S:1

Hangisi TBMM'nin görevlerinden değildir?

Hangisi TBMM'nin görevlerinden değildir? sorunun cevabı "Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun çıkarma yetkisi vermek." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Gravatar
Girişken
Neybi4

TBMM’nin Görev ve Yetkileri

Kanun Koymak, Değiştirmek veya Kaldırmak

Bütçe Kanunu ve Kesin Hesap Kanunun Hazırlanması ve Görüşülmesi

Milletlerarası Antlaşmaları Uygun Bulma

Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi Verme

Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvet Kullanmasına İzin Verme

Genel ve Özel Af İlanı

Meclis İç Tüzüğünü Hazırlamak veya Değiştirmek

Anayasanın Değiştirilmesi

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanun’a göre Kamu idareleri hangi ayın sonuna kadar stratejik planları ile Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlar ve yetkilileri tarafından imzalanmış olarak Maliye Bakanlığına gönderir? 13 yaşındaki Mert 6 yıl sonra kaç yaşında olur? Umut masa üstündeki parçalanmış halde bulunan kâğıtlara üfleyerek, onları havalandırıyor. Buna göre, bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Ergenekon Destanında anlatılan bayram, Türk dünyasının baharı karşıladığı, kutladığı bayramdır. Bayramın kutlandığı ay, ilk Türk devletlerinde yılın ilk ayıdır.Yukarıda hakkında bilgi verilen bayram hangisidir? TBMM ne zaman açıldı?  Kuranı Kerim’in ayet ve sure sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?  Asağıdakilerden hangisi sureyi tanımlar? Sıra bildiren sıfat hangisidir? Karagöz oyununda Karagöz ile Hacivat’ın aralarında geçen konuşmaların olduğu bölüme - - - - ; asıl oyunun yer aldığı, oyunun konusuna göre farklı tiplerin perdeye yansıtıldığı bölüme - - - - adı verilir.Bu cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? 252 : 7 < A eşitsizliğinde A yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Günde 40 sayfa kitap okuyorum. Üç haftada kaç sayfa kitap okurum? Aşağıdakilerden hangisi topluluk ismidir? I. Bilgisayar sistemlerine yetkisiz erişimII. İnternette yasadışı yayınlar yapmakIII. Sosyal medya (facebook, twitter..vb) hesabı oluşturmakIV. İnternet yoluyla hakaret ve şantaj yapmakV. E-posta hesabı oluşturmakYukarıda verilenlerden hangileri bilişim suçlarına örnektir? nineteen + twenty - five=? sayısı hangisidr? Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren batıya doğru ilerlemiş ve Hristiyan unsurlara hakim olmuştur. Fethettiği bölgelerdeki insanların dini inançlarına karışmamış, bölge halkına adaletli davranmıştır. Böylece fethettiği bölge halkının takdirini kazanmıştır.Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi bayram namazı için doğru değildir? ………………………………na göre hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz yada sürülemez.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir? Evrende hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız değildir. Her varlık birbiriyle uyum içerisinde, büyük bir bütünün parçası olarak hareket etmektedir. Hiçbirvarlık kendisi için belirlenmiş olan tabiat kanunlarının dışına çıkmamaktadır.Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Kelimelerin doğru yazımı için neye bakmalıyız?  Aşağıdaki ayetlerden hangisi Peygamberimizin uyarıcı olduğunu vurgulamaz? Hangi kelimenin hece sayısı en azdır? ‘‘Rüzgar uyumuş, ay gülüyor, yıldızlar oyun oynuyordu.’’ cümlesinde aşağıdaki hangi söz sanatı kullanılmıştır? Aşağıdaki ayetlerden hangisi orucun farz olduğuna işaret eder? Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgilere olgu denir.Yukarıdaki tanıma göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir olgudur? Ümeyye b. Halef’in dininden vazgeçmesi için kızgın çöllerde kumlara yatırdığı, üzerine taşlar koyarak eziyet ettiği kölesinin ismi aşağıdakilerden hangisidir? When she was 5 years old, she ............ read some of her sister´s books.  Kuva-yı milliye hareketi ilk olarak Güney ve Batı cephelerinde ortaya çıkmıştır.   Buna göre Kuva-yı milliye birlikleri ilk olarak aşağıdaki devletlerin hangileri ile mücadele etmiştir?    -Türk ordusu silahsızlandırılıp terhis edilecek.-İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek durumlarda işgal hakkı olacak.İtilaf Devletleri yukarıdaki Mondros Ateşkes Antlaşması maddelerine göre asıl neyi amaçlamıştır? s, a, t, t, i, n, oVerilen harflerin doğru sıralaması hangi seçenektedir? Televizyon yayınlarının hem olumlu hem de olumsuz etkileri vardır.Aşağıdakilerden hangisi olumsuz etkilerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz 1-……………………hukuksal olarak bir ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese verilen isimdir.2-Demokrasilerde halk, adına görev yapacak temsilcileri ……………………….yoluyla halk seçer.3-Demokraside insanlar,temel hak ve hürriyetlerini ……….öngördüğü sınırlar içinde kullanabilmektir.4-Demokrasinin ilkelerini en iyi biçimde uygulayan yönetim biçimi………….tir.5-Başbakanlık iletişim merkezinin kısa adı…………………………………………..dir. Manchester’ın bölgesel etki alanına sahip bir şehir olmasında aşağıdaki fonksiyonel özelliklerden hangisi daha etkili olmuştur? Öğrenciler için en önemli öğün kahvaltıdır.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kahvaltı yapılmadığı takdirde ortaya çıkabilecek problemlerden biri değildir?  - - - - brothers have you got? Türk izlenimcilerin önde gelen temsilcilerinden olan, “Karda Yürüyen Adam”, “Hatay’ın Anavatana Hasreti” gibi ilgi çekici resimleri olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? I. Kırık bölgenin tespit edilmesiII. Kanama ve şoka karşı önlem alınmasıIII. Kazazedenin uygun pozisyonda sağlık kuruluşuna ulaştırılmasıVerilenlerden hangileri,  kırıklarda uygulanacak ilk yardım ilkelerindendir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi protein bakımından zengindir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir