Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Türkiye'de erkekler kaç yaşına girdikleri yılaskerliğe alınırlar?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Türkiye'de erkekler kaç yaşına girdikleri yılaskerliğe alınırlar? sorunun cevabı "21" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde hece düşmesi meydana gelir? Karlofça Antlaşması ile Osmanlı Devleti, Mora Yarımadası, Dalmaçya kıyıları, Ayamavra Adası, Podolya, Ukrayna, Macaristan ve Erdel’i kaybetmiştir.Buna göre Karlofça Antlaşması ile ilgili olarak aşa-ğıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi erime olayına doğru örnek vermiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil işin her zaman yapılabileceğini anlatır? Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları arasında yer almaz?  “Ne dersiniz? Birinizin kapısının önünde bir nehir olsada, o kimse her gün bu nehirde beş defa yıkansa,onda kirden bir şey kalır mı?”Sahâbîler, o kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz, dediler.Resûl-i Ekrem: “- - - - işte bunun gibidir. Allah - - - - sayesindegünahları silip yok eder.” buyurdular.(Buhari, mevakid, 6)Bu hadiste Peygamber Efendimiz aşağıda verilen ibadetlerden hangisinden söz etmektedir? “ Toplumda her insanın kendine özgü bir davranışı olayları yorumlaması, iş yapma biçimi vardır. Hiç kimseninki birbirine benzemez.” anlamındaki atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Peygamber Efendimiz(s.a.v.), annesinin ölümünün ardından kiminle kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Mezozoik’de gerçekleşen olaylardanbiridir?  Aşağıdaki kayaçlardan hangisi Püskürük kayaçlara örnek olarak gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizdendir? Canlılarda D vitamini oluşmasını hızlandıran, bakterilerin yok edilmesinde, dezenfekte de ve kokuşmanın önlenmesinde kullanılan ışınlar aşağıdakilerden hangisidir?