        2. Atatürk, Ankara’da vefat etti.                 3. Atatürk’ün mezarının adı Anıtkabir’dir. 4. Atatürk’ün mezarı İstanbul’dadır.Atatürk ile ilgili yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir