Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
I. Sindirimi ağızda başlar.
II. Sindirimi midede sonlanır.
III. Nişastanın sindiriminde su kullanıldığından hidroliztepkimesi olarak adlandırılır.
IV. Nişastanın sindiriminde glikoz, maltoz gibimoleküller oluşur.
V. Amilaz enzimi nişastanın sindirimini yavaşlatır.
Nişastanın sindirimi ile ilgili yukarıdaki ifadelerdenkaç tanesi doğrudur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
I. Sindirimi ağızda başlar.II. Sindirimi midede sonlanır.III. Nişastanın sindiriminde su kullanıldığından hidroliztepkimesi olarak adlandırılır.IV. Nişastanın sindiriminde glikoz, maltoz gibimoleküller oluşur.V. Amilaz enzimi nişastanın sindirimini yavaşlatır.Nişastanın sindirimi ile ilgili yukarıdaki ifadelerdenkaç tanesi doğrudur? sorunun cevabı "3" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Ege adaları hangi savaş ile elimizden çıkmıştır ?            Bir manav 156 kilo eriğin 71 kilosunu satıyor. Geri kalanını 5 ‘er kiloluk poşetlere dolduruyor. Manav kaç poşet kullanmıştır? İnsanların yaşadığı yeri seçmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? Spor yapan bir insanda,I. Solunum hızı artarII. Dokularda CO2 miktarı artarIII. Omurilik soğanı uyarılırIV. Kanın pH'ı düşerolaylarının gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren itirazını aşağıdakilerden hangisine edebilir? Aşağıdaki tarihlerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Edebiyat Öğretmeni Hatice Hanım’ın “Türkiye’de ilk defa tarih ve edebiyat tarihi incelemelerinde bilimsel yöntemi ortaya koyan bilim insanı kimdir?” sorusuna öğ-rencilerden bazıları şu cevapları vermiştir:Ali: Şemsettin Sami Ayşe: Ziya Gökalp Mustafa: M. Fuat KöprülüBilge: Ahmet Hamdi TanpınarBu öğrencilerden hangisi Edebiyat Öğretmeni Hatice Hanım’ın sorusuna doğru cevap vermiştir?C) Mustafa          D) Bilge{C}1.    Edebiyat Öğretmeni Hatice Hanım’ın “Türkiye’de ilk defa tarih ve edebiyat tarihi incelemelerinde bilimsel yöntemi ortaya koyan bilim insanı kimdir?” sorusuna öğ-rencilerden bazıları şu cevapları vermiştir:Ali: Şemsettin Sami Ayşe: Ziya Gökalp Mustafa: M. Fuat KöprülüBilge: Ahmet Hamdi TanpınarBu öğrencilerden hangisi Edebiyat Öğretmeni Hatice Hanım’ın sorusuna doğru cevap vermiştir? “De ki: O, Allah birdir. Allah Samed’dir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.”Anlamı verilen sure aşağıdakilerden hangisidir? Saint Pierre Kilisesi hangi ilimizdedir? 250 liralık bir takım elbise sezon sonunda 150 liraya satıldığına göre yüzde kaç indirim yapılmıştır?  Aşağıda verilen organellerden hangisi hücrede zar üretiminde görev almaz?  “Sınıf içerisinde bir öğretmeni onlarca göz takip eder. Bu yüzden öğretmenin değiştirdiği gözlüğün, pantolonundaki lekenin, yüzündeki mutsuz ifadenin veya tahtada yapacağı bir hareketin öğrencilerin gözünden kaçması neredeyse imkânsızdır. Öğretmenin tüm davranışları öğrencilerin gözleri önünde gerçekleşir.”Yukarıda sınıfın hangi “yapısal özelliği” vurgulanmaktadır?