Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
İlişkileri niteleyen birbiri ile etkileşeninsanların tepkilerini hangisi belirlemez?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
İlişkileri niteleyen birbiri ile etkileşeninsanların tepkilerini hangisi belirlemez? sorunun cevabı "Tepkiler birbirine hiç benzemez" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki maddelerden hangisi suyu çekmez? Aşağıdakilerden hangisi muhtarın görevlerinden biri değildir? “Bugünün içinde kararıp kalmak istemiyorsak, yeniden başlamanın müziğine kulak vermeliyiz her sabah. Yarını, doğacak günün ilk ışıklarını hayal etmeliyiz. Hayal kurmayı unuttuk mu, yaşamın anlamsızlığı gelir kuşatır her yanımızı. Oysa umutlar, günün ışıklarını bekleyen salkımlar gibi bekliyor bizi.” diyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?   Aşağıdaki ifadelerden hangisinde “Zelle” nin tanımı yapılmıştır. Bahçemizde bulunan havuza sonbaharda yapraklar, ambalaj artıkları birikir. Oluşan karışımı hangi yöntem ile ayırabiliriz? Devletle  kişiler arası uyuşmazlıklar sonucu idari mahkemelerce verilen karaların son inceleme yeri aşağıdakilerden hangisidir?   Planlama ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir? Osmanlı Devleti’nde sınıf anlayışı, Avrupa’da görülen sınıf anlayışından farklı olmuştur. Osmanlı toplumunda sosyal ilişkileri düzenleyen kurallar farklı meslek gruplarını ve statüleri birbirine bağlamakta idi. Örneğin, Ahilik teşkilatında çırak olarak herhangi bir meslek grubuna seçilecek kişiye Ahi teşkilatı karar verirdi. Çıraklıktan kalfalığa ve ustalığa geçiş evreleri belli kriterleri yerine getirmekle mümkün olurdu.Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi erozyonun önemli sebeplerinden biri değildir? Peygamberimizin insanlar için örnek oluşu aşağıdaki ayetlerden hangisinde vurgulanmaktadır? Deniz kenarında yaşayan Thales yaşamının belli dö- nemlerinde deniz ticareti ile uğraşmıştır. Felsefenin en eski temsilcilerinden olan Thales öğretisinde varlığın ana maddesinin de “su” olduğunu savunmuştur.Yukarıdaki metinde asıl vurgulanmak istenen hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?  Ülkemizin her yöresi, birbirinden farklı zengin el işlemeleri ile doludur.  Aşağıdakilerden hangisi porselen üzerine yapılır?