Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi İletişimin BOZUCU engellerindendir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi İletişimin BOZUCU engellerindendir? sorunun cevabı "Hepsi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre öğretmenliğe atanma tebligatı, adayın başvurusunda belirttiği elektronik adrese yapılır. Tebligat, adayın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen kaçıncı günün sonunda yapılmış sayılır? Hz. Muhammed (sav.), tebliğ görevine başlarken öncelikle aşağıdakilerden hangisini tercih etmiştir? I. NişastaII. GlikojenIII. SükrozYukarıda verilenlerden hangilerinin hidrolizi sonucu tek çeşit monomer oluşur? Atatürk kaç yılında ölmüştür? “Annem bana ……… verdi.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Dünya'dan bakıldığında Ay'ın Güneş'ten daha büyük görünmesinin sebebi nedir? Ergenlikte bireyin karşılaştığı aşağıdaki sorunlardan hangisi diğerlerinden farklı bir sorundur? Safa ve Merve tepeleri arasında yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Hangi deyim anlamca diğerlerinden  farklıdır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Bakanlığın en yüksek danışma kurulu aşağıdakilerden hangisidir? Dünya Barış Günü ne zaman kutlanır? Osmanlılar, Ankara Savaşı yenilgisi sonrasında Fetret Dönemi’ne girmiştir. İtaat altına alınan Ana- dolu beylikleri bu dönemde tekrar kurulmaya başlamıştır. Ayrıca şehzadeler arasında taht kavgaları yaşanmıştır. Ancak Osmanlı Devleti bu dönemde Balkanlardaki topraklarını korumayı başarmıştır.Bu bilgiye göre Fetret Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?