S:1

Zor şartlarda yetişmiş gözü pek kimseler hiçbir zor­luk karşısında kolay kolay zarar görmezler.
Bu cümleyle anlatılmak istenen düşünce aşağı­daki atasözlerinin hangisinde vardır?

Zor şartlarda yetişmiş gözü pek kimseler hiçbir zor­luk karşısında kolay kolay zarar görmezler.Bu cümleyle anlatılmak istenen düşünce aşağı­daki atasözlerinin hangisinde vardır? sorunun cevabı "Acı patlıcanı kırağı çalmaz." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Her yıl 29 Ekim' de hangi bayramı kutlarız? "Akşambize gelir misin " cümlenin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?  Fatma : My elder cousin is a journalist and last week he had an interview with my favourite rock band. He gave me the poster of the band. I am so happy.Kevin   : - - - - .I  can’t believe it.Fatma  : Ok. I will show it to you tomorrow. Cansu, kendisi çocukken ailesiyle birlikte çekilen bir fotoğrafa bakıyor.Cansu’nun bu fotoğrafla ilgili aşağıdaki yorumlarından hangisi büyüme ve gelişmeyle ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi meslek seçiminde dikkat edilmesi gerekenler arasında daha az önemlidir? Cumhuriyet’in ilk yıllarında Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyet halk fırkasından başka TBMM’ne farklı görüşleri yansıtabilmek amacıyla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası gibi partiler kurularak çok partili yaşama geçme girişimleri olmuştur.Buna göre, bu girişimlerle ulaşılması düşünülen, temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? Kur’ân-ı Kerim, Hz. Muhammed (sav) 40 yaşında iken vahyedilmeye başlanmıştır. Bu olay nerede gerçekleşmiştir? Sosyal medya kullanırken dikkat etmemiz gereken kurallar ile ilgili hangisi yanlıştır?  Hz. Muhammed (s.a.v.)’e  indirilen ilk ayet nedir?  Köktürkler, komşu devletlere başta at olmak üzere canlı hayvan, kurutulmuş et, deri, kürk satıyorlar, karşılığında tarım ürünleri ve giyim eşyası alıyorlardı.Buna göre Köktürklerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Kur’an’ı Kerim ile aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğrudur? 48 - 50 - 53 - 57 - 61 - 68 - 75Yukarıda bir sayı örüntüsü verilmiştir. Ancak bir sayı bu sayı örüntüsünü bozmaktadır. Örüntünün doğru olabilmesi için örüntüyü bozan sayının yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hangisi hem hece hem de kelimedir? Aşağıdakilerden hangisi nükleotitlerin yapısına katılan beş karbonlu şekerlerdendir?  Aşağıdaki bölgelerden hangisinde “ heyelan” olayı sık görülür? Kılıçlar parlayıp toplar atıldıİki asker birbirine katıldıErişti bak Nusret, birden alındıŞükür Hak Yezdan’a!, der Yusuf PaşaBu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? • Tasavvufi sohbetlerin yapıldığı mekândır.• İhtiyaca göre yoksullara aşevi ve misafirhanedir.• İlim, eğitim ve kültür evi olarak da kullanılmaktadır.Alevilik- Bektaşilik’te bu özelliklere sahip mekana verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?  Bakanlık birimleri,ile taşra teşkilatının bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak ve işletimini sağlamak,bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerde işbirliği içinde veri tabanı oluşturmak görevi MEB’nda hangi birime/müdürlüğe verilmiştir? Meridyenlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Peygamberlere gönderilen kutsal kitaplarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  1- Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalamasında Wilson ilkeleri etkili olmuştur.2- Anadolu’nun çeşitli yerlerinde halkın teşkilatlanmasıyla Kuvayımilliye kurulmuştur.3- Türk milleti işgallere karşı direniş göstermemiştir.4- İşgaller sırasında sadece İstanbul’da bağımsızlık mücadelesi verilmiştir.Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Newton’un bilime yaptığı katkı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi pozitif bir ayrımcılıktır? İnsanlar için stressiz bir hayat mümkün değildir. Önemli olan bu sürecin sağlıklı yönetilmesidir. Stres aslında kişiye dayanıklılık eğitimi verir. Aşırı düzeyde olmayan ve kontrol edilebilen stres insanın psikolojik savunmalarını geliştirir, kişilik gücünü artırır. Onu yenmek değil, yönetmek gerekir. Aksi hâlde neden olduğu zihin ka- rışıklığı, unutkanlık, dalgınlık, uykusuzluk, aşırı yeme ve iştahsızlık beyin kimyasını etkileyerek hastalıklara neden olur.Bu metinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerin hangisinde anlatım 3. kişi ağzıyla yapılmıştır? Doktor, hasta olan Ali’ye “Hastalığın geçnekadar okula gitmemelisin. Çükühastalığın arkadaşarınada geçbilir.” demişir.Buna göe, Ali’in hastalığı aşağıdakilerdenhangisi olamaz? Yapma destanı doğal destandan ayıran en önemli fark aşağıdakilerin hangisidir? Milletimize ve ordumuza armağan edilen milli bayram aşağıdakilerden hangisidir? • Asya kökenli kavimlerle  Arabistan kökenli Samilerin karışımından oluşan bu kavim, MÖ 2000’lerde Mezopotamya’ya gelmiştir.• Ninova merkezli kurdukları devletlerini  mutlak  monarşi  ile  yönetmişlerdir.• Kral Yolu üzerinden Anadolu ile ticaret yapmışlar ve kurdukları ticari kolonilerle kullandıkları çivi yazısını Anadolu’ya  getirmişlerdir.• MÖ 609’da Medler ve Babilliler birleşerek  bu  devlete  son  vermişlerdir.Hakkında kısa bilgi verilen İlk Çağ uygarlığı, aşağıdakilerden hangisidir? “Bu yaz her ay bir öykü yazdım.” cümlesinde eş sesli olan sözcük hangisidir? Salim Öğretmen, öğrencilerine sigaranın zararlarıyla ilgili kısa bir film izletmiş ve daha sonra öğrencilerden sigara kullanımının nedenleri, sonuçları hakkında tartışmalarını istemiştir. Son olarak öğrencilerden sigara kullanımının önlenmesine yönelik çözüm önerilerini alarak etkinliği sonlandırmıştır.Salim Öğretmen’in öğrenme ortamlarında kullandığı yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir? İlk Türk devletlerinde önemli devlet meselelerinin görüşüldüğü meclise ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilanından sonra kazanılan haklardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi sınav kaygısının nedenlerindendir? Hangi cümlenin hece sayısı en fazladır? Sevr Antlaşmasına göre Türk halkına kalan yer aşağıdakilerden hangisidir?   Yazarımızın kimseyi taklit ettiğine şahit olamazsınız, o hiçbir yazara öykünmez. Onun cümlelerini nerede olursa olsun hemen tanırsınız. Eserindeki cümlelerin her biri onun imzasıdır âdeta. Cümlelerdeki bu niteliğin yanı sıra cümlelerin bağlamdaki bütünlüğü de okuyucuyu etkileyen başka bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.Bu parçada söz edilen yazarın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenir?  a < 147 ifadesindeki a'nın alabileceği en büyük değeri için  200 – a işleminin sonucu kaçtır? Alfabemizde kaç tane ünlü harf vardır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir